Απόδοση υπό πίεση

Ο όρος «απόδοση υπό πίεση» αναφέρεται συνήθως στην επαγγελματική ζωή, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποδίδουμε υπό πίεση στην προσωπική μας ζωή. Μπορεί να συναντήσουμε απόδοση υπό πίεση, όταν δεν έχουμε την τεχνογνωσία ή τις γνώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε μια εργασία (Bigelow, 2019). Η εκτέλεση υπό πίεση απαιτεί αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση, έτσι ώστε συναισθήματα, όπως το άγχος ή/και ο
θυμός, να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των σχεδίων μας. Είναι ζωτικής σημασίας να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε την πίεση με παραγωγικό τρόπο (Counci, 2017, 11 μυστικά για καλή απόδοση υπό πίεση, 2016).

Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η κατάσταση, η εκτέλεση υπό πίεση έχει επίσης ορισμένα
οφέλη. Αυξάνει τις ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι άνθρωποι που ευδοκιμούν υπό πίεση, βιώνουν υψηλότερη αυτοπεποίθηση και διανοητικά λειτουργούν σε εγρήγορση (Bigelow, 2019). Όταν η πίεση εκλαμβάνεται ως πρόκληση, σας βοηθά να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να αντιμετωπίσετε με επιτυχία όλες τις δυσκολίες και να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσετε μελλοντικές παρόμοιες περιστάσεις.

Απόδοση υπό πίεση – Δραστηριότητα

 

Όνομα της δραστηριότητας 

Εξάσκηση εκ των προτέρων

Στόχος της δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τουςσυμμετέχοντες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι γιακάποιες απροσδόκητες δυσκολίες που αφορούν ταπεριστατικά πίεσης. Θα τους δώσει την ευκαιρία ναοραματιστούν κάποια πιθανά προβλήματα που μπορεί ναπροκύψουν και να σκεφτούν τρόπους να τα ξεπεράσουν εκτων προτέρων.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Φανερώνει τις οργανωτικές δεξιότητες και την ικανότητα προγραμματισμού και αποτελεσματικής προετοιμασίας.

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά, δεδομένου ότι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση πίεσης στο παρελθόν.

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Εξαρτάται από το σενάριο του κάθε συμμετέχοντα.

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

0-1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Δεν απαιτείται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Εξαρτάται από το σενάριο του κάθε συμμετέχοντα. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Κάθε συμμετέχων σκέφτεται την κατάσταση που θα μπορούσε να του/της ασκήσει πίεση. Θα μπορούσε να είναι είτε μια παρουσίαση μπροστά σε ένα κοινό, είτε μια εξέταση, είτε μια προθεσμία, ή ακόμα και μια σοβαρή συζήτηση. Αφού φέρετε στο μυαλό σας την αγχωτική περίσταση, σκεφτείτε τι μπορεί να πάει στραβά.
Σκεφτείτε κάτι που αν συνέβαινε, θα σας προκαλέσει επιπλέον άγχος. Για παράδειγμα, σχετικά με μια εξέταση,
μπορεί να σκεφτείτε ότι το χειρότερο θα ήταν να δείτε την ώρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να ανακαλύψετε ότι απομένουν μόνο 15 λεπτά και δεν έχετε απαντήσει ακόμα τις μισές ερωτήσεις. 

Ή όσον αφορά μια προθεσμία, φανταστείτε ότι ο εργοδότης σας σας ζητά ξαφνικά να παραδώσετε την εργασία νωρίτερα. Στη συνέχεια προχωράμε στο σχέδιο δράσης. Αφού φανταστείτε ένα πιθανό πρόβλημα, αρχίστε να ενεργείτε για να προσπαθήσετε να το αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Για παράδειγμα, σχετικά με την εξέταση, βρείτε ένα παρόμοιο τεστ και προσπαθήστε να το απαντήσετε σε λιγότερο χρόνο από αυτόν που θα έχετε στην πραγματική εξέταση. Όσο για την προθεσμία, ξεκινήστε να εργάζεστε σαν να πρέπει όντως να ολοκληρώσετε την εργασία νωρίτερα. Επομένως, μπορείτε να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για κάποια εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε και έτσι θα είναι ευκολότερο να τα αντιμετωπίσετε. Εάν δεν μπορείτε να προσομοιώσετε μια αγχωτική κατάσταση, τότε σκεφτείτε ένα αγχωτικό σενάριο και σημειώστε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσετε με επιτυχία.

 

https://www.youtube.com/watch?v=idzYinwYHoI

Βιβλιογραφία

  1. 11 Secrets to Performing Well Under Pressure. (2016, January 4). Mental Floss. https://www.mentalfloss.com/article/72706/11-secrets-performing-well-under-pressure
  2. Bigelow, L. (2019, August 8). What Does Working Under Pressure Mean? Bizfluent. https://bizfluent.com/info-8375554-working-under-pressure-mean.html
  3. Council, F. C. (2017, July 28). 18 Ways To Get Better At Working Under Pressure.
  4. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/07/28/18-ways-to-get-better-at-working-under-pressure/?sh=2cc4df862e35
  5. Episode 10: The Power of Practicing Under Pressure. (2016, September 11). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=idzYinwYHoI