Ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές παρέχουν έναν τρόπο υπογραφής εγγράφων στον διαδικτυακό κόσμο, σαν να υπογράφει κανείς ένα έγγραφο με ένα στυλό στον πραγματικό (εκτός σύνδεσης) κόσμο. Στο παρελθόν, μόνο οι χειρόγραφες υπογραφές ήταν νόμιμες. Η οδηγία σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές), που εκδόθηκε το 1999, επέκτεινε την αναγνώριση αυτή στις ηλεκτρονικές υπογραφές. Ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικών υπογραφών που λειτουργεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για ένα ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο και μια αποτελεσματική ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες. Η οδηγία «eSignature» καθιέρωσε το νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις υπηρεσίες πιστοποίησης. Στόχος είναι να καταστούν ευκολότερες οι ηλεκτρονικές υπογραφές και να τους βοηθήσουμε να αναγνωριστούν νομικά στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο ορισμός των ηλεκτρονικών υπογραφών διαφέρει ανάλογα με την ισχύουσα δικαιοδοσία. Ένας κοινός παρονομαστής στις περισσότερες χώρες είναι το επίπεδο μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού της ΕΕ) που απαιτεί:

 1. Αυθεντικότητα: Το μήνυμα προέρχεται από τον συγκεκριμένο αποστολέα και ο αποστολέας μπορεί να αναγνωριστεί με μοναδικό τρόπο.
 2. Ακεραιότητα: Ο χειρισμός της υπογραφής του υπογεγραμμένου εγγράφου μπορεί να εντοπιστεί αμέσως.

Με την εφεύρεση της υπογραφής του κινητού τηλεφώνου, τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για να υπογράφουν ηλεκτρονικά δεσμευτικά έγγραφα, τιμολόγια και συμβόλαια. Είναι δυνατή η προσθήκη μιας ηλεκτρονικής υπογραφής στο έγγραφο PDF γρήγορα και με ασφάλεια, που είναι το νόμιμο ισοδύναμο μιας χειρόγραφης υπογραφής. Η αυθεντικότητα της υπογραφής και της γνησιότητας των μεταδιδόμενων δεδομένων μπορεί να επαληθευτεί ανά πάσα στιγμή από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

 

Ψηφιακή υπογραφή

Οι ψηφιακές υπογραφές παρουσιάζουν κρυπτογραφικές υλοποιήσεις ηλεκτρονικών υπογραφών που χρησιμοποιούνται ως απόδειξη γνησιότητας, ακεραιότητας δεδομένων και μη αποποίησης των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου. Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ψηφιακής υπογραφής, η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να παρέχει απόρρητο από την αρχή μέχρι το τέλος με τη διαδικασία υπογραφής να
είναι φιλική προς τον χρήστη και ασφαλής. Οι ψηφιακές υπογραφές δημιουργούνται και επαληθεύονται μέσω τυποποιημένων πλαισίων όπως ο Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής (DSA). 

Υπάρχουν συνήθως τρεις αλγόριθμοι που εμπλέκονται στη διαδικασία ψηφιακής υπογραφής:

 1. Δημιουργία κλειδιών – αυτός ο αλγόριθμος παρέχει ένα ιδιωτικό κλειδί μαζί με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί του.
 2. Υπογραφή – αυτός ο αλγόριθμος παράγει μια υπογραφή κατά τη λήψη ενός ιδιωτικού κλειδιού και του μηνύματος που υπογράφεται.
 3. Επαλήθευση – αυτός ο αλγόριθμος ελέγχει την αυθεντικότητα του μηνύματος επαληθεύοντάς το μαζί με την υπογραφή και το δημόσιο κλειδί.

Η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής απαιτεί ότι η υπογραφή που δημιουργείται τόσο από το σταθερό μήνυμα όσο και από το ιδιωτικό κλειδί μπορεί στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από το συνοδευόμενο δημόσιο κλειδί του. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, η υπογραφή του χρήστη δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του. Συνήθως δεν απαιτείται ασφαλές κανάλι. Με την εφαρμογή ασύμμετρων μεθόδων κρυπτογράφησης, η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής αποτρέπει πολλές κοινές επιθέσεις όπου ο εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω των ακόλουθων μεθόδων επίθεσης.

 

Βιομετρική υπογραφή

Η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ηλεκτρονικές μορφές επεξεργασίας ή επαλήθευσης ταυτότητας μέσω της χρήσης βιομετρικών “υπογραφών” ή βιολογικά προσδιοριστικών ιδιοτήτων ενός ατόμου. Τέτοιες υπογραφές χρησιμοποιούν την προσέγγιση της προσάρτησης κάποιας βιομετρικής μέτρησης σε ένα έγγραφο ως απόδειξη.

