Δημιουργία Ομάδας

Τι αποτελεί μία ομάδα;

“Μια ομάδα είναι μια ομάδα ατόμων, που εργάζονται όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό” (Understanding Team –
What Is a Team ; n.d.). Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός γκρουπ ανθρώπων και μίας ομάδας. Ένα γκρουπ μπορεί να περιλαμβάνει άτομα με κοινά ενδιαφέροντα, πεποιθήσεις και στάσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο τα μέλη
της ομάδας να έχουν τους ίδιους στόχους και να συνεργάζονται για την επίτευξή τους. Από την άλλη πλευρά,
σε μια ομάδα είναι υποχρεωτικό τα μέλη να έχουν έναν κοινό στόχο να επιτύχουν. Το μέγεθος της ομάδας εξαρτάται από το είδος της εργασίας που θα εκτελεστεί.

Δεξιότητες επιβίωσης δημιουργίας ομάδας

Μια ακμάζουσα ομάδα έχει πολλά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν την ομάδα να επιβιώσει μέσα στα χρόνια. Παρακάτω είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση του μοντέλου του Dr. Baker, η οποία παρουσιάζει έξι παράγοντες που βοηθούν στη διατήρηση της ομάδας: Επικοινωνία, Ηγεσία, Εμπιστοσύνη και Σεβασμός, Διαχειριζόμενη Σύγκρουση, Σαφείς Στόχοι, Διαφορετικότητα και Ετερογένεια (Garvey, 2018).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, το πιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό σε μια ομάδα. Όλα τα μέλη θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα να εκφράσουν τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες τους, χωρίς τον φόβο ότι θα λάβουν κριτική ή χλευασμό. Το περιβάλλον της αξιοκρατίας πρέπει να καλλιεργηθεί, έτσι ώστε όλοι να συνεισφέρουν ελεύθερα. Η κακή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις σχετικά είτε με τις διαπροσωπικές σχέσεις ή την περιγραφή της εργασίας και επομένως η επιβίωση της ομάδας είναι περιορισμένη.

ΗΓΕΣΙΑ

Ένας ικανός ηγέτης είναι πραγματικά σημαντικός για μια ομάδα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να τον εμπιστεύονται και να τον σέβονται. Οι ηγέτες θα πρέπει να ζητούν ανατροφοδότηση και να δέχονται καλή κριτική, ώστε να μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Να νοιάζονται για τα προβλήματα των μελών της ομάδας και να είναι πρόθυμοι να συζητήσουν οτιδήποτε τους επηρεάζει. Οι ηγέτες πρέπει να ενεργούν σαν μέντορες, όχι σαν ένα αυστηρό αφεντικό και πρέπει να διατηρούν το ηθικό της ομάδας ψηλά.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Μια ακμάζουσα ομάδα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ όλων των μελών. Οι ηγέτες παίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κουλτούρας του σεβασμού στην ομάδα. Τα άτομα σε μια ομάδα πρέπει να γνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και να ενθαρρύνουν το ένα το άλλο να κάνει το καλύτερο. Όλες οι φωνές πρέπει να ακούγονται εξίσου. Τα μέλη πρέπει να εμπιστεύονται το ένα το άλλο και να μοιράζονται τα προβλήματά τους ελεύθερα.
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος μεταξύ των μελών της ομάδας, έτσι ώστε όλοι να μπορούν επίσης να παραδεχτούν ότι έκαναν ένα λάθος χωρίς να φοβούνται ότι θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Τα θέματα που μπορεί να προκύψουν δεν πρέπει να αγνοηθούν. Πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν. Με αυτόν τον τρόπο η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα θα αυξηθούν, η επικοινωνία θα ενισχυθεί και οι δεσμοί των μελών της ομάδας θα ενισχυθούν.

ΣΑΦΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

Το κύριο γεγονός που διαφοροποιεί μια ομάδα από μια ομάδα ατόμων είναι ο κοινός και σαφής στόχος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτός ο στόχος πρέπει να είναι ελκυστικός για την ομάδα, έτσι ώστε να έχει κίνητρο να εργαστεί και να τον πετύχει. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο και τα καθήκοντα πρέπει να ανατίθενται σύμφωνα με τις διαφορετικές δυνάμεις των ατόμων.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ

Οι ομάδες που στοχεύουν στην επιτυχία και επιβιώνουν με την πάροδο του χρόνου εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Κάθε μέλος εκτιμάται για τα ταλέντα και τις ικανότητές του/της και αναλαμβάνει καθήκοντα που ταιριάζουν με αυτές τις μοναδικές δυνάμεις. Είναι ζωτικής σημασίας οι διαφορετικές πεποιθήσεις, εμπειρίες και ιδέες να μοιράζονται μεταξύ των μελών της ομάδας και τα διαφορετικά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα να γίνονται σεβαστά εξίσ96ου.

Κοινά λάθη κατά τη διάρκεια δημιουργίας ομάδας

Κατά τη δημιουργία ομάδας, υπάρχουν μερικά κοινά λάθη που είναι καλύτερο να αποφευχθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η επιβίωση και η επιτυχία της ομάδας. Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας που δείχνει τι πρέπει να αποφεύγετε όταν πρόκειται για την οικοδόμηση ομάδας (Belonwu, 2013):

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ (ΝΑ)