Αξιολόγηση πληροφορίας

Γιατί χρειάζεται να αξιολογούμε την πληροφορία;

Μόλις βρείτε πληροφορίες που ταιριάζουν με το θέμα και τις απαιτήσεις της έρευνάς σας, θα πρέπει να αναλύσετε ή να αξιολογήσετε αυτές τις πηγές πληροφοριών. Η αξιολόγηση των πληροφοριών σας ενθαρρύνει να σκεφτείτε κριτικά την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την αυθεντικότητα, την επικαιρότητα, την άποψη ή την προκατάληψη των πηγών πληροφοριών σας.

Ακριβώς επειδή ένα βιβλίο, ένα άρθρο ή ένας ιστότοπος ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησής σας και συνεπώς φαίνεται, στην ονομαστική αξία, να σχετίζεται με την έρευνά σας, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πηγές πληροφοριών που περιλαμβάνουν έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές της Βιβλιοθήκης έχουν ήδη αξιολογηθεί για συμπερίληψη στους πόρους της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές οι πηγές σχετίζονται με την έρευνά σας.

Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο για το ευρύ κοινό. Πολλοί από εμάς με λογαριασμούς στο Διαδίκτυο/Ιστότοπους είμαστε πιθανοί εκδότες ιστότοπων· το μεγαλύτερο μέρος αυτού του περιεχομένου δημοσιεύεται χωρίς συντακτική αναθεώρηση. Σκεφτείτε το. Πολλοί πόροι είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων.


Ο ευκολότερος τρόπος αξιολόγησης των πληροφοριών είναι να κάνετε σωστές ερωτήσεις. Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να κρίνετε τις πηγές πληροφοριών;

 1. Αρχικά, δείτε τον συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη και την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφική παραπομπή και μπορούν να προσδιοριστούν ακόμη και πριν έχετε το φυσικό αντικείμενο στο χέρι.
 2. Στη συνέχεια, δείτε το περιεχόμενο, π.χ. προοριζόμενο κοινό, αντικειμενικότητα της γραφής, κάλυψη, στυλ γραφής και, εάν υπάρχουν, αξιολογήσεις.


Για παράδειγμα, θα πρέπει να υποβληθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις προκειμένου να
αξιολογηθεί βήμα-βήμα η ποιότητα των πληροφοριών:

Ποιος είναι ο συγγραφέας (μπορεί να είναι ένα άτομο ή ένας ολόκληρος οργανισμός) ή/και εκδότης;

 1. Ποια είναι τα διαπιστευτήρια και η ειδικότητα ή ο χορηγός οποιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού;
 2. Πόσο αντικειμενικοί, αξιόπιστοι και έγκυροι είναι;
 3. Έγραψαν άλλα άρθρα ή βιβλία;
 4. Οι συγγραφείς παρατίθενται με στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο);
 5. Έχει εκδώσει άλλα έργα ο εκδότης;
 6. Ειδικεύονται στη δημοσίευση συγκεκριμένων θεμάτων ή πεδίων;
 7. Είναι ο εκδότης ακαδημαϊκός (πανεπιστημιακός τύπος, επιστημονικές ενώσεις); Εμπορικός? Κυβερνητικός οργανισμός; Εκδίδει μόνος του;


Τι μπορεί να ειπωθεί για το περιεχόμενο, το κείμενο, το στυλ, τη δομή, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από την πηγή;

 1. Προσφέρονται συμπεράσματα; Εάν ναι, με βάση ποια στοιχεία και στηριζόμενα σε ποια πρωτογενή και δευτερογενή τεκμηρίωση;
 2. Τι υπονοεί το περιεχόμενο; Αντιπροσωπεύονται διαφορετικές προοπτικές;
 3. Είναι το περιεχόμενο σχετικό με τις ανάγκες σας;


Πότε δημοσιεύθηκαν οι πληροφορίες;

 1. Η ημερομηνία δημοσίευσης βρίσκεται γενικά στη σελίδα τίτλου ή στην πίσω πλευρά της σελίδας τίτλου (ημερομηνία πνευματικών δικαιωμάτων);
 2. Είναι οι πληροφορίες που παρέχονται από την πηγή στην αρχική τους μορφή ή έχουν αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στη γνώση;
 3. Είναι αυτές οι πληροφορίες έγκαιρες και ενημερώνονται τακτικά;


Πού αλλού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες που παρέχονται από την πηγή;

 1. Είναι αυθεντικές αυτές οι πληροφορίες;
 2. Είναι αυτές οι πληροφορίες μοναδικές ή έχουν αντιγραφεί;
 3. Γιατί δημοσιεύθηκαν οι πληροφορίες από την πηγή;


Ποιο είναι το πλαίσιο γύρω από αυτές τις πληροφορίες;

 1. Ποιες είναι οι προοπτικές, οι απόψεις, οι υποθέσεις και οι προκαταλήψεις όσων είναι υπεύθυνοι για αυτές τις πληροφορίες;
 2. Για ποιο κοινό προορίζεται;
 3. Γίνονται πωλήσεις;


Η σωστή εισαγωγή στην αξιολόγηση των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων για βελτιώσεις στις δεξιότητες του ψηφιακού γραμματισμού, ιδίως παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την αυτο-βελτίωση και την αυτο-μάθηση από την πρακτική. https://researchguides.ben.edu/source-evaluation