Dec 04

Vidinė komunikacija

#CREW ProjectComment Closed

Vidinė komunikacija – tai veikla, kuria siekiama veiksmingo organizacijos dalyvių bendravimo. Jos apimtis priklauso nuo organizacijos ir ją vykdančio asmens ir gali įvairuoti nuo informacinių pranešimų ir kampanijų kūrimo bei pristatymo vadovybės vardu iki abipusio dialogo palengvinimo ir organizacijos dalyvių bendravimo įgūdžių ugdymo (Wikipedia, 2021). Vidinę komunikaciją valdymo komunikacijos ir viešųjų ryšių tyrėjai bei praktikai […]

Read More
Dec 04

Autonomija

#CREW ProjectComment Closed

Autonomija seniai laikoma svarbia profesinės veiklos sudedamąja. Tradiciškai ji  suvokiama kaip mastas, kuriuo individas ar profesinė grupė pajėgi kontroliuoti darbe priimamus sprendimus ir panaudoti turimas žinias (VanHeuvelen, 2020). Darbo autonomija – tai darbuotojams suteikiama laisvė priimti sprendimus dėl darbo ir patiems tuos darbus planuotis (Hussain ir Gulzar, 2019). Laikoma, kad būdami autonomiški, darbuotojai noriau deda […]

Read More
Dec 04

Pagarba vienas kitam

#CREW ProjectComment Closed

Gyvename tokiu metu, kai visi gali lengviau nei bet kada išsakyti savo nuomonę, ypač socialiniuose tinkluose. Tačiau kyla klausimas, ar galimybė laisvai reikšti savo idėjas daro žmones tolerantiškesniais ir padeda gerbti kitokią nuomonę? Žodis pagarba kilęs iš lotyniško žodžio respectus , kuris reiškia dėmesį ar dėmesingumą. Apibrėžimas pagarbą apibūdina kaip „aukštą įvertinimą, pripažinimą arba skaitymąsi […]

Read More
Dec 04

Įvairovės suvokimas

#CREW ProjectComment Closed

Pastaraisiais metais dėl didėjančios imigracijos, kultūrinių mainų ir kosmopolitizmo įvairovė tapo labai populiari tema. Sąvokos „įvairovė“ esmę būtų galima trumpai nusakyti vienu žodžiu – skirtumai; kiekvienas iš mūsų gyvename turtingoje ir nesibaigiančioje žmonių įvairovėje. Gebėjimas suvokti ir priimti įvairovę – naujai gimęs įgūdis. Jis būtinas norint gyventi ir dirbti tokiame pasaulyje kaip mūsų. Šį įgūdį […]

Read More
Dec 04

Patikimumas ir sąžiningumas

#CREW ProjectComment Closed

Kalbant apie asmenį, sąvoka patikimumas reiškia ne tik gebėjimą padaryti tai, kas buvo pažadėta, bet ir gebėjimą pažvelgti į vykdomą užduotį plačiau, siekiant kuo geriau ją atlikti. Patikimumas reikalauja įvairių asmeninių savybių, įskaitant organizacinius, savidrausmės ir savikontrolės įgūdžius. Dvi pagrindinės patikimumo sudedamosios yra organizuotumas ir efektyvus laiko valdymas. Norint tinkamai paskirstyti užduotis ir laiką, būtina […]

Read More
Dec 04

Tinklaveika

#CREW ProjectComment Closed

Paprastai dalykinių tinklų kūrimas (tinklaveika) aiškinamas kaip keitimasis informacija ir idėjomis tarp žmonių, turinčių bendrą profesiją arba tų pačių pomėgių, dažniausiai vykstantis neformalioje socialinėje aplinkoje. Šis procesas dažnai prasideda nuo vieno bendro dėmens, vienijančio visus dalyvius. Dažniausiai tinklaveika suprantama trejopai, ir šis supratimas įvairuoja nuo labai rimto iki plevėsiško: Didžiulės informacinės duomenų bazės sudarymo praktika, […]

Read More