Αντανακλαστικά και Προληπτικά συστατικά: δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις

Οι παραπάνω έννοιες, αν και διαφορετικές, σχετίζονται με:

α) Τη γνώση: Το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης, της εμπειρίας ή της αυτογνωσίας. Η γνώση είναι η συλλογή γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με έναν τομέα μελέτης ή εργασίας.

β) Τη Δεξιότητα: Την ικανότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης μίας συγκεκριμένης εργασίας.

γ) Την Ικανότητα: Την αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης/κινητοποίησης προσωπικών, κοινωνικών ή μεθοδολογικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε επαγγελματικές καταστάσεις ή εντός του πλαισίου σπουδών και για επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς ανάπτυξης.


Είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικες να αναπτύξουν ευρύτερες δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες διευκολύνουν πιθανές αλλαγές θέσεων εργασίας ή αλλαγές στον σχεδιασμό της καριέρας από τη μια στιγμή στην άλλη. Επομένως, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ισχυρή και αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιανα παρέχει στους ενήλικες τις δεξιότητες προσωπικότητας που αποτελούν τη βάση της προσωπικής και εργασιακής τους επιτυχίας (soft skills):

α) Γνώση: σχήματα και νοητικές αναπαραστάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα

β) Ικανότητα και δεξιότητα: επιτυχία σε έναν τομέα, τεχνογνωσία

γ) Στάση: προδιάθεση για δράση με έναν συγκεκριμένο τρόπο

δ) Κατάσταση: σύνολο εξωτερικών ερεθισμάτων

ε) Λειτουργικότητα: κινητοποίηση με έναν προμελετημένο και οργανωμένο τρόπο

στ) Απόδοση: επίτευξη των επιθυμητών στόχων με τα κατάλληλα μέσα

Ποιες είναι οι δεξιότητες και τα δυνατά μου σημεία;

Το πλαίσιο Blueprint για τις Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την προσέγγισή σας στη ζωή, τη μάθηση και την εργασία. 

Αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη διεθνή πρακτική κι έχει αναπτυχθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο (3) .


Οι μαθησιακοί στόχοι του πλαισίου Blueprint είναι:

 • Κατανόηση και ανάπτυξη του εαυτού μου
 1. Ξέρω ποιος είμαι και σε τι είμαι καλός.
 2. Αλληλεπιδρώ αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση με άλλους.
 3. Αλλάζω, αναπτύσσομαι και προσαρμόζομαι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
 • Εξερεύνηση της ζωής, της μάθησης και της εργασίας
 1. Μαθαίνω καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
 2. Βρίσκω και χρησιμοποιώ πληροφορίες και συμβάλλω στην υποστήριξη των άλλων.
 3. Κατανοώ πώς οι αλλαγές στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία σχετίζονται με τη ζωή, τη μάθηση και τη δουλειά μου.
 4. Κατανοώ πώς οι ρόλοι της ζωής, της μάθησης και της εργασίας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση της καριέρας μου
 1. Λαμβάνω αποτελεσματικές αποφάσεις σχετικά με τη ζωή, τη μάθηση και τη δουλειά μου.
 2. Αναζητώ, δημιουργώ και συνεχίζω να δουλεύω.
 3. Διατηρώ μια ισορροπία στη ζωή, τη μάθηση και τη δουλειά μου που είναι κατάλληλη για μένα.
 4. Σχεδιάζω, αναπτύσσω και διαχειρίζομαι τη ζωή, τη μάθηση και τη δουλειά μου.

