Dec 04

Mąstymo lankstumas

#CREW ProjectComment Closed

Lankstus mąstymas – tai gebėjimas pakeisti mąstymo ar dėmesio kryptį, reaguojant į pasikeitusias taisykles arba naujas ir netikėtas situacijas. Lankstus mąstymas dar vadinamas psichikos arba kognityviniu lankstumu. Apibendrintai tariant, tai yra gebėjimas pritaikyti savo elgesį prie dabarties akimirkos, priklausomai nuo situacijos ir joje veikiančių žmonių. Tai prieštarauja sustabarėjusiam mąstymui, kai individas nesugeba pakeisti to, ką […]

Read More
Dec 04

Kritinis stebėjimas

#CREW ProjectComment Closed

Kreipkite dėmesį į smulkmenas. Jos virsta dideliais dalykais. Jocko Willink   Kritinis stebėjimas – tai gebėjimas pastebėti arba analizuojant surasti subtilias detales, kurios leidžia geriau taktiškai manevruoti situacijoje. Stebėjimo įgūdžiai leidžia susirinkti informaciją apie objektus, įvykius, požiūrius ir reiškinius, panaudojant tam vieną ar kelis pojūčius, – taip sukuriamas pagrindas efektyviai ir rezultatyviai komunikacijai. Kritinis stebėjimas […]

Read More
Dec 04

Kūrybiškas mąstymas

#CREW ProjectComment Closed

Iš anglų kalbos atėjusi metafora „mąstyti už dėžės ribų“ (angl. thinking out-of-the box) paprastai reiškia problemų sprendimą naujais, novatoriškais būdais, sudėtingų situacijų permąstymą iš esmės ir iš įvairių požiūrio taškų, atsižvelgiant į keletą konkrečių sąlygų. Mąstyti už metaforinės dėžės ribų – sudėtinga, ypač dėl to, kad žmonės yra įpročių varžomos būtybės ir dauguma jų teikia […]

Read More
Dec 04

Kritinis mąstymas

#CREW ProjectComment Closed

Kritinis mąstymas – tai gebėjimas įvertinti informaciją ir nustatyti, ar ji teisinga, ar klaidinga. Kritiškai mąstyti apie iššūkį ar problemą reiškia būti atviram alternatyviems sprendimo būdams ir visus juos apsvarstyti. Šiais laikais kritinis mąstymas apibrėžiamas kaip gebėjimas aiškiai ir racionaliai mąstyti, priimant gerai apgalvotus, logika ir argumentais grįstus sprendimus. Kritiški mąstytojai identifikuoja, analizuoja ir sprendžia […]

Read More
Dec 04

Imlumas kitų idėjoms ir naujai informacijai

#CREW ProjectComment Closed

Imlumas suprantamas kaip atvirumas naujoms idėjoms ar pokyčiams. Jei asmuo reaguoja į kitų žmonių pasiūlymus ir nesiekia primesti savo veikimo būdų, jis ne tik imlus, bet ir lankstus. Imlūs asmenys labiau linkę fiziškai sąveikauti su priešinga nuomone. Pavyzdžiui, neperjungia televizijos kanalo, kai kalba priešingai stovyklai atstovaujantis politinis kandidatas arba, užuot atsistoję ir išėję, toliau palaiko […]

Read More
Dec 04

Gebėjimas diskutuoti ir bendradarbiauti

#CREW ProjectComment Closed

Diskusija reiškia nuodugnų temos išnagrinėjimą, siekiant prieiti prie išvados. Jeigu diskutuojama keliese, tai vadinama grupine diskusija. Jos metu dalyviai apsikeičia idėjomis konkrečia tema. Grupinės diskusijos metodas gali būti taikomas ir norint gauti kokybinių duomenų ar atliekant kokybinius tyrimus. Tuo tarpu bendradarbiavimas suprantamas kaip žmonių iš skirtingos aplinkos apjungimas ir sutelkimas bendram tikslui. Gebėjimas diskutuoti ir […]

Read More