Ευελιξία

Η ευελιξία στον τρόπο σκέψης είναι η ικανότητα να μετατοπίζεται η σκέψη ή η προσοχή ως απάντηση στην αλλαγή κανόνων ή γενικότερα ως απάντηση σε νέες ή απροσδόκητες καταστάσεις. Η ευέλικτη σκέψη αναφέρεται επίσης ως νοητική ευελιξία ή γνωστική ευελιξία.  (https://mindprintlearning.com/blog/flexible-thinking/)

Μπορούμε να πούμε ότι η ευέλικτη σκέψη είναι η ικανότητα να προσαρμόζουμε άμεσα τις δικές μας συμπεριφορές, ανάλογα με την κατάσταση και τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν. Αντιτίθεται στην άκαμπτη σκέψη που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που κάνουμε ή σκεφτόμαστε με βάση τα γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω μας. (https://www.mvorganizing.org/what-is-the-definition-of-flexible-thinking/#What_is_the_definition_of_flexible_thinking). 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όνομα της δραστηριότητας 

Πτώση αυγού

Στόχος της δραστηριότητας 

Να ενισχύσει την ομαδική εργασία, τη δημιουργικότητα κατά την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση του χρόνου.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Ευελιξία

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

6-50 παίκτες

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Τουλάχιστον 15 λεπτά για την προετοιμασία και στη συνέχεια εξαρτάται από τον αριθμό και την κατασκευή
των αυγών που θα προκύψουν.

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1 που θα πετάξει την κατασκευή με το αυγό στον αέρα

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανοιχτός χώρος στο πάτωμα με ψηλή οροφή

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Συγκεντρώστε ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων και δώστε σε κάθε ομάδα διάφορα υλικά για κατασκευή
(χάρτινα καλαμάκια, ένα ρολό κολλητική ταινία, ένα φρέσκο αυγό, εφημερίδες κ.λπ.). Σε ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα (15 λεπτά), κάθε ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τη δημιουργία μιας κατασκευής, με το αυγό μέσα. Όταν λήξει ο χρόνος, όλες οι κατασκευές συλλέγονται και ένας κριτής τις πετάει από τουλάχιστον 3 μέτρα ύψος. Στη συνέχεια, οι κατασκευές ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα αυγά έμειναν αλώβητα. Νικήτριες είναι οι ομάδες που προστάτευσαν με επιτυχία το αυγό.

Βιβλιογραφία

  1. “Flexible Thinking: When It’s Hard to Adapt”, CC License, Retrieved   November 19, 2021, from https://mindprintlearning.com/blog/flexible-thinking/
  2. Davis, B. “What is the definition of flexible thinking?”,  Copyright © 2021 MVOrganizing, Retrieved November 19, 2021, from https://www.mvorganizing.org/what-is-the-definition-of-flexible-thinking/#What_is_the_definition_of_flexible_thinking.
  3. Spure, K. “51 best employee team building games for improving productivity at work”, Copyright © 2011 – 2021 DeskTime, Retrieved November 19, 2021, from desktime.com/blog/best-employee-team-building-activities/