Στρατηγικός σχεδιασμός: ανάλυση και αξιολόγηση, δημιουργία λύσεων και προβολή αποτελεσμάτων

Σε ποιο βαθμό η ζωή, οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις ενός ατόμου εξαρτώνται από τον εαυτό του; Στον βαθμό που διαχειρίζεται κατάλληλα τη ζωή του, αναφέρει η δρ. Janina Radvilė, PMP, Λιθουανή σύμβουλος και λέκτορας για τη διαχείριση της ζωής του ατόμου.


Παρά τις πολυάριθμες περιγραφές, ο στρατηγικός σχεδιασμός της προσωπικής καριέρας μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία διαδοχικών βημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων

  1. Τίθενται στόχοι,
  2. Οργανώνεται ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων,
  3. Οι πιθανοί κίνδυνοι αναμένονται/αξιολογούνται.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, ευκαιρίες για προσαρμογή στις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην προσωπική ζωή του ατόμου, αλλαγές τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, περιβαλλοντικές ή κλιματικές αλλαγές κ.λπ.


Θέτοντας τους σωστούς στόχους

Θέτοντας τους σωστούς στόχους Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον John Whitmore, τον εξέχοντα σύμβουλο ανάπτυξης ηγεσίας και απόδοσης, οι προσωπικοί στόχοι πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τελικών στόχων και στόχων απόδοσης.
Για παράδειγμα, ένας τελικός στόχος μπορεί να είναι «Θέλω να βρω δουλειά σε ένα οικογενειακό αρτοποιείο». Ένας στόχος απόδοσης που βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου, για παράδειγμα, μπορεί να είναι «Θα εξασκώ το ψήσιμο / Θα διαβάζω βιβλία για το ψήσιμο για 2 ώρες κάθε μέρα».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ένας στόχος είναι ανέφικτος – δεν υπάρχει ελπίδα. Εάν ο στόχος δεν εμπεριέχει πρόκληση
– δεν δίνει κίνητρο.
Κατά τον καθορισμό στόχων στην εργασία, στη ζωή, στην οικογένεια ή οπουδήποτε αλλού, ο προβληματισμός για τους λόγους πίσω από αυτούς τους στόχους πρέπει να διατηρείται σε σταθερή βάση. Πρώτον, θα πρέπει να αναδυθεί η ερώτηση «ΓΙΑΤΙ έχω αυτόν τον στόχο» και άλλες ερωτήσεις όπως «ΤΙ πρέπει να κάνω για αυτόν τον στόχο» μπορούν μόνο να ακολουθήσουν. Από τη στιγμή που ο στόχος ενός ατόμου είναι ξεκάθαρος και θέλει να τον πετύχει, ο εγκέφαλος αρχίζει υποσυνείδητα να οργανώνει τη συμπεριφορά έτσι, ώστε ο στόχος να επιτευχθεί.

Στρατηγικός σχεδιασμός – Δραστηριότητα

Όνομα της δραστηριότητας 

Ο στόχος είναι πραγματικά δικός σας;

Στόχος της δραστηριότητας 

Να καταλάβουμε εάν ο στόχος που έχει θέσει ένα άτομο συσχετίζεται με τις 14 απαιτήσεις του παρακάτω μοντέλου του John Whitmore.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Αυτοανάλυση, δημιουργία λύσεων και προβολή αποτελεσμάτων.

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Τουλάχιστον για 1

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

30 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

Κανένας

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ήρεμη και θετική ατμόσφαιρα για καλύτερη εστίαση στο έργο χωρίς παρεμβολές

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Αφού θέσετε ένα στόχο, ελέγξτε εάν συσχετίζεται με αυτές τις 14 απαιτήσεις του μοντέλου John Whitmore
παρακάτω: 

Μετά τη συμπλήρωση αυτών των δύο πινάκων, εξακολουθήστε να σκέφτεστε τα εξής:
• Οι Στόχοι πρέπει να είναι ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ (όχι των γονιών σας, συζύγων, καθηγητών, κλπ.),
• Οι Στόχοι πρέπει να ταιριάζουν με τις αρχές, και οι αρχές πρέπει να ταιριάζουν με τους στόχους. Σκεφτείτε τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή σας,
• Εάν ο στόχος έρχεται σε αντιπαράθεση με τις προσωπικές αρχές, εάν ένας άνθρωπος νιώθει άγχος, δυσαρέσκεια, πικρία, • Εάν υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις, ονομάστε τις, π.χ. «Θα ξεκινήσω το οικογενειακό μου αρτοποιείο μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης».
• Ο στόχος πρέπει να είναι στο όριο των δυνατοτήτων, δηλ. όχι πολύ μικρό – διαφορετικά δεν δίνει κίνητρο.
• Αναφέρετε μόνο τα πράγματα που θέλετε να κάνετε μόνοι σας, π.χ. Θέλω να βρω δουλειά αντί να μην μείνω από λεφτά.
• Χρησιμοποιήστε τον ενεστώτα, π.χ Κάνω αντί θα κάνω.
• Χρησιμοποιήστε μόνο θετικές εκφράσεις, π.χ. Θέλω να έχω δουλειά αντί δεν θέλω να μείνω άνεργος.
Εάν τα 14 βήματα είναι πολύ περίπλοκα, λάβετε υπόψη τον ακόλουθο βασικό κανόνα κατά τον καθορισμό του στόχου σας:
Εάν τα 14 βήματα είναι πολύ περίπλοκα, λάβετε υπόψη τον ακόλουθο βασικό κανόνα κατά τον καθορισμό του στόχου σας: 

KISS – Keep It Simple, Stupid!

 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός – Δραστηριότητα 2

Όνομα της δραστηριότητας 

Οργάνωσε ένα σχέδιο δράσης

Στόχος της δραστηριότητας 

Στρατηγικός σχεδιασμός της επαγγελματικής/προσωπικής διαδρομής, αξιολόγηση των προσωπικών κινήτρων πίσω από τον στόχο, διάκριση των τελικών στόχων και των στόχων απόδοσης.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Αυτοανάλυση, στρατηγικός σχεδιασμός, δημιουργία λύσεων και προβολή αποτελεσμάτων.

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Τουλάχιστον για 1

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

30 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

Κανένας

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ήρεμη και θετική ατμόσφαιρα για καλύτερη εστίαση στο έργο χωρίς παρεμβολές

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί με δύο τρόπους – είτε με τον σύντομο είτε με τον εκτενή.
Ο σύντομος τρόπος είναι η οργάνωση ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου που βοηθά στην επίτευξη προσωπικών στόχων.

Ένα άτομο είναι πιο πιθανό να πετύχει εάν το σχέδιό του απαντά στις 4 απλές ερωτήσεις: 

-Τι πρόκειται να κάνω;
-Πόσα πρόκειται να κάνω;
-Πότε πρόκειται να τα κάνω;
-Πόσες μέρες την εβδομάδα θα τα κάνω; 

Για μερικούς ανθρώπους, ειδικά για τους λεγόμενους αναβλητικούς ή όσους δεν έχουν αυτοπεποίθηση, μπορεί ο εκτενής τρόπος να είναι μια καλύτερη λύση. Ο τρόπος αυτός λέγεται Συμφωνία με τον ευατό μου. Βρείτε το υπόδειγμα της συμφωνίας πιο κάτω: