Αποτελεσματικές δεξιότητες Επικοινωνίας

Ο στόχος της επικοινωνίας είναι να μεταφέρουμε το μήνυμά μας στους άλλους ξεκάθαρα και με σαφήνεια. Για αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το μήνυμά μας, ποιο είναι το κοινό και πώς θα γίνει αντιληπτό. Πρέπει να αναλογιστούμε τις συνθήκες γύρω από την εκάστοτε επικοινωνία που έχουμε προγραμματίσει, όπως το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι αλλά και το πολιτιστικό πλαίσιο.

Η αποτελεσματική επικοινωνία και οι βασικές δεξιότητες όχι μόνο βελτιώνουν τις σχέσεις, αλλά βελτιώνουν και την αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από πράγματα όπως η ενεργητική ακρόαση, η διαχείριση συγκρούσεων, η γλώσσα του σώματος και η υποβολή των σωστών ερωτήσεων.

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας προφορικά και γραπτά είναι μια από τις πιο πολύτιμες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Η αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών ώστε να γίνονται κατανοητά και να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτεί ορισμένες τεχνικές ικανότητες και διαπροσωπικές ικανότητες.

(https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kect108.pdf). 

Η αποτελεσματική επικοινωνία βασίζεται στην αξιοπιστία. Τα λάθη στη γραμματική και την ορθογραφία, οι ατέλειες και τα λάθη μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αντίληψη του κοινού για την αξιοπιστία του αποστολέα. Ως αποτέλεσμα, η ικανότητα του επικοινωνούντα να πείσει ή να επηρεάσει με άλλο τρόπο τον παραλήπτη μειώνεται.

Βιβλιογραφία

Yeats et al. “Soft Skills For Effective Communication”, Copyright © NCERT, Retrieved November 18, 2021 from https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kect108.pdf