Οι βιομετρικές υπογραφές περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα, γεωμετρία χεριών (μήκος δακτύλου και μέγεθος παλάμης), μοτίβα ίριδας, χαρακτηριστικά φωνής ή ακόμη και μοτίβα αμφιβληστροειδούς. Όλα αυτά συλλέγονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς αισθητήρες κάποιου είδους. Επειδή καθένα από αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά έχει ισχυρισμούς για μοναδικότητα μεταξύ των ανθρώπων, το καθένα είναι σε κάποιο βαθμό χρήσιμο ως υπογραφή.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής. (Source: https://bit.ly/2ZdPQmX)

Πέντε πιο δημοφιλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικού σήματος:

 1. eSignly. Είναι μια κορυφαία λύση ηλεκτρονικής υπογραφής για εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο για την ευκολία που παρέχει στην υπογραφή και τη διαχείριση εγγράφων. Η εφαρμογή προσφέρει πολλές δυνατότητες όπως αυτοπροσώπως, προγραμματισμένη υπογραφή, αυτο- πογραφή, διαχείριση ομάδας, κορυφαία ασφάλεια, ενσωμάτωση με δημοφιλείς εφαρμογές εργασίας, διαδρομή ελέγχου κ.λπ.
 2. PandaDoc. Είναι διαθέσιμο τόσο για πλατφόρμες για κινητά Android όσο και για iOS. Το διαδικτυακό λογισμικό είναι ένα βραβευμένο ηλεκτρονικό λογισμικό υπογραφής που έχει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 3. Adobe Sign app. Διατίθεται τόσο στις πλατφόρμες για κινητά iOS και Android. Το Adobe είναι ένα κοινό όνομα στον κόσμο των γραφικών και ως εκ τούτου, λέγεται ότι είναι ένας από τους πρωτοπόρους στις υπηρεσίες eSign. Το λογισμικό είναι πλούσιο σε χαρακτηριστικά, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρίζεται συνεχείς ροές εργασίας από οποιαδήποτε τοποθεσία ή συσκευή. Η εφαρμογή διαθέτει ψηφιακές και ηλεκτρονικές υπογραφές.
 4. SignEasy. Είναι ένα άλλο ηλεκτρονικό λογισμικό υπογραφής που είναι συμβατό με τις πλατφόρμες Android και iOS. Το SignEasy δεν είναι μια βαριά εφαρμογή υπογραφής, επειδή προσφέρει ένα ελάχιστο περιβάλλον εργασίας χρήστη με σκοπό να το καταστήσει εύκολο στη χρήση. Η υπογραφή χρησιμοποιώντας το SignEasy φιλοξενεί αυτόματη υπογραφή, απομακρυσμένη υπογραφή, καθώς και υπογραφή-αυτοπροσώπως.
 5. The RightSignature. Η εφαρμογή για κινητά χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες Android και iOS. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί ταχύτητα για να εντυπωσιάσει τους χρήστες της, καθώς τα έγγραφα εισέρχονται γρηγορότερα κατά την αποστολή και λήψη για υπογραφές. Με αυτό, μπορείτε να ανεβάσετε, να μορφοποιήσετε και να στείλετε έγγραφα το συντομότερο δυνατό.

Προσθήκη ή κατάργηση ηλεκτρονικής υπογραφής από Microsoft Word ή Adobe

Χρησιμοποιώντας μια γραμμή ηλεκτρονικής υπογραφής σε ένα έγγραφο του Word, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον υπογράφοντα και να παρέχετε οδηγίες. Όταν ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο μεταβεί στον υπογράφοντα, αυτό το άτομο βλέπει τη γραμμή υπογραφής και μια ειδοποίηση που ζητά την υπογραφή του. Ο υπογράφων μπορεί:

 1. Να πληκτρολογήσει μια υπογραφή
 2. Να επιλέξει μια εικόνα με υπογραφή με μελάνι
 3. Να γράψει μια υπογραφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα μελάνης σε έναν υπολογιστή με οθόνη αφής ή σε άλλη συσκευή

Πώς να δημιουργήσετε μια γραμμή υπογραφής στο Word ή στο Excel (Office 365 or 2019):

