Ανεξαρτησία

Τι είναι η αυτονομία στο χώρο εργασίας

Η αυτονομία έχει καθιερωθεί από καιρό ως ένα κρίσιμο συστατικό της επαγγελματικής εργασίας. Παραδοσιακά,
η αυτονομία εξετάζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο ή μια επαγγελματική ομάδα ελέγχει τις αποφάσεις και τις γνώσεις που χρησιμοποιούνται στην εργασία τους (VanHeuvelen, 2020). Η εργασιακή αυτονομία είναι η ελευθερία που δίνεται στους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εργασία και να προγραμματίζουν την εργασία (Hussain and Gulzar, 2019). Με αυτονομία στην εργασία, τα άτομα καταβάλλουν πρόθυμα προσπάθειες να επιδιώξουν καθήκοντα, που διαφορετικά θεωρούνται να ανήκουν πέρα από το εύρος του οργανισμού (Morgeson & Humphrey, 2006). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κανονισμός της εργασίας μεταβιβάζεται ολοένα και περισσότερο στο μεμονωμένο εργαζόμενο, στον οποίο παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία στην εκτέλεση της εργασίας του. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποφασίσουν όχι μόνο πώς (αυτονομία μεθόδων), αλλά και πότε (αυτονομία χρόνου εργασίας) και πού εκτελούν την εργασία τους (αυτονομία στο χώρο εργασίας) (Kubicek et al., 2017). 

Συμβουλές για να αποκτήσετε υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας στο χώρο εργασίας:

 1. Θα πρέπει να έχετε το δικό σας πρόγραμμα/προγράμματα: Το να έχετε τον έλεγχο του χρόνου σας και να μπορείτε να αποφασίσετε πότε εργάζεστε είναι ένας από τους καλύτερους –και ευκολότερους– τρόπους για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτονομία στην εργασία. Έτσι, όταν έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευελιξία για να σχεδιάσετε τα δικά σας εβδομαδιαία προγράμματα, αυτό είναι μία εξαιρετική αρχή.
 2. Θα πρέπει να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση σας. Ένας τρόπος για να βελτιώσετε την αυτονομία σας είναι να ενθαρρύνετε μεγαλύτερη αυτοδιαχείριση – για να βοηθήσετε να κατανοήσετε πού και πώς μπορείτε να βελτιωθείτε μόνοι σας. Δίνοντας στους ανθρώπους τα μέσα για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, επικοινωνείται ότι ένας οργανισμός τους εμπιστεύεται, ότι τελικά αυτοί είναι ο κύριος του χώρου
  τους.
 3. Θα πρέπει να μπορείτε να εργάζεστε όπου θέλετε: Θα πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ή τα δικά σας χρονοδιαγράμματα, αλλά αυτός ο τύπος αυτονομίας επεκτείνεται και στην επιλογή του πού θα εργαστείτε. Εάν πρέπει να παραμείνετε στο γραφείο, σκεφτείτε εάν ο οργανισμός παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την υποστήριξη της εργασίας σας – τόσο συνεργατικές όσο και ήσυχες επιλογές. Εάν δεν το κάνετε, εξετάστε τις ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εργασία, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε εκεί που αισθάνεστε πιο συγκεντρωμένοι και δεσμευμένοι – είτε από το σπίτι είτε από το αγαπημένο σας τοπικό καφέ. Η πανδημία του COVID-19 έδειξε ότι σχεδόν κάθε εταιρεία που δεν έρχεται σε άμεση επαφή με πελάτες, μπορεί να προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εργασία και καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να ανοίγουν ξανά τα γραφεία τους, περισσότεροι εργαζόμενοι θα αναζητούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες εξ αποστάσεως.
 4. Παραχωρήστε την ιδιοκτησία σας: Η ιδιοκτησία προκύπτει όταν αυτό που κάνω είναι δικό μου, όχι μόνο δικό σας. Η αποτελεσματική αυτονομία μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε το νόημα που βρίσκεται κάτω από τη δουλειά σας.
 5. Θα πρέπει να σας προσφέρουν δημιουργική αυτονομία: Έχει να κάνει με το να σας επιτρέπουν να έχετε τις δικές σας ιδέες, να αναπτύσσετε τους δικούς σας στόχους και να έχετε την αυτοπεποίθηση – ή ασφάλεια – για να δοκιμάσετε νέες προσεγγίσεις. Δίνοντάς σας έναν εταιρικό/επαγγελματικό χώρο και ενθάρρυνση για εξερεύνηση νέων ιδεών, σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε τις προσωπικές αξίες που εμπνέουν τη δουλειά σας και να νιώσετε ενδυναμωμένοι από μια δημιουργική προοπτική.
 6. Να είστε σε θέση να δημιουργείτε επιλογές εντός ορίων: Η ελευθερία επιλογής είναι βασικό στοιχείο για την αυτονομία, αλλά η υπερβολική επιλογή μπορεί να είναι επιζήμια. Γι’ αυτό όσοι πιστεύουν ότι η αυτονομία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια κάνουν λάθος. Στην πραγματικότητα, τα σταθερά όρια – και ένα σύστημα που θα καθιστά τους ανθρώπους υπεύθυνους για τα αποτελέσματα – είναι απαραίτητα για την άνθηση της αυτονομίας.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όνομα της δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων – Αυτονομία

