Αλληλοσεβασμός

Διανύουμε μια εποχή που είναι πλέον πιο εύκολο από ποτέ για όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους, ειδικά λόγω της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, αυτή η ευκαιρία να εκφράσουμε ελεύθερα τις ιδέες μας μας έκανε πιο ανεκτικούς και μας βοήθησε να δείξουμε σεβασμό σε
απόψεις που μπορεί να είναι εντελώς αντίθετες από αυτές που υποστηρίζουμε.

Η λέξη σεβασμός προέρχεται αρχικά από το “respectus” που σημαίνει “προσοχή”, εκτίμηση ή σεβασμό. Μπορεί να οριστεί ως «σεβασμός ή αίσθηση της αξίας ή του μεγαλείου ενός ατόμου, της ποιότητας ή της ικανότητας ενός ατόμου, ή κάτι που θεωρείται ως εμφάνιση μιας ατομικής ποιότητας ή ικανότητας» (Khan, 2020). Ο σεβασμός είναι θεμελιώδες συστατικό των επιτυχημένων ανθρώπινων σχέσεων. Είναι η ιδέα του να μην κρίνουμε ή να
κάνουμε διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων, με βάση τις πεποιθήσεις ή τις επιλογές τους, μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνούμε μαζί τους. 

Επιπλέον, ο σεβασμός θα πρέπει να είναι ο κανόνας σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα. Ανεξάρτητα από το είδος εργασίας που εκτελεί κάθε εργαζόμενος, όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, είτε μας αρέσει η προσωπικότητά τους είτε όχι. Υπάρχουν δύο είδη σεβασμού για τα οποία νοιάζονται οι εργαζόμενοι (Khan, 2020b). Το πρώτο είναι ο σεβασμός για ένα άτομο, να αντιμετωπίζονται ισότιμα όπως όλα
τα μέλη της ομάδας και να είναι μέρος μιας ομάδας, όπου όλα τα μέλη είναι πολύτιμα. Ο δεύτερος τύπος σεβασμού είναι αυτός που αφορά στα επαγγελματικά επιτεύγματα, ο οποίος βασίζεται στην αναγνώριση και την επιβεβαίωση ότι κάθε εργαζόμενος έχει μοναδικά πλεονεκτήματα.


Για να δείχνετε σεβασμό στο χώρο εργασίας και να καλλιεργήσετε ένα περιβάλλον εργασίας με σεβασμό (Khan, 2020; Khan, 2020b; Love, 2019), αλλά και στην καθημερινότητα, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

 1. Ξεκινήστε με ανοιχτό μυαλό.
 2. Επικοινωνήστε με ευγενικό και φιλικό τρόπο.
 3. Επιτρέψτε στους υπαλλήλους/τα άτομα να μοιραστούν τις πεποιθήσεις και τις ιδέες τους.
 4. Αποφύγετε να διακόπτετε τους άλλους την ώρα που μιλούν.
 5. Αποφύγετε να επιπλήξετε τα μέλη της ομάδας σας/άλλους μπροστά σε όλους.
 6. Αποφύγετε την κριτική.
 7. Επιβραβεύστε και χαιρετήστε τους ανθρώπους.
 8. Αποφύγετε να δείξετε τις προτιμήσεις σας.
 9. Να δείχνετε ενσυναίσθηση και να είστε συμπονετικοί.
 10. Εξασκηθείτε στην ενεργητική ακρόαση.
 11. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όνομα της δραστηριότητας 

Ενσυναίσθηση

Στόχος της δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μπουν στη θέση κάποιου άλλου και να χτίσουν σεβασμό μεταξύ τους. Στόχος του είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια διαφορετική άποψη και έτσι να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τους άλλους.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Ενεργητική ακρόαση, κατανόηση και ενσυναίσθηση

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός, αλλά υπάρχει ένα minimum 2 ατόμων.

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Εξαρτάται από τη διάρκεια της συζήτησης

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να μπορούν όλοι να κοιτούν ο ένας τον άλλον.

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται με έναν τρόπο (π.χ. σε κύκλο), ώστε να μπορούν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον και να έχουν καθαρή εικόνα Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσαν ότι τους έκαναν διακρίσεις ή τους φέρθηκαν άδικα. Εάν δεν έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο, μπορούν να
σκεφτούν ένα παράδειγμα όπου κάποιος που γνωρίζουν έχει υποστεί διακρίσεις. Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων μοιράζεται την εμπειρία του/ της. Τα άλλα μέλη ακούν προσεκτικά την ιστορία και, στο τέλος της, ο εκπαιδευτής τους ρωτά πώς πιστεύουν ότι ένιωσε ο συμμετέχων. Κάθε συμμετέχων μοιράζεται μια ιστορία. Αφού τελειώσουν όλα τα μέλη, πραγματοποιείται μια συζήτηση για το πώς η έλλειψη σεβασμού οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες. 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί και ασήμαντοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να τύχει άδικης μεταχείρισης και μπορούν να αναγνωρίσουν τις
αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη σεβασμού τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα είναι προσεκτικοί στον τρόπο που συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους.

Βιβλιογραφία

 1. Eigen, D. (2017, November 21). Ideas for Team-Building Workshops on Respect. Small Business – Chron.Com. https://smallbusiness.chron.com/ideas-teambuilding-workshops-respect-48434.html
 2. Love, P. (2019, November 11). Respect Examples: How to Respect Others (Even When They Believe Differently Than. . . Preemptive Love. https://preemptivelove.org/blog/respect-examples/
 3. Khan, S. A. (2020, September 18). Examples of Showing Respect to Others & Why it’s Important? Legacy Business Cultures. https://legacycultures.com/examples-of-showing-respect-to-others-and-its-importance-in-life/
 4. Khan, S. A. (2020b, October 26). What is the Importance of Respect in the Workplace & How it Affects Employees (Explained). Legacy Business Cultures. https://legacycultures.com/importance-of-respect-in-the-workplace-and-how-it-affects-employees/