Εσωτερική Επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία είναι η υπεύθυνη λειτουργία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σε έναν οργανισμό. Το εύρος της λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τον οργανισμό και τον επαγγελματία, από την παραγωγή και την παράδοση μηνυμάτων και καμπάνιας για λογαριασμό της διοίκησης, έως τη διευκόλυνση του αμφίδρομου διαλόγου και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων του οργανισμού (Wikipedia, 2021). Η εσωτερική επικοινωνία αναγνωρίζεται συνεχώς από μελετητές και επαγγελματίες της επικοινωνίας διαχείρισης και των δημοσίων σχέσεων, ως βασικός τομέας των δημοσίων σχέσεων, με αυξανόμενη σημασία (Verčič and Špoljarić, 2020; Men and Yue, 2019).

7 λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εσωτερική επικοινωνία (Moseley, 2020)

 1. Κρατά τους ανθρώπους ενημερωμένους.
 2. Δίνει στους ανθρώπους μία πιο ολιστική άποψη του οργανισμού.
 3. Βοηθά στην οικοδόμηση της κουλτούρας του οργανισμού.
 4. Κάνει τους ανθρώπους να εμπλακούν.
 5. Βοηθά τους ανθρώπους να ηρεμούν σε καιρούς κρίσης.
 6. Δημιουργεί μία άλλη διάσταση στο χώρο εργασίας.
 7. Δημιουργεί ένα δίκτυο για ανατροφοδότηση, σχόλια και δημόσιες συζητήσεις.

The importance of Internal Communications (Happeo, 2021).

Η επικοινωνία, ως βασικό συστατικό μίας οργάνωσης, πρέπει να περιλαμβάνεται στις παραμέτρους της αποτελεσματικότητας, τόσο για εξωτερικό όσο και για εσωτερικό πλαίσιο (Kurti and Dollani, 2019). Επιπλέον, για την ανάπτυξη αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας απαιτούνται οι ακόλουθες δεξιότητες: ικανότητα να λέει «όχι» κανείς, ικανότητα συνεργασίας, συνέπεια, εστίαση στο κοινό και δεξιότητες ακρόασης. (https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/internal-communications-strategy.html)


Ποια είναι τα βασικά κανάλια επικοινωνίας

Η επικοινωνία, ως βασικό συστατικό μίας οργάνωσης, πρέπει να περιλαμβάνεται στις παραμέτρους της αποτελεσματικότητας, τόσο για εξωτερικό όσο και για εσωτερικό πλαίσιο (Kurti and Dollani, 2019). Οι σύγχρονες εταιρείες και οργανισμοί χρησιμοποιούν μια ολόκληρη σειρά καναλιών για να προσεγγίσουν το εσωτερικό τους κοινό – από την παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μέχρι έντυπες εκδόσεις, ηλεκτρονικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα (Verčič και Špoljarić, 2020). 

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα απαιτείται να είναι εξοικειωμένοι με όλες (ή τις περισσότερες) από αυτές τις διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας. Για να μπορέσετε να προωθήσετε τις πιθανότητές σας να εισέλθετε στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να μπορείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας για τα πιο κοινά κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες εταιρείες σήμερα, όπως:

1) Δεξιότητες επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο
2) Χρήση τηλεδιάσκεψης
3) Χρήση κατάλληλων/επαγγελματικών τηλεφωνικών κλήσεων
4) Χρήση email
5) Χρήση μηνυμάτων κειμένου
6) Χρήση διαδικτυακών πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων
7) Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Dato, 2020).
Οι εταιρείες επιλέγουν το σωστό κανάλι επικοινωνίας για κάθε μήνυμα, προκειμένου η επιχείρηση να λειτουργεί αποτελεσματικά, επομένως πρέπει να αναπτύξετε τις κατάλληλες δεξιότητες για να ανταποκριθείτε σε αυτές τις ανάγκες.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε καναλιού επικοινωνίας                      

Κάθε κανάλι επικοινωνίας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Τα πλεονεκτήματα κάθε καναλιού επικοινωνίας παρουσιάζονται και συζητούνται σε αυτήν την ενότητα.