ΑΣΚΗΣΗ

Γρήγορο ερωτηματολόγιο σχετικά με την καριέρα για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων σας

https://app.career-skills.eu/index.php/en/assessment-toolhttps://richardstep.com/richardstep-strengths-weaknesses-aptitude-test/https://richardstep.com/richardstep-strengths-weaknesses-aptitude-test/free-aptitude-test-find-your-strengths-weaknesses-online-version/

Προσωπική αποτελεσματικότητα

Όταν στοχεύετε στο να βελτιώσετε την προσωπική σας αποτελεσματικότητα, επιθυμείτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τον εαυτό σας. Η προσωπική αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν ανακαλύπτετε περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό σας. Τι θεωρώ σημαντικό και γιατί το θεωρώ τόσο σημαντικό; Όλες οι πεποιθήσεις μου είναι εξίσου χρήσιμες ή κάποιες από αυτές με εμποδίζουν από το να αποδίδω καλύτερα;

Σημασία δεν έχει μόνο το να επιτύχουμε απλώς τους στόχους μας, γιατί θα μπορούσαμε να το κάνουμε με χρονοβόρο ή πρόχειρο τρόπο. Μήπως θα ήταν καλύτερη η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χρόνου μας, καθώς επίσης κι όλων των άλλων προσωπικών πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας; Με αυτό εννοούμε την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μας, όπως στις επενδύσεις, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση. Επιπλέον, οι προσωπικά αποτελεσματικοί άνθρωποι είναι, επομένως, κάτι περισσότερο από άτομα που απλώς παίρνουν αυτό που θέλουν.

Πώς μπορείτε να το πραγματοποιήσετε; Οι δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης είναι ιδιότητες και ικανότητες που σας βοηθούν να αναπτυχθείτε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Με άλλα λόγια, είναι δεξιότητες που σας βοηθούν να τροφοδοτήσετε την προσωπική σας ανάπτυξη.

Η κατανόηση και η βελτίωσή τους μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητές σας. Αυτή η διαδικασία είναι επίσης γνωστή ως προσωπική ανάπτυξη. Είτε θέλετε να είστε ένας επιτυχημένος πωλητής είτε ένας καλός αθλητής, η αποτελεσματικότητα απαιτεί έναν συνδυασμό καλής απόδοσης και εκτέλεσης βασισμένη στις εκάστοτε δεξιότητες. Επιπλέον, μπορεί να είναι χρήσιμο να βελτιώσετε τις δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας και να τις χρησιμοποιείτε για να:

 1. Επιτύχετε προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους
 2. Ανελιχθείτε στον τομέα της καριέρας σας
 3. Βελτιώσετε τα δυνατά σας σημεία και τα ταλέντα σας
 4. Γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας
 5. Επιτύχετε την πληρότητα και την ικανοποίηση

Οι δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης μπορεί να είναι χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που έχετε ήδη ή που μπορεί να αποκτήσετε μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα άτομα αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης ανάλογα με τους στόχους τους, αλλά παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων που οι άνθρωποι συνήθως εξασκούν για να διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη:

Source: Own elaboration


Πώς να αναδείξεις τις δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης;


Ανάδειξη των δεξιοτήτων προσωπικής ανάπτυξης στο βιογραφικό σας

Δημιουργήστε μία ενότητα στο βιογραφικό σας με τίτλο “Δεξιότητες” που θα περιλαμβάνει τόσο τις τεχνικές δεξιότητες, τις λεγόμενες «σκληρές δεξιότητες» (hard skills), δηλαδή τις εξειδικευμένες επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις απαραίτητες για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου όσο και και τα soft skills. Συμπεριλάβετε μόνο τις δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης που απαιτούνται για αυτήν τη δουλειά. Εάν έχετε πολλές διαφορετικές δεξιότητες, μπορείτε να τις γράψετε ανά κατηγορία στην ενότητα των δεξιοτήτων.

Παράδειγμα:

Σχετικές (με την εργασία) δεξιότητες

Διαχείριση χρόνου: Διαχειρίστηκα με συνέπεια πάνω από έξι έργα την ίδια στιγμή και όλα διεκπεραιώθηκαν 100% εντός των προθεσμιών

Οργάνωση: Δημιούργησα ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης για μια μεγάλη ομάδα πελατών χρησιμοποιώντας χρωματικούς κωδικούς για το διαχωρισμό των φακέλων και των εγγράφων,
καθώς και ετικέτες.

Προσαρμοστικότητα: Προσαρμοσμένη ροή εργασίας για την κάλυψη πρόσθετων ευθυνών, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού εργασιών και της παρακολούθησης χρόνου.


Ανάδειξη των δεξιοτήτων προσωπικής ανάπτυξης στη συνοδευτική επιστολή.

Επιλέξτε μερικές δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης που πιστεύετε ότι είναι πιο ισχυρές και πιο εφαρμόσιμες στην εργασία. Στο σώμα της συνοδευτικής επιστολής σας, περιγράψτε εν συντομία πώς θα χρησιμοποιούσατε την καθεμία για την ικανοποίηση των αναγκών αυτής της εργασίας ή δώστε ένα παράδειγμα για το πώς αυτές οι δεξιότητες σας βοήθησαν στο παρελθόν.

Παράδειγμα: Όντας αποτελεσματικός/Ούσα αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων, βοήθησα τους πελάτες να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα προγραμματισμού τους. Οι πελάτες ανέφεραν ποσοστό επιτυχίας 92% στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονταν με τον υπολογιστή υπό την καθοδήγησή μου.


Ανάδειξη των δεξιοτήτων προσωπικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για εργασία. 

Αναφερθείτε στις ισχυρότερες δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, όταν απαντάτε σε ερωτήσεις, όπως “Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία και ποιες οι αδυναμίες σας;” ή “Ποιοι είναι οι στόχοι σας;” Περιγράψτε τις καλύτερες δεξιότητές σας και το σχέδιό σας για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Μπορείτε επίσης να δώσετε και παραδείγματα αυτών των δεξιοτήτων.

Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια μιας πιεστικής και έντονης περιόδου στον χώρο εργασίας, οι διαπροσωπικές μου δεξιότητες και η ικανότητά μου να δημιουργώ σχέσεις διευκόλυναν τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ατόμων του τμήματος με αποτέλεσμα η ομάδα να γίνει πιο συνεκτική και παραγωγική. Η προσωπική ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία που μπορείτε να συνεχίσετε να βελτιώνετε. Επικεντρωθείτε στο να αναπτύξετε τις δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν καλύτερα να επιτύχετε τους στόχους σας.

ΑΣΚΗΣΗ

Προσωπική Ανάλυση S.W.O.T (Strengths: Δυνατά σημεία, Weaknesses: Αδυναμίες, Opportunities: Ευκαιρίες, Threats: Απειλές)

Μέσω αυτής της άσκησης θα αναζητήσετε τα Δυνατά σας Σημεία, τις Αδυναμίες σας, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές κι αυτό θα συμβάλει στο να αναγνωρίσετε το επίκεντρο της διαχείρισης της καριέρας σας:

 1. Τα δυνατά σημεία περιλαμβάνουν τις δεξιότητες, την εμπειρία, τα ταλέντα, τα προσόντα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά.
 2. Οι αδυναμίες αφορούν οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς, στον οποίο πιστεύετε ότι μειονεκτείτε κι ότι αυτό επηρεάζει την εργασία σας.
 3. Οι ευκαιρίες αναφέρονται στις δυνατότητες του περιβάλλοντος, όπως ευκαιρίες καριέρας,
  επερχόμενα έργα, ο χώρος κι ο χρόνος και ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη.
 4. Οι απειλές είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να σας περιορίσουν ή να σας κρατήσουν
  πίσω.

Η καλύτερη μέθοδος για να γίνει αυτό είναι να ξεκινήσετε από το να σκέφτεστε τις απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 1. Τι με ενδιαφέρει;
 2. Πού θέλω να πάω;
 3. Τι πρέπει να μάθω για να κινηθώ προς αυτήν την κατεύθυνση;


Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες προσωπικής σας ανάπτυξης;

Μπορείτε να βελτιώσετε τις δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης παρακολουθώντας μαθήματα, μαθαίνοντας από τους ανθρώπους γύρω σας, αναπτύσσοντας νέα ταλέντα και βελτιώνοντας τα υπάρχοντα. 

Χρησιμοποιήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να εξελίξετε την προσωπική σας ανάπτυξη:

 1. Μάθετε κάτι καινούργιο: Εξασκήστε μια νέα ικανότητα ή μάθετε ένα καινούργιο αντικείμενο, είτε μόνοι σας είτε κάνοντας εγγραφή σε μια τάξη. Μπορείτε, για παράδειγμα, να παρακολουθήσετε μαθήματα για να μάθετε μια άλλη γλώσσα, ένα νέο πρόγραμμα λογισμικού ή για το πώς να γράψετε
  δημιουργικά.
 2. Ξεπεράστε τους φόβους σας: Ο φόβος μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και την πρόοδό σας. Για παράδειγμα, εάν σας φοβίζει η δημόσια ομιλία, παρακολουθήστε κάποια σχετικά μαθήματα ή συμμετάσχετε σε μια ομάδα που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι στην ομιλία μπροστά σε άλλους.
 3. Δικτύωση: Αποκτώντας σχέσεις με άλλους ανθρώπους μπορείτε να έρθετε σε επαφή με νέες ιδέες και να κατανοήσετε το πώς να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με ανθρώπους με διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας.
 4. Διαβάστε: Το διάβασμα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και του λεξιλογίου, ενώ παράλληλα μας κρατά ενημερωμένους. Μπορεί, επίσης, να σας εμπνεύσει και να βελτιώσει τις δεξιότητες που αφορούν στην κριτική σκέψη.
 5. Ζητήστε ανατροφοδότηση: Ζητήστε από ένα μέλος της οικογένειάς σας, ένα φίλο, ένα συνάδελφο ή τον προϊστάμενό σας ανατροφοδότηση για ένα τρέχον έργο ή κάποιο επίτευγμά σας.
 6. Παρατηρήστε τους άλλους: Παρακολουθήστε και μάθετε από ανθρώπους που μπορούν να σας εμπνεύσουν.
 7. Βρείτε έναν μέντορα: Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε την δεξιότητες προσωπικής σας ανάπτυξης, μιλήστε σε κάποιον μέντορα.
 8. Κρατήστε ημερολόγιο: Το να γράφετε σε ένα ημερολόγιο κάθε μέρα ή εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσετε αυτογνωσία και να αναστοχαστείτε πρόσφατα γεγονότα, αποφάσεις και συζητήσεις.
 9. Σκεφτείτε το διαλογισμό: Πολλοί άνθρωποι κάνουν διαλογισμό, προκειμένου να αποκτήσουν πιο καθαρή σκέψη και συνείδηση και να μειώσουν τα επίπεδα άγχους.

Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε κάποια από αυτές τις τακτικές;

Διαχείριση προσωπικής ζωής και καριέρας

Η εναρμόνιση της επαγγελματικής και προσωπικής σας ζωής μπορεί να αποτελεί πρόκληση, αλλά είναι ζωτικής
σημασίας. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι η κατάσταση ισορροπίας, όπου ένα άτομο δίνει εξίσου προτεραιότητα στις απαιτήσεις της καριέρας του και στις απαιτήσεις της προσωπικής του
ζωής. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πάντα και σήμερα η εργασία είναι πιθανό να εισβάλει και να επηρεάσει την
προσωπική σας ζωή. Έτσι, η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Και το ερώτημα είναι, “Τι είναι πιο σημαντικό για μένα τώρα και τα επόμενα χρόνια: ισορροπία
εργασίας/ζωής ή καριέρα;”

Είναι ένα ζήτημα με λεπτές ισορροπίες. Από τη μία η κατανόηση του τι σας κάνει ευτυχισμένο/η και του τί είναι σημαντικό για εσάς. Από την άλλη ο προσδιορισμός του πού βρίσκεστε στην καριέρα και τη ζωή σας και του πού θα θέλατε να είστε. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι είναι σκόπιμο να αξιολογείτε και να κατανοείτε τι θέλετε από την καριέρα σας, γιατί όταν πηγαίνει, όπως επιθυμείτε η δουλειά δεν μοιάζει με αγγαρεία, αλλά αν ποτέ δεν σκεφτείτε σοβαρά αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν συνήθως τρία αποτελέσματα – μια δυστυχισμένη ζωή , η παραίτηση ή η απόλυση.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση για εσάς: οι στόχοι σας και η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

Επομένως, όταν αναζητείτε τρόπους για να εξελίξετε την καριέρα σας, αφιερώστε λίγο χρόνο αξιολογώντας την εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και καριέρας και χρησιμοποιήστε αυτήν την αξιολόγηση ως εφαλτήριο για να σκεφτείτε τι είναι το καλύτερο για εσάς. Είναι μία απόφαση που τελικά μπορεί να επηρεάσει το υπόλοιπο της ζωής σας.


Ακολουθούν οι καλύτερες 20 συμβουλές για την επίτευξη και διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

1. Κινηθείτε με βάση τα δυνατά σας σημεία.

Μην προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα προς εξυπηρέτηση όλων των άλλων. Επικεντρωθείτε στις δυνάμεις σας και
αναθέστε σε άλλους κάποιες αρμοδιότητες. Εάν, για παράδειγμα, δεν είστε διάνοια στα λογιστικά ή στη γραφιστική, καλύτερα να αναθέσετε τέτοιου είδους εργασίες σε άλλους αντί να σπαταλήσετε χρόνο.

2. Θέστε στόχους και προτεραιότητες (και μείνετε πιστοί σε αυτά). 

Μπορεί να έχετε μία λίστα καθηκόντων με 25 διαφορετικά καθήκοντα μέσα σε αυτή, επομένως θα χρειαστεί να τα
ταξινομήσετε σε τέσσερις κατηγορίες.

Αυτές είναι:

Source: Own elaboration

3. Αναγνωρίστε τα δυνατά σας σημεία και αυτά στα οποία είστε λιγότεροι καλός/η

Είστε πρωινός τύπος ανθρώπου; Εάν ναι, διεκπεραιώστε τα δύσκολα και αυτά που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση καθήκοντα το πρωί. Μην τα αφήσετε για το βράδυ και το αντίστροφο.

4. Μη ξεχνάτε να αφιερώνετε χρόνο στον εαυτό σας. 

Όταν ανακύπτουν προσωπικά ζητήματα, φαίνεται δελεαστικό το να τα αποφεύγετε επικεντρώνοντας την προσοχή σας στη δουλειά. Μην το κάνετε. Εάν δε βρίσκετε χρόνο για την προσωπική σας ζωή – χρόνο για τον εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας και της υγείας σας – δεν υπάρχει κάποια εργασία στην οποία θα μπορείτε να επιστρέψετε.

5. Να έχετε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και να το ακολουθείτε.

Θέστε συγκεκριμένες ώρες εργασίας για τον εαυτό σας και κάντε ό, τι μπορείτε για να τις ακολουθείτε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταλήξετε να δουλεύετε μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε βράδυ, χωρίς να το έχετε καταλάβει.

6. Βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας. 

Είτε είστε αυτοαπασχολούμενος είτε όχι είναι σημαντικό να νιώθετε αυτοπεποίθηση σχετικά με τα οικονομικά σας. Προκειμένου να το επιτύχετε, πρέπει να δημιουργήσετε κάποιο λογιστικό λογισμικό και να το χρησιμοποιήσετε από την πρώτη μέρα. Η ταμειακή ροή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε λογιστικά εργαλεία από νωρίς, ώστε να γνωρίζετε τι συμβαίνει στον οικονομικό τομέα από την πρώτη μέρα.

