Δεξιότητες Παρουσίασης

Η παρουσίαση είναι μια μορφή επικοινωνίας. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε στο κοινό τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, τις εκτιμήσεις μας σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή/και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων ή τα αποτελέσματα μιας έρευνας κ.λπ. Μια παρουσίαση μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες καταστάσεις, όπως η συζήτηση σε μικρή ομάδα ή σε μεγάλο κοινό ή ομιλία σε μια συνάντηση.

Οι στόχοι και η διάταξη μιας παρουσίασης μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε
μια προφορική παρουσίαση ή μια παρουσίαση με διάφορα πολυμέσα, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οπτικά ή ακουστικά μέσα, μια παρουσίαση PowerPoint, εκπαιδευτικές συνεδρίες ή διαλέξεις. 

Επομένως, οι δεξιότητες παρουσίασης είναι εκείνες οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παροχή μιας παρουσίασης σε διάφορους τύπους κοινού. Αυτές οι δεξιότητες αφορούν διαφορετικές πτυχές, όπως η μορφή των διαφανειών (εάν υπάρχουν), τα μη λεκτικά σήματα, όπως η γλώσσα του σώματος ή η δομή της παρουσίασης (UBC Wiki, 2020).

Παρακολουθήστε αυτό το εισαγωγικό βίντεο σχετικά με τις δεξιότητες παρουσίασης.

(5 Things Every Presenter Needs To Know About People, 2012)

Πριν ξεκινήσετε να διαμορφώνετε το υλικό μιας παρουσίασης, πρέπει να σκεφτείτε μερικά βασικά στοιχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε το περιεχόμενο αποτελεσματικά και να βρείτε τον καταλληλότερο τρόπο έκφρασης.

 1. Ο στόχος: ο σκοπός της παρουσίασης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να διδάξετε, να τονώσετε ή να ενημερώσετε.
 2. Το κοινό: πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του κοινού, τη μέση ηλικία, το φύλο, την εξοικείωση με το θέμα κ.λπ
 3. Το μέρος: ενημερωθείτε για τον χώρο, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τον διαθέσιμο εξοπλισμό, τον φωτισμό (σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε οπτικά βοηθήματα) ή την πιθανότητα εξωτερικών περισπασμών.
 4. Η ώρα: επιλέξτε την κατάλληλη ώρα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων (φαγητό, διαλείμματα, διαδραστικές δραστηριότητες για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι, κ.λπ.).
 5. Η διάρκεια της παρουσίασης και η πιθανότητα να πρέπει να παραδώσετε το τελικό υλικό νωρίτερα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν λίγο φόβο ή άγχος όταν πρόκειται για μια παρουσίαση. Η προετοιμασία και η εξάσκηση είναι δύο παράγοντες που συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των επιπέδων άγχους. 

Περισσότερες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην παρουσίαση παρατίθενται παρακάτω.

Το να μπορείτε να παρουσιάσετε τις ιδέες σας με τον κατάλληλο τρόπο είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σας ζωή. Οι δεξιότητες δημόσιας ομιλίας είναι σημαντικές σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς, όπως οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ, την εκπαίδευση ή τις διαλέξεις. 

Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση των παρουσιάσεων σας δίνει αυτοπεποίθηση και είναι χρήσιμη στην αυτο-ανάπτυξη και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ικανότητα παρουσίασης είναι δεξιότητα και ως τέτοια μπορεί να αποκτηθεί από οποιονδήποτε. 

Συνέχισε λοιπόν την εξάσκηση!

Δραστηριότητα

Όνομα της δραστηριότητας:

Συνεχίστε την ιστορία

Σκοπός της δραστηριότητας:

Στόχος της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τη δημόσια ομιλία και την ενεργητική ακρόαση. Τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν μερικές από τις συμβουλές που απαιτούνται κατά την πραγματοποίηση μιας παρουσίασης, όπως η διατήρηση οπτικής επαφής, η εργασία σε παύσεις, η χρήση σίγουρης γλώσσας του σώματος, το να βλέπουν άλλους να μιλούν μπροστά σε κοινό, να παρατηρούν τις αντιδράσεις του κοινού και να αποδέχονται τους φόβους τους.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα:

Δημόσια ομιλία, Ενεργή ακρόαση, Δεξιότητες παρουσίασης, Δημιουργικότητα

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα:

Περίπου 5 – 10 (μπορεί να είναι περισσότερα αλλά όχι λιγότερα)

Απαιτούμενος χρόνος για τη δραστηριότητα:

Εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων και το χρόνο που ξοδεύουν μιλώντας

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται:

1

Άλλες απαιτήσεις για τη δραστηριότητα:

Ανοιχτός χώρος δαπέδου ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να καθίσουν σε κύκλο και μια συσκευή που υπολογίζει το χρόνο που πρέπει να μιλήσει κάθε συμμετέχων.

Περιγράψτε τη δραστηριότητα με σαφήνεια και συνοπτικό τρόπο:

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο 5 – 10 ατόμων (μπορεί να είναι και περισσότερα). Ένα άτομο σηκώνεται για περίπου 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό και ξεκινά μια ιστορία. Αφού περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα, το επόμενο άτομο σηκώνεται και πρέπει να συνεχίσει την ιστορία από το σημείο που σταμάτησε ο προηγούμενος συμμετέχων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μιλήσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Να θυμάστε! Εάν είστε το επόμενο άτομο που θα μιλήσει, η ιστορία πρέπει να συνεχίσει να έχει νόημα καθώς συνεχίζει. Επομένως, πρέπει να δώσετε προσοχή σε όλους τους ομιλητές.
Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι άνθρωποι μαθαίνουν επίσης πώς να διαχειρίζονται το άγχος τους σχετικά με τη δημόσια ομιλία και σιγά σιγά εξοικειώνονται με την ιδέα της ομιλίας μπροστά σε κοινό.

https://www.youtube.com/watch?v=qImBpYxW4os&t=25s&ab_channel=CelAmade

Βιβλιογραφία

 1. (c) Copyright skillsyouneed.com 2011–2021. (2020a). Preparing for a Presentation – Presentation Skills | SkillsYouNeed.               https://www.skillsyouneed.com/present/prepare-presentation.html
 2. (c) Copyright skillsyouneed.com 2011–2021. (n.d.). What is a Presentation? – Presentation Skills | SkillsYouNeed.. https://www.skillsyouneed.com/present/what-is-a-presentation.html
 3. 5 Things Every Presenter Needs To Know About People. (2012, June 18). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WJUblvGfW6w&ab_channel=SusanWeinschenk
 4. 9 Tips for Improving Your Presentation Skills For Your Next Meeting. (2021, January 12). Venngage. https://venngage.com/blog/presentation-skills/
 5. Chapman, A. (2020). Presentation Skills and Techniques. https://www.businessballs.com/communication-skills/presentation-skills-and-techniques/
 6. Kim, L. (2020, March 5). 20 Ways to Improve Your Presentation Skills. WordStream. https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/11/19/how-to-improve-presentation-skills
 7. Presentation Skills – UBC Wiki. (2020)                    https://wiki.ubc.ca/Presentation_Skills