Στόχος της δραστηριότητας 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την αυτονομία στο χώρο εργασίας, μέσα από τους ρόλους του εργοδότη-εργαζομένου. Τους δίνει την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα οφέλη από την παροχή αυτονομίας στους εργαζόμενους και τα θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Επίσης, ένας
άλλος στόχος είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, επιχειρηματολογία, επικοινωνιακές δεξιότητες

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα απαιτεί 2 άτομα, έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο. Η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί
με τόσα ζευγάρια, όσα συμμετέχουν σε μια δεδομένη ομάδα ατόμων.

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Περίπου 15-20 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανοιχτός χώρος δαπέδου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να καθίσουν σε ζευγάρια και μια συσκευή που
υπολογίζει το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κάθε ζευγάρι.

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε ζευγάρια των 2 ατόμων (σε μια δεδομένη ομάδα μπορεί να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζευγάρια). Το ένα άτομο είναι ο εργοδότης και το άλλο ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος αρχίζει να διαφωνεί σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (οργανισμός, εργοδότης, εργαζόμενος), εάν υπήρχε μεγαλύτερη αυτονομία στο χώρο εργασίας (4 λεπτά). Μετά τα 4 λεπτά, αυτός/αυτή πρέπει να προτείνει ορισμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό (4 λεπτά). Ο υπόλοιπος χρόνος (12 λεπτά) θα αφιερωθεί στη συζήτηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να προωθηθούν και να εφαρμοστούν οι προτάσεις που συζητήθηκαν. Αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν πώς 1) να ακούν τους άλλους ενεργά, 2) να
προωθούν την κριτική σκέψη και 3) να προσφέρουν εναλλακτικές και νέες προτάσεις για την αυτονομία. Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην ακρόαση, την κριτική
σας σκέψη και να προωθήσετε τη συζήτηση και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
μερών.

Βιβλιογραφία

 1. Entrepreneur (2016) 6 Ways to encourage autonomy with your employees, Tracy Maylett, 4 March 2016. Accessed at: https://www.entrepreneur.com/article/254030
 2. Hussain, M. and Gulzar, A. (2019) Interactive effects of workplace spirituality and job autonomy with organization-based self-esteem on organizational learning culture, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 11A03B.
 3. Kubicek, B.; Paškvan, M. and Bunner, J. (2017) The Bright and Dark Sides of Job Autonomy, pp.45-63, In: Korunka C., Kubicek B. (eds) Job Demands in a Changing World of Work. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54678-0_4
 4. Li, H.; Li, F. and Chen, T. (2018) A motivational-cognitive model of creativity and the role of autonomy, Journal of Business Research, vol.92, November 2018, pp.179-188.
 5. Morgeson, F. P. and Humphrey, S. E. (2006) The work design questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology, 91, 1321-1339.
 6. Perkbox (2021) How to encourage employee autonomy. Accessed at: https://www.perkbox.com/uk/platform/recognition/how-to-encourage-employee-autonomy
 7. Rožman, M.; Treven, S. and Čančer, V. (2017) Motivation and Satisfaction of Employees in the Workplace, Business Systems Research, vol.8, no.2, pp.14-25.
 8. Sia, S.K. and Appu, A.V. (2020) Work Autonomy and Workplace Creativity: Moderating Role of Task Complexity, Global Business Review, vol.16, no.5.
 9. VanHeuvelen, J.S. (2020) Professional engagement in articulation work: implications for experiences of clinical and workplace autonomy, Professional Work: Knowledge, Power and Social Inequalities, vol.34, pp.11-31.