Δημιουργικότητα

Η εξάσκηση των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης σας είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύμφωνα με τους Alves κ.α. (2005), η δημιουργικότητα μπορεί με απλό τρόπο να αναγνωριστεί ως η παραγωγή ιδεών, ενώ η καινοτομία συνεπάγεται τη μετατροπή αυτών των ιδεών σε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία για να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει κάποιος.
Ο Amabile (1998) από την άλλη πλευρά ορίζει τη δημιουργικότητα μέσα από τρία στοιχεία: εξειδίκευση, δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και κίνητρο. Το επίπεδο της δημιουργικότητας σε ένα άτομο είναι σχετικό με την ανάμειξη αυτών των τριών συστατικών.

Source: Teresa M Amabile “How to kill Creativity”, Harvard Business Review, September – October 1998, 77-87.


Τι είναι οι δεξιότητες δημιουργικότητας;


Υπάρχουν αρκετές δεξιότητες που θα χρειαστεί να αναπτύξετε για να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών:

 1. Πειραματισμός (η διαδικασία της δοκιμής πραγμάτων και της ανακάλυψης του αποτελέσματος
  που έχουν)
 2. Να εκφράζετε αντίθετες απόψεις
 3. Να θέτετε ερωτήσεις
 4. Επικοινωνία
 5. Οργάνωση
 6. Περιέργεια
 7. Ανοιχτό μυαλό (πρόθυμος να εξετάσει διαφορετικές ιδέες ή απόψεις).
 8. Φαντασία
 9. Επίλυση προβλημάτων (προσδιορισμός της αιτίας του προβλήματος)
 10. Προθυμία για ανάληψη ρίσκων (ευνοϊκά διατεθειμένη ή διατεθειμένη να αναλάβει ρίσκο)
 11. Έντονο ενδιαφέρον για μάθηση και νέες ανακαλύψεις
 12. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα (η ικανότητα αλλαγής ή αλλαγής εύκολα ανάλογα με την κατάσταση)

Πρέπει να εκθέτετε τακτικά τον εαυτό σας σε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται μια νέα ιδέα και να περιτριγυρίζετε τον εαυτό σας με ομοϊδεάτες για να πετύχετε αυτόν τον στόχο.

Εδώ είναι μερικές από τις καλύτερες τεχνικές δημιουργικής σκέψης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Καταιγισμός Ιδεών

Ο κύριος στόχος είναι να σχηματιστεί μια ομάδα ανθρώπων και να πετάνε ιδέες χωρίς παρεμβολές, όπου κάθε συμμετέχων πρέπει να μοιράζεται τις ιδέες του την ίδια στιγμή που έρχεται στο μυαλό του. Η γενική ιδέα του καταιγισμού ιδεών είναι ότι, έχοντας μια ποικιλία δημιουργικών δυνητικών λύσεων, γίνεται ευκολότερο να
φτάσετε σε μια με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

Εναλλακτική σκέψη

Η πλευρική σκέψη περιλαμβάνει την αναζήτηση πληροφοριών σε λιγότερο προφανή μέρη. Μπορεί να λειτουργήσει καλά εάν εσείς και οι συνεργάτες σας προσπαθήσετε να θέσετε τον εαυτό σας κάτω από διαφορετικές προοπτικές ή να αντιστρέψετε το πρόβλημα για να το δείτε διαφορετικά.

Χαρτογράφηση μυαλού

Ο χάρτης μυαλού είναι ένα γράφημα όπου βάζετε ιδέες και τις συνδέετε. Μπορεί να παρέχει πιθανές λύσεις σε ένα πρόβλημα, τις άμεσες συνέπειές του και να είναι ο καλύτερος δρόμος δράσης για την αντιμετώπισή του.

