Dec 04

Karjeros valdymo įgūdžiai (KVĮ)

#CREW ProjectComment Closed

Karjeros kompetencijos – tai savęs supratimo ir saviugdos kompetencijos, būtinos kokybiškam gyvenimui, mokymuisi ir darbui, taip pat gebėjimui įveikti įvairius iššūkius permainų ir pereinamųjų laikotarpių metu. Karjeros valdymo įgūdžiai (KVĮ) užtikrina, kad žmogus visą savo gyvenimą gebės valdyti išsilavinimo, mokymosi ir profesinius pasirinkimus. KVĮ apima: Gebėjimą planuoti savo karjerą, kelti tikslus ir uždavinius, Karjeros strategijos […]

Read More
Dec 04

Reflektyvūs ir proaktyvūs komponentai: įgūdžiai, gabumai ir nuostatos

#CREW ProjectComment Closed

Pirmiau išvardytos sąvokos, nors ir skirtingos, yra susijusios su: Žiniomis – informacijos įsisavinimo per mokymąsi, patirtį ar savimonę rezultatu. Žinios yra faktų, principų, teorijų ir praktikos, susijusių su studijų ar darbo sritimi, rinkinys. Įgūdžiais – gebėjimais vykdyti ar atlikti tam tikrą užduotį. Kompetencija – profesinėse situacijose ar studijų metu įrodomais gebėjimais panaudoti / konsoliduoti asmenines, […]

Read More
Dec 04

Asmeninių KVĮ sistemų kūrimas

#CREW ProjectComment Closed

Asmeninei karjeros valdymo kelionei turi įtakos formalios ir neformalios mokymosi patirtys, gauti patarimai ir rekomendacijos, efektyviai naudojami įgūdžiai, ištekliai ir siūlomos paslaugos. Visų jų derinys leidžia apsirūpinti pakankamu įrankių arsenalu nuosavoms KVĮ sistemoms kurti. Karjeros valdymo įgūdžiai Šaltinis: autorinis kūrinys Rengiame veiksmų planą   Į asmeninio tobulėjimo planą būtina įtraukti keletą elementų: 1. Aiški vizija, […]

Read More
Dec 04

Darbo rinkos aktualijos

#CREW ProjectComment Closed

Kas yra darbo sutartis?   Darbo sutartis yra žodinis arba rašytinis susitarimas, apibrėžiantis įmonės ir darbuotojo darbo santykius. Ji leidžia abiem šalims aiškiai suprasti savo pareigas ir darbo sąlygas, pvz., darbuotojo teises, pareigas, darbo sąlygas ir reikalavimus. Pažeidus sutartį, įmonė turi teisę pareikalauti atlyginti patirtą žalą. Darbo sutarčių rūšys: visos dienos, ne visos dienos ir […]

Read More
Dec 04

Darbo paieška, neviešinami darbai ir dalykinė tinklaveika

#CREW ProjectComment Closed

Viena iš užduočių, su kuria teks susidurti norint rasti darbą, bus jo paieška. Regis, tai savaime suprantama, tačiau daugelis neįsisąmonina, jog darbo paieška taip pat yra darbas. Norint pasiekti gerų rezultatų, pirmiausia reikės tinkamai paruošti namų darbus. Tam prireiks laiko, pastangų, pažinčių ir organizuotumo.   Darbo rinka – specifinė, ją sudaro du pagrindiniai kintamieji: Pasiūla […]

Read More
Dec 04

EUROPASS gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir darbo pokalbis

#CREW ProjectComment Closed

Gyvenimo aprašymas Tai dokumentas, kuriame atsispindi asmens išsilavinimas, asmeniniai ir profesiniai pasiekimai. Gyvenimo aprašymas (lot. curriculum vitae, toliau – CV) paprastai rašomas atsiliepiant į darbo skelbimą, tačiau jį galima pateikti ir savo iniciatyva, kai pasitaiko patogi proga pasiūlyti savo paslaugas, prisistatyti, pristatyti projektus, patekti į tam tikrą specialistų ar kitų svarbių asmenų ratą, gauti stipendiją, […]

Read More
Dec 04

Psichotechninis testas ir grupės dinamika

#CREW ProjectComment Closed

Testai – gana objektyvus būdas nustatyti asmens gebėjimus atlikti tam tikras užduotis, asmenybės bruožus, interesus, motyvaciją, intelektualinį potencialą, reakcijas į įvairias situacijas ir būsimą elgesį darbe. Rekomendacijos prieš testavimą: – Būkite ramus ir pailsėjęs. – Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir atlikdami testus jų laikykitės. – Susitelkite į testo klausimus ir nesirūpinkite tuo, ką daro kiti kandidatai. […]

Read More
Dec 04

Savarankiškas darbas kaip alternatyva

#CREW ProjectComment Closed

Savarankiškas darbas visais laikais buvo ir yra išties įdomus būdas įsilieti į darbo rinką, ypač tokių krizių, kokias išgyvename dabar, metu, kai daugeliui žmonių stinga darbo. Savarankišką darbą galima apibūdinti kaip profesinę ar verslo veiklą, kurią asmuo vykdo tiesiogiai. Savarankiškas darbas vertingas tuo, kad verslininkas ne tik susikuria darbo vietą sau, bet ir auga tiek […]

Read More
Dec 04

Bendradarbystės erdvės

#CREW ProjectComment Closed

Bendradarbystės erdvės iš esmės yra bendros darbo vietos. Jose siūlomos biuro patalpos tiems, kurie nori pabėgti nuo darbo namie ar kavinėje. Šiose bendrai naudojamose darbo erdvėse yra daugybė biurui būdingų patogumų, pavyzdžiui, iš anksto rezervuojami darbo stalai, privačios posėdžių salės, virtuvėlės, kavos aparatai ir pan. Dažniausiai tokios erdvės siūlo ir bendraminčių bendruomenę. Jose paprastai dirba […]

Read More
Dec 04

Savivoka

#CREW ProjectComment Closed

Atpažinkite emocijas Emocijos yra situaciniai išgyvenimai, kurie kyla spontaniškai ir esti tiesiogiai susiję su aplinkybėmis bei reiškiniais. Palyginti su jausmais, emocijos mažiau pastovios ir nėra sąmoningai kontroliuojamos. Emocijas atpažįsta ir valdo limbinė sistema, esanti galvos smegenyse. Emocijos neatsiejamos nuo ankstesnės patirties ir atminties. Todėl praeityje patirta trauminė patirtis gali lemti, kad į panašų stimulą žmogus […]

Read More
Dec 04

Savikontrolė

#CREW ProjectComment Closed

Tapk savimi pasitikintis, lankstus ir prisitaikantis Pasitikėjimas – tai tikėjimas savimi ir įsitikinimas, kad gebama sėkmingai įveikti gyvenimo iššūkius. Pasitikintis savimi asmuo žino, ką sugeba ir ko nesugeba, ir dėl to jaučiasi visiškai saugus. „Žmogaus lankstumas – tai sugebėjimas susidoroti su nemaloniais įvykiais, sudėtingomis situacijomis ar nelaimėmis ir kaskart atsitiesti, grįžtant į beveik tą patį […]

Read More
Dec 04

Savianalizė

#CREW ProjectComment Closed

Derybos ir konfliktų sprendimas Derybomis vadinamas procesas, kai dvi ar daugiau šalių nori pasiekti visų jų interesus tenkinantį susitarimą bendraudamos. Konfliktas kyla, kai skiriasi dviejų ar daugiau šalių interesai, nuomonės, vertybės ar problemų sprendimo strategijos, ir kai viena šalis mano, kad kita šalis stengiasi pasiekti savo tikslų bet kokia kaina (Janasz ir kt., 2018). Konfliktų […]