7. Διαχειριστείτε το χρόνο μακροπρόθεσμα. 

Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα για τις δραστηριότητες σας. Εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε το δικό σας Excel ή έγγραφο Word.

8. Αναγράψτε στο πάνω μέρος της σελίδας τις ημερομηνίες κι από κάτω σημειώστε τις δραστηριότητες. Σπάστε την κάθε δραστηριότητα στα συστατικά της.

Συμπεριλάβετε οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως διακοπές, πάρτυ γενεθλίων κλπ, ώστε να μην ξεχάσετε ότι δε θα είστε διαθέσιμος εκείνες τις ημέρες.

9. Δημιουργήστε το χώρο εργασίας σας, όπως σας ταιριάζει. 

Η εργασία για τον εαυτό σας τείνει να απαιτεί πολλές ώρες εργασίας, επομένως επενδύστε σε εξοπλισμό που θα σας υποστηρίξει. Αυτό περιλαμβάνει μια άνετη καρέκλα, εργονομικό πληκτρολόγιο, βάση στήριξης για το φορητό υπολογιστή σας κ.λπ. Μια εργονομική αξιολόγηση του χώρου εργασίας σας αξίζει κάθε ευρώ που θα δώσετε.

10. Αξιοποιήστε την τεχνολογία. 

Αντί του να οδηγήσετε για να φτάσετε σε μία συνάντηση, χρησιμοποιήστε το Skype ή άλλες τεχνολογίες διασκέψεων, όπως το GoToMeeting. Αλλά θυμηθείτε να τις απενεργοποιήσετε έπειτα.

11. Κάντε την σωματική άσκηση μία δραστηριότητα που πρέπει να γίνει, όχι που θα ήταν καλό να γίνει. 

Είναι εύκολο να ακυρώσετε το γυμναστήριο, το βραδινό τρέξιμο ή το μάθημα γιόγκα, επειδή ένας πελάτης θα ήθελε κάτι να έχει γίνει από χθες. Αντ’ αυτού βεβαιωθείτε ότι η άσκηση έχει τόσο μεγάλη προτεραιότητα για εσάς όσο οι πελάτες σας και το να κερδίζετε χρήματα. Ένα υγιές σώμα συνεπάγεται ένα φρέσκο μυαλό, που σημαίνει ότι θα λειτουργείτε καλύτερα και θα ολοκληρώνετε τα καθήκοντά σας σε λιγότερο χρόνο.

12. Αφιερώστε χρόνο στο πώς να εξοικονομήσετε χρόνο. 

Επενδύστε σε εργαλεία παρακολούθησης χρόνου. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε τα πάντα, από τη συχνότητα και τη διάρκεια των συναντήσεων, έως το κυνήγι και την αντικατάσταση δυνητικών πελατών. Το λογισμικό παρακολούθησης χρόνου σάς επιτρέπει να κατανοήσετε γρήγορα το πόσο διαρκεί μια συγκεκριμένη εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εκτιμήσετε αποτελεσματικά πόσο καιρό θα χρειαστεί η επόμενη δραστηριότητά σας.

13. Να γνωρίζετε και να εμπλουτίζετε το δίκτυό σας. 

Δώστε προτεραιότητα στην ανάπτυξη του δικτύου σας και εφαρμόστε ένα δομημένο σύστημα δυνητικών πελατών/μετατροπών, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη του δικτύου σας. Ορίστε τα κριτήρια αναφοράς νωρίς.

14. Κάντε αυτό που αγαπάτε. 

Εξοικονομήστε χρόνο για κάτι που αγαπάτε – εκτός από τη δουλειά – και αφιερώστε του το χρόνο που του αξίζει. Θα σας ενεργοποιήσει, θα σας αναζωογονήσει και θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε τη δημιουργική σας σκέψη
που είναι απαραίτητη για κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης.

