Κίνητρα στον χώρο εργασίας

Σχεδιάστε μια εργασία με κίνητρα

Το κίνητρο είναι η διαδικασία που ξεκινά, καθοδηγεί και διατηρεί συμπεριφορές προσανατολισμένες στο στόχο (The Psychology of What Motivates Us, 2020). Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το κίνητρο μπορεί να είναι είτε εσωτερικό (πυροδοτείται από εγγενείς ανάγκες), είτε εξωτερικό (προκαλείται από την ανάγκη χρημάτων για παράδειγμα). Τα κίνητρα στην αγορά εργασίας έχουν μεγάλη σημασία, επειδή οι εργαζόμενοι με κίνητρα θα κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν για την εταιρεία και τον εαυτό τους για να πετύχουν. Ο σχεδιασμός εργασίας είναι μια ψυχολογική θεωρία των κινήτρων και αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία (A. Robinson, 2020):

 1. Ποικιλία δεξιοτήτων: Μια εργασία μπορεί να είναι πιο παρακινητική, όταν απαιτεί από τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν μια σειρά διαφορετικών δεξιοτήτων και όχι την ίδια καθορισμένη ικανότητα.
 2. Ταυτότητα εργασίας: Tαυτότητα εργασίας σημαίνει να ολοκληρώσετε μια αναγνωρίσιμη εργασία από την αρχή έως το τέλος και να είστε σε θέση να δείτε τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η δουλειά γίνεται πιο ενθαρρυντική. Αντίθετα, ένας εργαζόμενος, ο οποίος συνεισφέρει ένα μικρό κομμάτι σε πολλά διαφορετικά έργα και δεν μπορεί να δει τα αποτελέσματα της συνεισφοράς του, μπορεί να χάσει το κίνητρό του/της.
 3. Σημασία εργασίας: Μια εργασία μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα των εργαζομένων, όταν η συμβολή τους έχει αντίκτυπο στην εταιρεία και αισθάνονται ότι παίζουν ζωτικό ρόλο στην εκτέλεση του έργου.
 4. Αυτονομία: Η αυτονομία είναι το επίπεδο ελευθερίας κάθε εργαζομένου να οργανώσει τα καθήκοντά του/της και να έχει έναν ευέλικτο ρόλο. Οι δουλειές που προσφέρουν αυτονομία μπορεί να είναι παρακινητικές και πιο επιθυμητές.
 5. Ανατροφοδότηση Εργασίας: Το τελευταίο στοιχείο μιας εργασίας που δίνει κίνητρο είναι ο εργαζόμενος να λαμβάνει ανατροφοδότηση (αρνητική και θετική) για τις επιδόσεις του/της καθ
  ‘όλη τη διάρκεια της θητείας του/της, ώστε να γνωρίζει εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιωθεί ή να χειροκροτηθεί για τη συμβολή του/της.

Δημιουργήστε ένα κλίμα παρακίνησης

Το κίνητρο σε ένα εργασιακό περιβάλλον αυξάνει την παραγωγικότητα και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να καλλιεργηθεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες προτάσεις (Scharfenberg, 2010):

 1. Το κίνητρο προέρχεται από τη φροντίδα, όχι το φόβο. Ο φόβος δεν είναι μια επιτυχημένη στρατηγική κινήτρων. Μπορεί προσωρινά να σας αποφέρει αυτό που θέλετε, αλλά σίγουρα θα
  οδηγήσει στη δυσαρέσκεια των εργαζομένων και στην έλλειψη κινήτρων. Από την άλλη πλευρά, όταν
  ο επόπτης δείχνει ότι νοιάζεται και σέβεται τους εργαζόμενους, τότε οι τελευταίοι μεγιστοποιούν τις προσπάθειές τους και προσπαθούν περισσότερο για να επιτύχουν υψηλότερες.
 2. Κάντε τη δουλειά διασκεδαστική: Σίγουρα όταν είστε επαγγελματικά απασχολημένοι, στοχεύετε να
  επιτύχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, όταν υπάρχει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με χιούμορ και αποτελεσματική επικοινωνία, οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο.
 3. Επιβραβεύστε τις καλές προσπάθειες: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να
  ενθαρρύνετε έναν εργαζόμενο να συνεχίσει να κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί, είναι η επιβράβευση των
  προσπαθειών του/της μέχρι τώρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα επίπεδα κινήτρων αυξάνονται.
 4. Αποδεχτείτε την αποτυχία: Πιθανώς οι προσπάθειες της ομάδας να μην αποφέρουν πάντα επιτυχημένα αποτελέσματα. Για να διατηρήσετε την ομάδα κινητοποιημένη, πρέπει να αποδεχτείτε
  την αποτυχία και να προσπαθήσετε να μάθετε τι πήγε στραβά, έτσι ώστε η ομάδα να το βελτιώσει.
  Αποφύγετε την κριτική με κακή πρόθεση.
 5. Οραματιστείτε τα αποτελέσματα: Βοηθώντας τους υπαλλήλους να οραματιστούν το τελικό αποτέλεσμα και να δουν τη μεγάλη εικόνα, ενισχύεται το κίνητρό τους και προσπαθούν περισσότερο
  να επιτύχουν τους στόχους.

Τεχνικές για αυτο-παρακίνηση

“«Η αυτο-παρακίνηση είναι, στην απλούστερη μορφή του, η δύναμη που σας ωθεί να κάνετε πράγματα» (Skills You Need, n.d.). Η αυτο-παρακίνηση είναι μια σημαντική δεξιότητα, και ως δεξιότητα, μπορεί να εξασκηθεί και να μαθευτεί. Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας. Έχουν εντοπιστεί τέσσερα στοιχεία αυτοπαρακίνησης: προσωπική επιθυμία για επίτευξη, δέσμευση σε προσωπικούς ή οργανωτικούς στόχους, ανάληψη πρωτοβουλιών και αισιοδοξία. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες τεχνικές αυτοπαρακίνησης (Jennifer, 2020).