Αναζήτηση εργασίας, κρυφή αγορά εργασίας και δικτύωση

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε άτομο εάν επιθυμεί να βρει δουλειά είναι να την αναζητήσει. Φαίνεται προφανές αλλά η αναζήτηση εργασίας είναι μία εργασία για το σπίτι, είναι από μόνη της μία δουλειά. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για «την εργασία της αναζήτησης δουλειάς». Η αναζήτηση εργασίας απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, επαφές και οργάνωση. Η αγορά εργασίας είναι μια συγκεκριμένη αγορά που αποτελείται από δύο κύριες μεταβλητές:

– Την προσφορά. Αποτελείται από μια ομάδα εργαζομένων που προσφέρουν τη δουλειά τους επί πληρωμή.
– Τη ζήτηση. Η ζήτηση αποτελείται από όλες τις κενές θέσεις, τις οποίες προσφέρουν οι εταιρείες στους εργαζομένους.

Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, το άτομο που αναζητά εργασία πρέπει να γνωρίζει και να σχεδιάζει μεθοδικά όλη τη διαδικασία, διαφορετικά θα χάσει χρόνο και ευκαιρίες. Είναι καλό να πραγματοποιήσει
μια ανασκόπηση των χαρακτηριστικών του, των προσωπικών και επαγγελματικών του δεξιοτήτων και των γνώσεών του. Επομένως υπάρχουν:

 1. Οι προσωπικές δεξιότητες που μπορούν να σας κάνουν επιθυμητούς στον κόσμο της εργασίας. Είναι σημαντικό να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, στο κίνητρό σας, στον ενθουσιασμό σας για δουλειά κ.λπ.
 2. Τα επαγγελματικά προσόντα. Τίτλοι που κατέχετε, εκπαιδεύσεις, γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες υπολογιστών…
 3. Οι συνθήκες εργασίας. Πρέπει να παρατηρήσετε ποιες συνθήκες μπορούν να σας προσφέρουν και ποιες είσαστε διατεθειμένοι να δεχτείτε: βάρδιες, δυνατότητα ταξιδιού, μισθός

Μόλις καθοριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι στιγμή να θέσετε έναν επαγγελματικό στόχο εφικτό και αξιόπιστο και να σχεδιάσετε τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Για να είναι αποτελεσματική η αναζήτηση εργασίας, πρέπει να είναι ενεργητική. Το άτομο που αναζητά εργασία πρέπει να σχεδιάσει και να ακολουθήσει μία μέθοδο και να καταγράψει αυτά που χρειάζεται:

 1. Ένα αρχείο με τις εταιρείες στο οποίο θα επισημανθούν εκείνες που έχετε ήδη επισκεφθεί, εκείνες που πρόκειται να επισκεφθείτε, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν και η ευκολία ή μη του να επιμένετε στη ζήτηση.
 2. Ένας χάρτης που θα απεικονίζει τους δρόμους ή/ και χάρτης της πόλης.
 3. Μια ατζέντα στην οποία θα προγραμματίζετε τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
 4. Ένας υπολογιστής για τη σύνταξη βιογραφικών και αιτήσεων που πρέπει να υποβληθούν.

Η μέθοδος που θα ακολουθήσετε θα εξαρτηθεί από τον επείγοντα χαρακτήρα του να βρούμε δουλειά, από τα
μέσα που διαθέτουμε, από τη δυνατότητα να μετακινηθούμε, από το πόσο επιλεκτικοί είμαστε όσον αφορά τον
τύπο της εταιρείας στην οποία θέλουμε να εργαστούμε. 

Μερικές από αυτές τις μεθόδους μπορεί να είναι:

1. Αυτο – υποψηφιότητα: Αποτελείται από την επιλογή των εταιρειών, στις οποίες εσείς προτιμάτε να εργαστείτε και επιθυμείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Αυτή η μέθοδος απαιτεί χαρακτηριστικά, όπως πρωτοβουλία, διεκδικητικότητα και υψηλή αυτοεκτίμηση. Η μορφή παρουσίασης μπορεί να είναι:

 • – Διαπροσωπική. Ο υποψήφιος πηγαίνει στην εταιρεία και ζητά να μιλήσει με τον υπεύθυνο για την επιλογή του προσωπικού.
 • – Τηλεφωνική. Αυτό το σύστημα είναι ταχύτερο αλλά έχει το μειονέκτημα ότι είναι πιο απρόσωπο και ότι συνήθως είναι δύσκολο να μιλήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο του προσωπικού.
 • – Ταχυδρομική. Αποτελείται από την αποστολή επιστολών μέσω ταχυδρομείου που ζητούν να εξεταστεί η αίτησή μας για μελλοντική πρόσληψη.
 • – Ηλεκτρονική. Η αποστολή της συνοδευτικής επιστολής και του βιογραφικού μέσω email.

2. Απαντήστε σε αγγελίες εργασίας στον Τύπο: Ακολουθώντας τα στοιχεία της ανακοίνωσης, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας ταχυδρομικά ή με email.

3. Διαφημίστε τον εαυτό σας στον Τύπο, σε πίνακες ανακοινώσεων, περιοδικά: Θα ήταν καλό να αναφέρετε τη δραστηριότητα που θέλετε να κάνετε και τη διαθεσιμότητα του χρόνου σας και επίσης είναι πολύ βασικό να συμπεριλάβετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

4. Εγγραφή για δημόσια προσφορά εργασίας: Η πρόσβαση στη δημόσια λειτουργία γίνεται μέσω προκηρύξεων, σε γενικές γραμμές. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στα επίσημα δελτία. Ένας άλλος τρόπος για να ενημερωθείτε είναι από ακαδημίες που ειδικεύονται σε αυτό.

5. Εγγραφή στα Γραφεία Απασχόλησης, τους Οργανισμούς Προσωρινής Απασχόλησης, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και τις εταιρείες που έχουν συμβούλια εργασίας.