Επιχειρηματικό λογισμικό

Το επιχειρηματικό λογισμικό είναι σε πολλές περιπτώσεις είτε καύσιμο για την επιτυχία της επιχείρησης είτε απαραίτητο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επομένως, βασικά όλες οι θέσεις των περισσότερων επιχειρήσεων που υπάρχουν, απαιτούν τουλάχιστον βασικές γνώσεις και επάρκεια στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα επιχειρηματικά εργαλεία.

Δεν θα καλύψουμε το βασικό λογισμικό που πρέπει να γνωρίζει και να λειτουργεί κάθε ψηφιακά εγγράμματο άτομο, όπως έχει ήδη καλυφθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο μας. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει καλύτερα το γενικό σύνολο εργαλείων και να τα ομαδοποιήσει στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ανεξάρτητα από τον κλάδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά λογισμικά και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένα σε έναν υπολογιστή ως αυτόνομο πρόγραμμα ή μπορεί να προσεγγιστεί μέσω διαδικτυακών εργαλείων, πράγμα το οποίο γίνεται μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία – SaaS. Το SaaS σημαίνει “Υπηρεσία ως λογισμικό”, το οποίο είναι συνήθως μια πληρωμένη πρόσβαση σε ορισμένα διαδικτυακά.

Το είδος του λογισμικού και το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, εξαρτάται κυρίως από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, από τον τύπο των πελατών που εξυπηρετούν – είτε από άλλες επιχειρήσεις είτε από κανονικούς πελάτες, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας. Οι μικρές εταιρείες συνήθως δεν εξαρτώνται πολύ από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που είναι απαραίτητα για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Ωστόσο, η επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτουν οι υπάλληλοί τους, ειδικά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Λίστα με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ψηφιακά εργαλεία:

Απομακρυσμένα συνέδρια: Zoom, Skype, Google Hangouts

Μάρκετινγκ και διαφήμιση: Facebook Ads, Google Local Business and Maps, Google Ads, Linkedin Ads

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτοματοποιημένες απαντήσεις και παρακολούθηση: Mailchimp, MailerLite, Woodpecker

Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ και CRM: Hubspot, Salesforce

Διαχείριση έργου, προγραμματισμός και αποτελεσματικότητα: Trello, TeamGantt

Συνεργασία και επικοινωνία: Slack, Microsoft Teams, Asana

Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση απόδοσης ιστότοπου: Google Analytics, Hotjar, Google Optimize

Λογαριασμοί email και πολλά από τα παραπάνω: Google Workspace

Χώρος αποθήκευσης στο διαδίκτυο (cloud): Google Drive, Dropbox

Ροή δεδομένων, αυτοματοποίηση αναφορών και ολοκλήρωση εργαλείων: Zappier, Supermetrics, Google Data Studio

Ηλεκτρονική συμφωνία και υπογραφή εγγράφων: DocuSign, Docobit

Κοινή χρήση και μεταφορά αρχείων: WeTransfer

Βοηθός γραφής: Grammarly

Αυτή η λίστα δεν καλύπτει όλα τα σπουδαία εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες, υπάρχουν πολλά περισσότερα εργαλεία, ειδικά για πιο εξειδικευμένους και μοναδικούς σκοπούς σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων.