Δημιουργική και Κριτική σκέψη

Κριτική σκέψη έναντι δημιουργικής σκέψης

Οι δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης είναι ίσως οι πιο θεμελιώδεις δεξιότητες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων.

Η ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά για ένα ζήτημα – να αναλύουμε μια ερώτηση, μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα στα πιο βασικά του μέρη – είναι αυτό που μας βοηθά να αξιολογήσουμε την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλώσεων, των ισχυρισμών και των πληροφοριών που διαβάζουμε και ακούμε.

Οι δεξιότητες δημιουργικής σκέψης περιλαμβάνουν τη χρήση στρατηγικών για να διατηρήσουμε καθαρό το μυαλό μας, έτσι ώστε οι σκέψεις και οι ιδέες μας να μπορούν να ξεπεράσουν τους τρέχοντες περιορισμούς ενός προβλήματος και να μας επιτρέψουν να δούμε πέρα από τυχόν εμπόδια που μας δυσκολεύουν στην εύρεση νέων λύσεων. Ο καταιγισμός ιδεών είναι το πιο απλό παράδειγμα σκόπιμης δημιουργικής σκέψης που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά. (https://milnepublishing.geneseo.edu/foundations-of-academic-success/chapter/thinking-critically-and-creatively/)


Κριτική σκέψη

Εάν είστε άτομο με κριτική σκέψη, εξετάζετε την κατάσταση και τα γεγονότα και σκέφτεστε με γραμμικό και ορθολογικό τρόπο. Ο κριτικός στοχαστής συλλέγει πληροφορίες, τις αναλύει και τις αξιολογεί. Εάν σκέφτεστε κριτικά, μπορείτε να διαχωρίσετε το αντικειμενικό γεγονός από μία υποκειμενική άποψη. Σας αρέσουν οι λεπτομέρειες και οι ξεκάθαρες
πληροφορίες.


Δημιουργική σκέψη

Οι δημιουργικοί στοχαστές τείνουν να είναι ευφάνταστοι και τους αρέσει να ανταλλάσσουν και να προτείνουν νέες ιδέες. Ένας δημιουργικός στοχαστής κοιτάζει τα πράγματα από διάφορες οπτικές γωνίες, σκέφτεται νέες ιδέες και δημιουργεί καινοτόμες και πρωτότυπες συνδέσεις. Ο δημιουργικός στοχαστής συχνά αντιβαίνει στις τυπικές απόψεις και είναι ικανός να πάρει ρίσκα. Ένας δημιουργικός άνθρωπος είναι περίεργος. Του αρέσει μια πρόκληση, αναζητά προβλήματα για να λύσει και είναι ευφάνταστος.

(https://www.theclassroom.com/difference-critical-thinker-creative-thinker-8718111.html)

Βιβλιογραφία

  1. Dr. Baker, A.R., “Thinking Critically and Creatively”, CC License, Retrieved November 19, 2021 from https://milnepublishing.geneseo.edu/foundations-of-academic-success/chapter/thinking-critically-and-creatively/
  2. Pearce, C., “Difference Between Being a Critical Thinker & a Creative Thinker” article May 10, 2019, Copyright 2021 Leaf Group Ltd., Retrieved November 19, 2021 from https://www.theclassroom.com/difference-critical-thinker-creative-thinker-8718111.html