Μη λεκτική επικοινωνία και αναγνώριση της γλώσσας του σώματος

Για το 29% των ανθρώπων, οι νέες πληροφορίες προέρχονται μέσω της όρασης (μάθηση μέσω της όρασης, ή τα λεγόμενα οπτικά στοιχεία), το 34% μαθαίνει ακούγοντας (ακουστικά) και το 37% από την κίνηση (κιναισθητική).

Είτε το γνωρίζει είτε όχι, όταν ένα άτομο αλληλεπιδρά με άλλους, δίνει και λαμβάνει συνεχώς σήματα χωρίς λόγια. Όλες οι μη λεκτικές συμπεριφορές—οι χειρονομίες που κάνει ένα άτομο, η στάση του/ της, ο τόνος της φωνής του/της, πόση οπτική επαφή κάνει — στέλνουν ισχυρά μηνύματα. Μπορούν να χαλαρώσουν τους ανθρώπους, να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και να προσελκύσουν τους άλλους προς ένα άτομο ή μπορούν να προσβάλλουν, να μπερδέψουν και να υπονομεύσουν αυτό που κάποιος προσπαθεί να μεταφέρει. Αυτά τα μηνύματα δεν σταματούν όταν ένα άτομο σταματήσει να μιλάει. Ακόμη και όταν αυτός ή αυτή παραμένει σιωπηλός, η επικοινωνία εξακολουθεί να γίνεται χωρίς λόγια. 

Βελτιώνοντας την κατανόηση και τη χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, μπορεί κανείς να εκφράσει αυτό που πραγματικά εννοεί, να συνδεθεί καλύτερα με τους άλλους και να οικοδομήσει ισχυρότερες, πιο ικανοποιητικές σχέσεις. Η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης του άγχους και αναγνώρισης συναισθημάτων είναι ένα ζωτικό κλειδί για τη συνοχή της μη λεκτικής επικοινωνίας.


Πώς να διαβάσετε τη γλώσσα του σώματος


«Η επικοινωνία χωρίς λέξεις είναι η ανταλλαγή υλικού, πληροφοριών δράσης, χειρονομιών, εκφράσεων προσώπου, μίμησης, έκφρασης συναισθημάτων κ.λπ. Ωστόσο, πρέπει να μπορείτε να κρυπτογραφήσετε σωστά αυτές τις πληροφορίες για να αποφευχθούν τα λάθη», όπως είπε ένας διάσημος Λιθουανός παιδαγωγός, ο Leonas Jovaisa.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να γίνετε καλύτεροι στην ανάγνωση των μη λεκτικών σημάτων που στέλνουν άλλοι

  1. Δώστε προσοχή στις ασυνέπειες. Η μη λεκτική επικοινωνία θα πρέπει να ενισχύει αυτό που λέγεται. Λέει το άτομο ένα πράγμα, αλλά η γλώσσα του σώματός του μεταδίδει κάτι άλλο;
  2. Κοιτάξτε τα μη λεκτικά σήματα επικοινωνίας ως ομάδα. Λάβετε υπόψη όλα τα μη λεκτικά σήματα που λαμβάνετε. Συνολικά, είναι οι μη λεκτικές ενδείξεις τους συνεπείς —ή ασυνεπείς— με αυτό που λένε τα λόγια τους;
  3. Ενθαρρυντικά σημάδια. Δώστε προσοχή ώστε να συμπεριλάβετε το χρόνο και τον ρυθμό, τον τόνο, την καμπή και τους ήχους που μεταφέρουν κατανόηση.
  4. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Μην απορρίπτετε τα εντερικά σας συναισθήματα. Εάν έχετε την αίσθηση ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής, μπορεί να έχετε μια αναντιστοιχία μεταξύ λεκτικών και μη λεκτικών ενδείξεων.

Μη λεκτική επικοινωνία και αναγνώριση της γλώσσας του σώματος – Δραστηριότητα

 

Όνομα της δραστηριότητας 

Γενέθλια με τη σειρά

Στόχος της δραστηριότητας 

Εξασκεί δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας και κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνούν μέσω της γλώσσας του σώματος

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Μη λεκτικές δεξιότητες και ανάγνωση της γλώσσας του σώματος

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Ιδανικά 8-12 συμμετέχοντες

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

10-15 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανοιχτός χώρος στο πάτωμα

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Η ομάδα στέκεται σε ευθεία γραμμή δίπλα δίπλα. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να οργανωθούν με τη σειρά με βάσει τα γενέθλιά τους (μήνα και ημέρα) χωρίς καμία συζήτηση. Εάν αρχίσουν να μιλάνε, πρέπει να ξεκινήσουν
από την αρχή. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια επιπλέον πρόκληση σε αυτήν τη δραστηριότητα, δοκιμάστε να δέσετε τα μάτια μερικών συμμετεχόντων.

 

Βιβλιογραφία

  1. Teresevičienė, M. Oldroyd, D., Gedvilienė, G. (2004). Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas: VDU.
  2. Pease, A. (2003). Body language.