Dec 04

Kūrybiškumas

#CREW ProjectComment Closed

Kūrybinio mąstymo įgūdžių lavinimas – itin svarbi gyvenimo dalis, nesvarbu, kokioje srityje bedirbtumėte. Anot Alves ir kt. (2005), kūrybiškumą galima apibūdinti kaip idėjų generavimą. Inovacijos reiškia šių idėjų pavertimą nauju produktu ar paslauga, kurią kas nors gali nusipirkti ar panaudoti. Kita vertus, Amabile (1998) apibrėžia tris svarbias kūrybiškumo dedamąsias: kompetenciją, kūrybinio mąstymo įgūdžius ir motyvaciją. […]

Read More
Dec 04

Strateginis planavimas: analizė ir vertinimas, sprendimų paieška ir padarinių numatymas

#CREW ProjectComment Closed

Kiek žmogaus gyvenimas, veikla ir sprendimai priklauso nuo jo paties? Tiek, kiek jis pats tinkamai tvarko savo gyvenimą (dr. Janina Radvilė, PMP, 2017). Nepaisant daugybės egzistuojančių apibūdinimų, strateginį asmeninės karjeros planavimą geriausiai apibrėžia įvardinimas, kad tai yra nuoseklių žingsnių procesas, kurio metu:1) nustatomi tikslai,2) parengiamas veiksmų planas šiems tikslams pasiekti,3) numatomos / įvertinamos galimos rizikos. […]

Read More
Dec 04

Darbas patiriant spaudimą

#CREW ProjectComment Closed

Sąvoka „patirti spaudimą“ paprastai vartojama kalbant apie profesinę veiklą, tačiau ją galima pritaikyti ir asmeniniam gyvenimui. Patirti spaudimą dažniausiai tenka tada, kai užduočiai atlikti trūksta kompetencijos ar žinių (Bigelow, 2019). Norint atlaikyti šį spaudimą, reikia efektyviai valdyti emocijas, kad jausmai, tokie kaip nerimas ir (ar) pyktis nesutrukdytų įgyvendinti planų.   Nepaisant sunkumų, kuriuos sukelia darbas […]

Read More
Dec 04

Aiškus grįžtamasis ryšys

#CREW ProjectComment Closed

Savo stipriųjų pusių išmanymas yra svarbiausia, ką žmogus turi žinoti apie save. (Peter F. Drucker, vadybos konsultantas) Grįžtamasis ryšys su savimi pačiu Grįžtamasis ryšys tikriausiai yra vienas sunkiausių ir jautriausių tarpasmeninio bendravimo procesų. Pasak knygos „The Decision Book“ bendraautorių Mikaelio Krogeruso ir Romano Tchappelerio, lengva įskaudinti žmones kritikuojant, bet melagingi komplimentai taip pat nenaudingi. Komplimentai […]

Read More
Dec 04

Priežiūra ir mentorystė

#CREW ProjectComment Closed

Mentoryste vadinamas nesavanaudiškas ryšys tarp vyresnio amžiaus ar labiau prityrusio asmens (mentoriaus), kuris teikia patarimus, konsultacijas, palaiko psichologiškai ir kitaip padeda tobulėti, ir mentuojamojo – paprastai jaunesnio amžiumi ar mažiau profesinės patirties turinčio asmens (Eby, 1997). Žemos kvalifikacijos suaugusiesiems mentorystė gali duoti daug naudos, pavyzdžiui, pagerinti tarpusavio santykius, bendravimo įgūdžius ir lankstumą (CEDEFOP, 2021). Mentorystės […]

Read More
Dec 04

Įgalinimas ir motyvacija

#CREW ProjectComment Closed

Įgalinimas pirmiausia siejamas su individualiais tikslais (pvz., išsiugdyti gebėjimus, autonomiją, kontrolę ir išmokti efektyviai veikti) ir yra asmeninio tobulėjimo procesas (Hansson ir Björkman, 2005). Be to, jis apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu žmonės įgyja didesnę sprendimų ir veiksmų kontrolę, išsikelia naujų tikslų, sugalvoja metodų ir strategijų tiems tikslams pasiekti, taip pat imasi tam būtinų konkrečių […]

Read More