 1. Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο: Η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο εξακολουθεί να είναι το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας, εάν η σαφήνεια του μηνύματος είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας. Η προσωπική επικοινωνία σας επιτρέπει να αλληλοεπιδράσετε με τον ακροατή σε μια συζήτηση μπρος πίσω. Σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε μη λεκτικές χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και προσωπικό χάρισμα για να ενισχύσετε το μήνυμα (Kokemuller, 2018).
 2. Βιντεοκλήσεις: Οι βιντεοκλήσεις επιτρέπουν τη γρήγορη κοινή χρήση οθόνης και μειώνουν το χρόνο ταξιδιού, διατηρούν την ικανότητά σας να διαβάζετε τις εκφράσεις του προσώπου, ενώ αυξάνουν την ευελιξία και επιτρέπουν σύνθετες ή μακροχρόνιες συνομιλίες (Podium, 2020).
 3. Τηλεφωνικές κλήσεις: Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι μια εξαιρετική εναλλακτική όταν χρειάζεται να επικοινωνήσετε την αίσθηση του επείγοντος και να λάβετε γρήγορα απαντήσεις. Οι κλήσεις είναι ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, που σας επιτρέπει να ακούτε τον τόνο της φωνής (Podium, 2020).
 4. Emails: Τα E-mail επιτρέπουν πιο ευέλικτους χρόνους ανταπόκρισης. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα τη μία μέρα και να λάβετε απάντηση σε λίγες ώρες ή την επόμενη μέρα. Επιτρέπει συνομιλίες που δεν πιέζονται από το χρόνο, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν για γρήγορους χρόνους διεκπεραίωσης (Kokemuller, 2018).
 5. Μηνύματα κειμένου: Τα μηνύματα κειμένου SMS είναι ένα ενεργό κανάλι επικοινωνίας που προσφέρει ευελιξία, όταν πρόκειται για γρήγορη αποστολή βασικών μηνυμάτων ή πληροφοριών (Avochato, 2021).
 6. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Παρέχουν σαφείς πολιτικές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκπαίδευση των εργαζομένων, ενδυνάμωση των κοινωνικών συνηγόρων των εργαζομένων, περιλαμβάνουν ηγεσία και διασφαλίζουν έγκριση, ακρόαση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιήσεις, σχετικές και πρακτικές στρατηγικές περιεχομένου και αυθεντικότητα και συνέπεια (Ewing, 2019).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όνομα της δραστηριότητας 

Έκτακτη εκδήλωση

Στόχος της δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μπουν στη θέση του εργοδότη και να
αποφασίσουν τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα δεδομένο σενάριο. Στόχος του είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια διαφορετική άποψη και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εσωτερικής επικοινωνίας.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Κριτική σκέψη, ενεργητική ακρόαση, συζήτηση και επιχειρηματολογία

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός, αλλά υπάρχει ένα μίνιμουμ 2 ατόμων.

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

15-20 λεπτά.

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να μπορούν να κοιτούν
ο ένας τον άλλον, ώστε να αναπτύξουν μία γόνιμη συζήτηση/ διάλογο.

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται με έναν τρόπο (ίσως σε κύκλο), ώστε να μπορούν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον
και να έχουν καθαρή εικόνα. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να ακούσουν το σενάριο που περιγράφεται/επισυνάπτεται παρακάτω. Στη συνέχεια, η ομάδα πρέπει να αποφασίσει ποια κανάλια επικοινωνίας
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του μηνύματος εσωτερικά στον οργανισμό. Επίσης, η σημασία
της εσωτερικής επικοινωνίας για έναν οργανισμό πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συζητηθεί. 

Σενάριο:
«Τα έσοδα της εταιρείας μειώνονται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε α) περικοπή
μισθών για το σύνολο του προσωπικού κατά 15% και β) μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 10%. Αυτή είναι μια τελική απόφαση, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί από το Ανθρώπινο Δυναμικό σε όλο το προσωπικό αμέσως».

Βιβλιογραφία

 1. Dato, N. (2020) 7 best communication channels for a connected team, Podium. Accessed at: https://www.podium.com/article/communication-channels/
 2. Happeo (2021) Guide to understanding & improving Internal Communications in your business, 22 June 2021. Accessed at: https://www.happeo.com/internal-communications-essentials
 3. Kurti, S. and Dollani, P. (2019) Employees’ perceptions on effective communication channels – A case study from Albanian banking sector, Economics and Culture, vol.16, no.1, 2019.
 4. Men, L.R. and Yue, C.A. (2019) Creating a positive emotional culture: Effect of internal communication and impact on employee supportive behaviors, Public Relations Review, vol.45, no.3, September 2019.
 5. Moseley, Corey (2020) 7 reasons why internal communications  is important, Jostle blog. Assessed at: https://blog.jostle.me/blog/why-is-internal-communications-important
 6. Verčič, A.T. and Špoljarić, A. (2020) Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction, Public Relations Review, vol.46, no.3, September 2020.
 7. Wikipedia (2021) Internal communications. Accessed at: https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_communications
 8. “SME Insights: Why You Should
  Pay Attention to Internal Communications”, © 2011 – 2021 SkillsYouNeed.com, Retrieved November 23, 2021, from https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/internal-communications-strategy.html