Σαφήνεια

Η σαφήνεια είναι ένα από τα βασικά συστατικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας και αναφέρεται στη δομή των σκέψεών μας σε μια λογική σειρά και στην επιλογή των σωστών λέξεων. Όταν οι ακροατές δυσκολεύονται να σας καταλάβουν, τελικά σας αγνοούν (https://voiceandspeech.com/clear-communication-skills/).

Για να διατηρήσετε τη σαφήνεια στην επικοινωνία σας, θα χρειαστεί να:

 1. βεβαιωθείτε ότι αυτό που λέτε έχει νόημα.
 2. βεβαιωθείτε ότι το άλλο άτομο καταλαβαίνει τι λέτε.
 3. βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τι λέει το άλλο άτομο.
 4. χρησιμοποιήστε σύντομες, ευθείες προτάσεις.
 5. αποφύγετε την ορολογία
 6. αποφύγετε να μιλάτε απόλυτα (π.χ. «ποτέ», «πάντα» κ.λπ.).
 7. αποφύγετε τις λέξεις πλήρωσης (π.χ. “εεε”, “χμ” κ.λπ.)
 8. να είστε συγκεκριμένοι.
 9. να είστε προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια (https://pumble.com/learn/communication/skills-of-effective-communicators/).

Σαφήνεια – Δραστηριότητα

 

Όνομα της δραστηριότητας 

Ζωγραφική ο ένας μετά τον άλλο

Στόχος της δραστηριότητας 

Να βελτιώσει τις δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας και ακρόασης όταν οι συμμετέχοντες ερμηνεύουν διαφορετικά τις οδηγίες όταν υποτίθεται ότι μιλούν για το ίδιο πράγμα.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Σαφήνεια

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

6-16

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Εξαρτάται από τον αριθμό των αντικειμένων/ εννοιών που θα εξηγήσει ο ομιλητής και πόσο λεπτομερής είναι.

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1 που θα είναι ο οικοδεσπότης του παιχνιδιού

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανοιχτός χώρος στο πάτωμα

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Χωρίστε τους υπαλλήλους σας σε ομάδες των δύο και βάλτε τους να καθίσουν δίπλα-δίπλα. Σε αυτό το παιχνίδι, το ένα άτομο θα είναι «ο ακροατής», ενώ το άλλο θα είναι «ο ομιλητής». Ο ομιλητής της ομάδας έχει μια εικόνα, ενώ ο ακροατής έχει ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Στη συνέχεια, ο ομιλητής περιγράφει στο άλλο άτομο πώς είναι η εικόνα χωρίς να χρησιμοποιεί λέξεις που δείχνουν αυτό ακριβώς που είναι. Ο ακροατής προσπαθεί να σχεδιάσει αυτή την εικόνα με τα στοιχεία που δίνονται.

Βιβλιογραφία

 1. “Clear Communication Skills”, Copyright © Voice & Speech 2013, Retrieved November 18, 2021 from https://voiceandspeech.com/clear-communication-skills/.
 2. “The 29 communication skills of effective communicators”, Copyright © Pumble 2021, Retrieved November 18, 2021, https://pumble.com/learn/communication/skills-of-effective-communicators/
 3. Spure, K. “51 best employee team building games for improving productivity at work”, Copyright © 2011 – 2021 DeskTime, Retrieved November 19, 2021 from desktime.com/blog/best-employee-team-building-activities/#lightscamera