 1. Στο έγγραφο, τοποθετήστε τον κέρσορα όπου θέλετε μια γραμμή υπογραφής.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα κειμένου, κάντε κλικ στη λίστα Γραμμή υπογραφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Microsoft Office Signature Line.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση υπογραφής, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θα εμφανιστούν κάτω από τη γραμμή υπογραφής:
  – Προτεινόμενος υπογράφων: το πλήρες όνομα του υπογράφοντος
  – Προτεινόμενος τίτλος υπογράφοντος: ο τίτλος του υπογράφοντος, εάν υπάρχει
  – Προτεινόμενη διεύθυνση email του υπογράφοντος: η διεύθυνση email του υπογράφοντος, εάν χρειάζεται
  – Οδηγίες προς τον υπογράφοντα: οδηγίες για τον υπογράφοντα, όπως “Πριν από την υπογραφή του εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι σωστό”
 1. Επιλέξτε ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου:
  – Επιτρέψτε στον υπογράφοντα να προσθέτει σχόλια στο πλαίσιο διαλόγου Υπογραφή: Ο υπογράφων μπορεί να πληκτρολογήσει τον σκοπό υπογραφής
  – Εμφάνιση ημερομηνίας υπογραφής στη γραμμή υπογραφής: Η ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου θα εμφανιστεί με την υπογραφή.

Επιπλέον, μπορείτε να καταργήσετε μια υπογραφή κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στην υπογραφή στο παράθυρο υπογραφής και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπογραφής.

Εναλλακτικά, ίσως χρειαστείτε ηλεκτρονική υπογραφή σε έγγραφο PDF. Δείτε την επόμενη ενότητα για τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε αρχεία PDF.

Ηλεκτρονική υπογραφή αρχείου PDF

Η φορητή μορφή εγγράφου της Adobe (PDF) είναι μια κοινή μορφή για έγγραφα σταθερής διάταξης. Όπως το Word, το Adobe PDF έχει προσθέσει μια σειρά δυνατοτήτων από τότε που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1993. Τώρα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υπογραφή ενός αρχείου PDF για έλεγχο ταυτότητας. Εάν είστε χρήστης των Windows, πιθανότατα γνωρίζετε τους αναγνώστες PDF. Πρόκειται για προγράμματα υπολογιστών που σας επιτρέπουν να ανοίξετε αρχεία PDF, δηλαδή αρχεία με επέκταση αρχείου pdf. Η πιο δημοφιλής επιλογή αυτές τις μέρες είναι το Adobe Acrobat Reader.

Για να προσθέσετε μια ηλεκτρονική υπογραφή σε ένα PDF, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το αρχείο PDF στο Adobe Acrobat Reader.
 2. Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση & είσοδος στο παράθυρο Εργαλεία στα δεξιά.
 3. Κάντε κλικ στο Sign και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add Signature.
 4. Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο. Ορίστε μια επιλογή – Τύπος, Σχεδίαση ή Εικόνα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.
 6. Σύρετε, αλλάξτε το μέγεθος και τοποθετήστε την υπογραφή μέσα στο αρχείο PDF.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ένας πολύ γενικός όρος, που συνήθως αναφέρεται στην «Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (το πρόθεμα «e» σημαίνει «ηλεκτρονικό», όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χρήσεις). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που δημιουργούνται μέσω υπολογιστών και προσφέρονται και εκτελούνται αλληλεπιδραστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως το διαδίκτυο.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να είναι πληροφορίες και εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική μάθηση, η ηλεκτρονική διδασκαλία, η ηλεκτρονική δημοσίευση, το ηλεκτρονικό βιβλίο, ο ηλεκτρονικός κατάλογος, οι προμήθειες, το εμπόριο και οι παραγγελίες όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, τα ηλεκτρονικά μετρητά, το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο ηλεκτρονικός διαμεσολαβητής, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, οι πολιτιστικές και διοικητικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική κουλτούρα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η
βελτίωση του μάρκετινγκ, οι υπηρεσίες σχέσεων του προϊόντος ή του πελάτη, ηλεκτρονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές συμβουλές, υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια (ηλεκτρονική ασφάλεια), παραγωγή, επιστημονικές ή λογιστικές υπηρεσίες.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες εφαρμογές στο μέλλον.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην οποιαδήποτε σελίδα.

 1. Θα επιλέξετε το σύνδεσμο «Εγγραφή» και θα συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
 2. Κατά την εγγραφή θα λάβετε μια επιβεβαίωση ότι έχετε εγγραφεί, η οποία θα επιτρέπει την αίτηση για οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία στο διαδίκτυο.