Ισχυρότερες Ηγετικές Δεξιότητες

Μόλις ολοκληρώσουν αυτό το στάδιο, προσθέστε μια άλλη μπάλα — μετά άλλη και μετά άλλη. Οι μπάλες πέφτουν, κυλούν κ.λπ., αλλά προτρέψτε τους να τις σηκώσουν και να συνεχίσουν. Με πέντε ή έξι μπάλες, αρχίζει να μοιάζει πολύ με τσίρκο και θα φέρει πολύ γέλιο στην ομάδα!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Μετά από περίπου πέντε λεπτά, ζητήστε από όλους να καθίσουν και να εντοπίσουν τι μπορούν να μάθουν από αυτή τη δραστηριότητα (πέρα από το ότι είναι δύσκολο να κρατήσουν όλες τις μπάλες στον αέρα!). Τι έμαθαν ότι έπρεπε να κάνουν για να πετύχουν; Αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα για την ενσυνειδητότητα, καθώς οι άνθρωποι βρίσκονται πλήρως στο παρόν, και επομένως θα ήταν μια ιδανική δραστηριότητα για ομάδες κατά την εξέταση του θέματος της ενσυνειδητότητας. Επισημάνετε ότι η ζωή είναι σαν αυτήν τη δραστηριότητα—όλοι κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, τα πράγματα «πέφτουν»! Αν εστιάσουμε πάρα
πολύ στο παρελθόν ή το παρόν, οι μπάλες του άγχους θα μας πέσουν και θα μας χτυπήσουν αν δεν είμαστε σε εγρήγορση. 

Οι ηγετικές δεξιότητες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες για την οργάνωση των ανθρώπων γύρω από έναν κοινό στόχο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου, την έμπνευση των ανθρώπων να πιστέψουν σε αυτό το σχέδιο και, στη συνέχεια, τη διεξαγωγή της εκτέλεσής του. Είναι απαραίτητες για την επίτευξη ατομικών, ομαδικών, τμηματικών και οργανωτικών στόχων. Μπορείτε να μάθετε να είστε ηγέτης, μόνο αν αφιερώσετε χρόνο για να μάθετε θεμελιώδεις ηγετικές δεξιότητες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά σας εξαρτάται από το πώς εφαρμόζετε αυτές τις δεξιότητες. 

5 βασικά βήματα προς την καλή ηγεσία:

1. Προκαλέστε τον εαυτό σας να μάθετε και να χρησιμοποιείτε ένα νέο εργαλείο λήψης αποφάσεων κάθε εβδομάδα.

2. Σκεφτείτε την τελευταία σημαντική απόφαση που πήρατε.

-Χρησιμοποιήσατε την κριτική σκέψη ως μέρος της διαδικασίας σας; Πώς επηρέασε το αποτέλεσμα;

-Νιώσατε πίεση για να πάρετε τη «σωστή» απόφαση; Εάν ναι, πώς αυτή επηρέασε τη χρονική στιγμή που πήρατε την απόφασή σας;

3. Ποια προβλήματα μπορείτε να εντοπίσετε αυτή τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει η εταιρεία σας; Πώς μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να επηρεάσετε δίνοντας μια λύση – και έπειτα, θα το κάνετε;

4. Ποιες ευκαιρίες μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να επιδιώξει η εταιρία σας; Ξεκινήστε να δημιουργείτε ένα σχέδιο για να αξιολογήσετε την ιδέα σας.

5. Περιγράψτε το φυσικό στυλ ηγεσίας σας. Σκεφτείτε μια εποχή που ενεργούσατε ως ηγέτης, αλλά δεν ήσασταν πιστοί σε αυτό που είστε – και ίσως χρησιμοποιούσατε ένα στυλ που δεν ταίριαζε με την προσωπικότητά σας. Πώς νιώσατε και πώς επηρέασε την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας σας;

Βιβλιογραφία

  1. “The Four Factor Theory of Leadership – A Foundation of Good Leadership”, Copyright © Emerald Works Limited 2021, Retrieved November 19, 2021, from   https://www.mindtools.com/pages/article/four-factor-theory.htm
  2. Van Velsor, E, McCauley, CD, Ruderman, MN (2010) The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development. San Francisco, CA: Jossey-Bass.