Δημιουργικότητα – Δραστηριότητα

Όνομα της δραστηριότητας 

Ας “χτίσουμε” μαζί

Στόχος της δραστηριότητας 

Ο γενικός παιδαγωγικός στόχος είναι να διαχειριστείτε μια δραστηριότητα με σκοπό τη δημιουργία ομάδας στην
οποία οι ομάδες πρέπει να συνεργαστούν για να χτίσουν ένα οικοδόμημα από Lego, αλλά όλοι έχουν μια μυστική
«αποστολή» που κάνει τη διαδικασία συνεργασίας πιο προκλητική.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Επικοινωνία, δυναμικές για ηγεσία, επίλυση συγκρούσεων, συνεργασία, υπομονή και στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Το λιγότερο 4 άτομα

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

60 – 120 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Αρκετά κουτιά Lego, χαρτιά

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Στάδιο 1: Δημιουργήστε ομάδες των 4 – 6. Κάθε ομάδα κάθεται γύρω από ένα τραπέζι με ένα κουτί Lego. Πείτε στους συμμετέχοντες να μην αγγίζουν τα Lego μέχρι να ξεκινήσει η δραστηριότητα.

Στάδιο 2: Ο εκπαιδευτής δίνει τις εντολές στους συμμετέχοντες: «Η αποστολή σας, ως ομάδα, είναι να φτιάξετε μια κατασκευή με αυτά τα τουβλάκια Lego». Τώρα κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα πάρει ένα κομμάτι χαρτί, στο οποίο έχετε γραμμένη την ατομική σας αποστολή. Δεν μπορείτε να δείξετε ή να πείτε την αποστολή σας στην υπόλοιπη ομάδα.» Οι συμμετέχοντες θα έχουν 20 λεπτά για να φτιάξουν την κατασκευή τους.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να μιλούν κατά τη διαδικασία κατασκευής. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνεχίσουν την κατασκευή μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Ο συντονιστής θα ενημερώσει όταν τελειώσει η ώρα.

Στάδιο 3: Μοιράστε τις «εντολές», μία ανά συμμετέχοντα (ελέγξτε τη λίστα). Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι δεν πρέπει να δείξουν την αποστολή τους σε κανέναν άλλο.

Στάδιο 4: Μόλις ο καθένας έχει μια αποστολή, ο χρόνος ξεκινά. Εάν χρειαστεί, ο συντονιστής υπενθυμίζει στους
συμμετέχοντες ότι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Στάδιο 5: Μετά από 20 λεπτά, ο συντονιστής λέει στους συμμετέχοντες να σταματήσουν. Τότε, τους καλεί να μοιραστούν τις «αποστολές» του με τα άλλα μέλη της ομάδας τους.

Στάδιο 6: Ως τελικό βήμα, περιγράψτε τη δραστηριότητα αναλογιζόμενος τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν οι ομάδες. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις που θα σας κάνουν να προβληματιστείτε (ελέγξτε τις πιθανές επιλογές παρακάτω).
Ερωτήσεις προς προβληματισμό:

 1. Οι άνθρωποι επικοινωνούν ανοιχτά μεταξύ τους;
 2. Τα μέλη της ομάδας επικεντρώνονται στα ατομικά επιτεύγματα ή στην κοινή επιτυχία;
 3. Πώς νιώσατε;
 4. Τι θα σας βοηθούσε να κάνετε καλύτερη δουλειά ως ομάδα;
 5. Θα μπορούσατε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να κάνετε τη δραστηριότητα πιο δημιουργικά
  και χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας;

Βιβλιογραφία

 1. Alves Jorge, Marques Maria José, Saur Irina & Marques Pedro (2007) Creativity and Innovation through Multidisciplinary and Multisectoral Cooperation. Creativity and Innovation Management
 2. Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the Work Environment for Creativity. The Academy of Management Journal
 3. Amabile, T. (1998) How to kill Creativity. Harvard Business Review
 4. Flynn, M., Doodley, L., & Cormican, K. (2003). Idea management for organizational innovation. International Journal of Innovation Management, 7, 417.