Dec 04

E. privatumo reglamentavimas ES

#CREW ProjectComment Closed

Europos Sąjungos direktyvos – svarbus antrinis ES duomenų apsaugos teisės šaltinis. Tarp ES duomenų apsaugos teisės direktyvų reikėtų išskirti ES e. privatumo direktyvą. Tai sektorinis teisės aktas, nustatantis reikalavimus duomenų tvarkymui elektroninių ryšių srityje. ES e. privatumo direktyva Lietuvoje yra perkelta į Elektroninių ryšių įstatymą. Ji taikoma duomenų tvarkymui, tiesiogiai susijusiam su viešųjų elektroninių ryšių […]

Read More
Dec 04

BDAR ir CCPA

#CREW ProjectComment Closed

2018 m. gegužę įsigaliojęs BDAR laikomas vienu iš pažangiausių ES teisės aktų, kuris daro ir darys poveikį visoms teisės taikymo sritims. Tai antrinis asmens duomenų apsaugos teisės šaltinis, pakeitęs iki tol pagrindiniu ES duomenų apsaugos teisės šaltiniu laikytą ES duomenų apsaugos direktyvą. BDAR, kaip ir visi kiti ES reglamentai, yra tiesioginio taikymo aktas, todėl jo […]

Read More
Dec 04

Valstybinės duomenų apsaugos institucijos

#CREW ProjectComment Closed

Valstybinės duomenų apsaugos institucijos (VDAI) veikia nepriklausomai ir yra atsakingos už duomenų apsaugos įstatymų įgyvendinimą bei priežiūrą. Jos turi teisę nagrinėti duomenų pažeidimo atvejus ir teikti įstatymų pataisas. VDAI teikia ekspertinius patarimus duomenų apsaugos klausimais ir kaltinimus dėl padarytų BDAR bei atitinkamų nacionalinių įstatymų pažeidimų. BDAR numato, kad visos ES valstybės narės privalo turėti duomenų […]

Read More