Read More
Dec 04

Socialinis valdymas

#CREW ProjectComment Closed

Supraskite santykius Santykis – tai ryšio su vienu ar daugiau žmonių būsena. Supratimas, kalbant apie santykius, reiškia „sugebėjimą susieti ir suprasti kažkieno veiksmų logiką“ (Oppong, 2019). Tai labai susiję su emociniu intelektu. Kaip būti supratingesniems santykiuose (Villalon, 2021 m.) Skirkite laiko ir pastangų kitam žmogui pažinti. Žinant jo jausmus, stipriąsias ir silpnąsias puses, baimes, paprasčiau […]

Read More
Dec 04

Komandos formavimas

#CREW ProjectComment Closed

Kas sudaro komandą? Pagal klasikinį apibrėžimą komanda yra grupė asmenų, kurie visi dirba kartu siekdami bendro tikslo. Yra skirtumas tarp grupės ir komandos. Grupė gali būti sudaryta iš asmenų, turinčių bendrų interesų, įsitikinimų ir nuostatų. Tačiau grupės nariams visai nebūtina siekti tų pačių tikslų ir kartu dirbti. O komandoje visiems nariams privaloma turėti bendrą tikslą. […]

Read More
Dec 04

Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas

#CREW ProjectComment Closed

Problemų sprendimas Tarptautinių žodžių žodynas žodžio problema (gr. problēma — uždavinys, užduotis) reikšmę aiškina kaip 1) uždavinį, iškylantį žmonių tikslingoje veikloje ir reikalaujantį teorinio arba praktinio sprendimo; 2) sudėtingą, sunkiai išsprendžiamą klausimą. Per visą savo gyvenimą žmogus susiduria su daugybe svarbių arba mažiau svarbių problemų visose veiklos srityse: asmeninėje, profesinėje, finansinėje ar socialinėje. Prireikus išspręsti […]

Read More
Dec 04

Motyvacija darbo vietoje

#CREW ProjectComment Closed

Kad darbas motyvuotų Motyvacija – tai procesas, kuris sukelia, nukreipia ir palaiko į tikslą orientuotą elgesį. Motyvacija drąsiai vadintina žmogaus veiklos varomąja jėga. Ji gali būti vidinė (kurstoma vidinių poreikių) arba išorinė (pavyzdžiui, skatinama pinigų poreikio). Darbo rinkoje motyvacija labai svarbi, nes motyvuoti darbuotojai stengiasi kuo geriau dirbti įmonės labui ir tuo pačiu siekia asmeninės […]

Read More
Dec 04

Laiko valdymas

#CREW ProjectComment Closed

Reikalingų atlikti darbų sąrašai Darbų sąrašas (angl. To Do List) – tai būtinų arba norimų atlikti užduočių suvestinė (Burton-Payne, 2020). Įtrauktos užduotys surašomos prioriteto tvarka. Darbų sąrašus galima rašyti ant popieriaus arba naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis, pvz., įvairiomis programėlėmis arba tokiomis kompiuterinėmis programomis kaip „Word“ ir „Excel“. Užduočių sąrašas užtikrina, kad nepamiršite jame išvardytų užduočių ir […]

Read More
Dec 04

Nuotolinis darbas

#CREW ProjectComment Closed

Kaip dirbti namuose COVID-19 pandemijos metu plačiai taikyti griežti nurodymai likti namuose tapo iššūkiu visiems darbuotojams. Kai kurios įmonės nuotolinio darbo politiką įgyvendino pirmą kartą (Gurchiek, 2020). Ši precedento neturinti situacija atnešė didelių pokyčių darbo rinkoje. Daugumai darbuotojų teko pereiti prie nuotolinio darbo – daugeliui tai buvo visiškai nauja patirtis. Toliau pateikiami keli patarimai, kaip […]

Read More