15. Να είστε ρεαλιστές. 

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, πραγματοποιήστε μια μικρή αυτο-ανάλυση. Αναρωτηθείτε τι λειτούργησε σήμερα, τι όχι, τι πήγε στραβά και πώς μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως η δική σας, που αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε να αξιοποιείτε τους πολύτιμους πόρους γύρω σας, όπως οι οικείοι σας, για βοήθεια.

16. Μάθετε να βγαίνετε από την κατάσταση εργασίας. 

Το να δουλεύετε για τον εαυτό σας μπορεί να είναι μοναχική διαδικασία. Γι’ αυτό προγραμματίστε μερικά τηλεφωνήματα ή κάποιες συναντήσεις για καφέ με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να ανταλλάξετε ιδέες και να προσφέρετε ο ένας στον άλλο υποστήριξη.

17. Βρείτε κάποιον που θα σας καθοδηγεί αναφορικά με τις επιχειρίσεις. 

Βρείτε τα χρήματα για έναν σύμβουλο επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε πιο γρήγορα πώς να απαλλαγείτε από κακές συνήθειες και να εφαρμόσετε καλές.

18. Συναντήστε τους πελάτες στα μισά της διαδρομής στην κυριολεξία.

Μην συμφωνείτε πάντα να συναντήσετε έναν πελάτη στο γραφείο του. Αντ’ αυτού, συναντηθείτε κάπου στη μέση, ίσως σε ένα καφέ ή εστιατόριο. Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια, καθώς επίσης και τα χρήματα που
δαπανώνται για ταξίδια.

19. Διαχειριστείτε το μυαλό σας.

Όταν ο φόβος ή η αμφιβολία ή το άγχος υπεισέρχονται στο μυαλό σας, ασχοληθείτε με κάποιον τρόπο με την ψυχική σας υγεία, είτε κάνοντας διαλογισμό είτε διαβάζοντας κάποιο βιβλίο σχετικό με τις επιχειρίσεις. Εναλλακτικά, αφιερώστε χρόνο με κάποιον που θα σας εμψυχώσει και θα σας στηρίξει.

20. Κάντε ένα διάλειμμα. 

Θυμηθείτε να κάνετε κάποια διαλείμματα καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας σας. Ορισμένες εργασίες είναι ευκολότερες από άλλες, επόμενως αν έχετε διάθεσιμη μία ώρα, να είστε ρεαλιστές σχετικά με το αν μπορείτε να “αντέξετε οικονομικά” το να καθίσετε και να ξεκουραστείτε. Ίσως να μην βρίσκετε κάθε μέρα χρόνο, ώστε απλά να κάθεστε. Ωστόσο, κάντε ό, τι καλύτερο μπορείτε για να κάνετε ένα διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα. Επίσης, προσπαθήστε να σηκώνεστε και να τεντώνεστε κάθε 15 λεπτά. Θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο σαφείς, πιο συγκεντρωμένοι και πιο παραγωγικοί.

21. Κάντε διακοπές. 

Αφιερώστε χρόνο για διακοπές τις ημέρες που έχετε κενό, τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Είτε οι διακοπές σας αποτελούνται από μία μονοήμερη διαμονή είτε από ένα ταξίδι δύο εβδομάδων στο Μπαλί, είναι σημαντικό να κάνετε ένα διάλειμμα και να «φορτίσετε τις μπαταρίες» τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

ΑΣΚΗΣΗ

Ας το κάνουμε – Προσδιορίστε τις πράξεις σας

Σκεφτείτε τρεις πιθανές ενέργειες για να βελτιώσετε τις ΔΔΚ, επιλέξτε μία και συμπληρώστε την ατζέντα που περιλαμβάνει τους στόχους σας.

Η δράση που επέλεξα κι ο προσωπικός μου στόχος:

Βιβλιογραφία

https://repository.excellencegateway.org.uk/Blueprint_brief_guide_Final.pdf