Ευαισθητοποίηση στη Διαφορετικότητα

Τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου επιπέδου μετανάστευσης, πολιτιστικών ανταλλαγών και κοσμοπολιτισμού, η διαφορετικότητα έχει γίνει ένα δημοφιλές θέμα. Η έννοια «διαφορετικότητα» θα μπορούσε να εκφραστεί σύντομα με μία μόνο λέξη: διαφορές. Η ανθρώπινη ποικιλομορφία αναφέρεται στις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ο καθένας από εμάς ζει σε μια πλούσια και άπειρη ποικιλία ανθρωπότητας.

Έτσι, η επίγνωση της διαφορετικότητας είναι μια νεογέννητη δεξιότητα, απαραίτητη για τη ζωή και την εργασία σε έναν κόσμο σαν το δικό μας. Μπορεί να περιγραφεί ως η ικανότητα να αγκαλιάζει κανείς τη μοναδικότητα όλων των ατόμων σε διάφορες διαστάσεις, όπως φυλή, εθνικότητα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, ηλικία, φύλο, σωματικές ικανότητες, σεξουαλικό προσανατολισμό, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, γλώσσα, επάγγελμα, εκπαίδευση, εισόδημα. Η επίγνωση της διαφορετικότητας υπερβαίνει την ανοχή και περιλαμβάνει την εξερεύνηση τέτοιων ατομικών διαφορών, το σεβασμό τους και τελικά την ανάπτυξη θετικής σχέσης με τους άλλους, παρά τα εμπόδια.

Ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα, ένα άτομο με αυτές τις δεξιότητες μπορεί να συμβάλει δυναμικά στην ενίσχυση ενός αρμονικού περιβάλλοντος, όπου ο αμοιβαίος σεβασμός και η ισότητα είναι βασικά, προασπίζοντας τη διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού που κρίνεται απαραίτητη από κάθε οργανισμό που σκοπεύει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Η επίγνωση της διαφορετικότητας χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της κατανόησης και της ευαισθησίας των ανθρώπων σε πολιτιστικές και άλλες διαφορές. Χτίζοντας επίγνωση και
κατανόηση, ένα άτομο μπορεί να αλλάξει δραστικά και θετικά τη συμπεριφορά του/της.

Οι παρακάτω είναι χρήσιμες συμβουλές για δεξιότητες επίγνωσης της διαφορετικότητας:

  1. Ενεργή και συχνή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ο ταχύτερος τρόπος για την απόκτηση του επιπέδου διαφάνειας και ανοιχτού μυαλού, απαραίτητα για την επίγνωση της διαφορετικότητας. Αυτό μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενσυναίσθησης, κατανόησης και κοινωνικότητας.
  2. Αποφύγετε τις ομάδες ανθρώπων με παρόμοιο υπόβαθρο. Οι συναντήσεις μεταξύ ατόμων με ανόμοιο υπόβαθρο, που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, είναι ένας άλλος τρόπος για την προώθηση της ευαισθητοποίησης. Αν θέλετε να βελτιώσετε τις δικές σας δεξιότητες διαφορετικότητας, προσπαθήστε να συνδιαλλαγείτε πρόθυμα, με άτομα που ανήκουν σε διάφορα υπόβαθρα.
  3. Δώστε το σωστό παράδειγμα. Μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες και ιστορίες με τους συνομηλίκους σας για να δείξετε τη σημασία του να είστε ανοιχτοί σχετικά με το μοναδικό υπόβαθρο των άλλων. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τους ακροατές σας να αποδεχτούν τη μοναδικότητα των ατόμων, διατηρώντας παράλληλα τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα.

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όνομα της δραστηριότητας: 
Φέρτε την προκατάληψη στο προσκήνιο

Στόχος της δραστηριότητας:
Αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού υπόβαθρου για τη μείωση της αντίστοιχης προκατάληψης

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα
Επικοινωνία, επίγνωση της διαφορετικότητας

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα:
4 ή παραπάνω

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα:
30 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται
1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…)
Ανοιχτός χώρος δαπέδου, μερικά χρήματα, ένα βάζο

Περιγραφή της
δραστηριότητας:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της μεροληψίας και τη μείωση της χρήσης της μη περιεκτικής γλώσσας, αναφέροντας την και ενθαρρύνοντας τα άλλα άτομα να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να επιλέξετε 4 ή περισσότερα άτομα για να δημιουργήσετε μια ομάδα. Είναι σημαντικό να έχουν όλοι διάφορα και ανόμοια υπόβαθρα.

Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να ανακαλεί την προκατάληψή του και να μιλάει με μια γλώσσα που δεν περιλαμβάνει όλους (για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα με βάση το φύλο, για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας). Όποιος κληθεί πρέπει να βάλει ένα δολάριο στο βάζο. Τέλος, ξεκινήστε μια γρήγορη συζήτηση σχετικά με την προκατάληψη με την ομάδα, ώστε να έχει απήχηση. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά όλους να αποδυναμώσουν την προκατάληψή τους καθημερινά, φέρνοντάς την στο προσκήνιο. Στο τέλος της χρονιάς, χρησιμοποιήστε τα χρήματα για να κάνετε κάτι διασκεδαστικό όλοι μαζί. 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί και ασήμαντοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να τύχει άδικης μεταχείρισης και μπορούν να αναγνωρίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη σεβασμού τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα είναι προσεκτικοί στον τρόπο που συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους.