Η αυτοαπασχόληση ως εναλλακτική

Η αυτοαπασχόληση είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος ένταξης στην αγορά εργασίας ανά πάσα στιγμή, και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, στην οποία η απασχόληση για άλλους είναι σπάνια.

Η αυτοαπασχόληση μπορεί να οριστεί ως επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργείται από άτομο που την ασκεί άμεσα. Η αυτοαπασχόληση έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον επιχειρηματία που δημιουργεί την απασχόλησή του, αλλά επηρεάζει επίσης τη δημιουργία του επιχειρηματικού εργοστασίου, την οικονομία (δημιουργία κερδών,  στην Κοινωνική Ασφάλιση) και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως ένα σύνολο των απαραίτητων προσόντων, δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν τα άτομα, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν το δικό τους έργο, την επαγγελματική τους πορεία ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ως εναλλακτική λύση.

Από πού να ξεκινήσετε;

Πρώτα απ’ όλα, είναι απαραίτητο να κάνετε έναν αναστοχασμό: χρειάζεται να αναλογιστείτε με ειλικρίνεια το εάν το έργο σας είναι αρκετά επιχειρηματικό και ρεαλιστικό όσον αφορά στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία.


Εάν η απάντηση είναι θετική, θα σας βοηθήσει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα:

1. Αναλύστε τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού έργου:

     – Ανάπτυξη του προφίλ της επιχείρησης.

  • Τι είδους δραστηριότητα θα αναπτυχθεί;
  •  
  • Τι είδους παροχές και τεχνικά μέσα θα χρειαστούν;

 

2. Ερευνα αγοράς

     – Πρέπει να είναι γνωστή η πραγματική ή δυνητική ζήτηση του εκάστοτε προϊόντος ή της υπηρεσίας, η αγορά και η υπάρχουσα προσφορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Χρηματοοικονομική μελέτη

     – Θα πρέπει να γίνει ένας αρχικός προϋπολογισμός δαπανών και μία εκτίμηση του εισοδήματος για τις πρώτες κινήσεις.

4. Μελέτη της γεωγραφικής θέσης της εταιρείας. Για αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως:

– Ο αριθμός των δυνητικών πελατών που σας εξασφαλίζει μια περιοχή

– Το πόσο προσπελάσιμη είναι αυτή η περιοχή σε αυτούς τους πελάτες

– Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση


Το επιχειρηματικό πλάνο

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο θα ενισχύσει την αξιοπιστία σας όταν αναζητάτε συνεργάτες και χρηματοδότηση για το σχέδιό σας. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

– Καθορισμός των γενικών χαρακτηριστικών του έργου

– Περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρείας

– Καθορισμός της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία

– Καθορισμός του σχεδίου μάρκετινγκ

– Σχέδιο παραγωγής, εάν υπάρχει

– Απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό

– Χρηματοοικονομική μελέτη στην οποία αναφέρονται οι προγραμματισμένες επενδύσεις, το σχέδιο χρηματοδότησης, ο προϋπολογισμός κερδών και ζημιών κ.λπ.


Χρηματοδότηση

Θα πρέπει να καθοριστούν οι οικονομικές ανάγκες για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, για την κάλυψη των οποίων θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος χρηματοδότησης:

– Μέσω ιδίων πόρων

– Μέσω εξωτερικών πόρων


Νομικές και διοικητικές διαδικασίες, όπως οι ακόλουθες:

1. Καταχώριση του ονόματος της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο

2. Επισημοποίηση της δημόσιας πράξης σύστασης ενώπιον συμβολαιογράφου

3. Ρύθμιση ορισμένων φόρων

4. Εγγραφή της εταιρείας στο Υπουργείο Οικονομικών, Κοινωνική Ασφάλιση, άδειες στο δημαρχείο…

ΑΣΚΗΣΗ

  1. «Ποιος θέλω να γίνω;»: Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται σε μια σύντομη απεικόνιση σχετικά με τον τύπο επαγγελματία που επιθυμούν να γίνουν και το είδος της πιθανής επιχείρησης που θέλουν να αποκτήσουν.
  2. Το επιχειρηματικό μοντέλο CANVAS: μεμονωμένα κάθε συμμετέχων συμπληρώνει μία κενή επιχειρηματική φόρμα CANVAS