Τι είναι οι Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας (ΔΔΚ);

Οι δεξιότητες καριέρας είναι οι ικανότητες για προσωπική κατανόηση και ανάπτυξη, για να εξερευνήσετε τη ζωή και τους κόσμους της μάθησης και της εργασίας. Επιπλέον, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ζωής, της μάθησης και της εργασίας, όταν βρίσκεστε σε περιόδους αλλαγών και μεταβατικά στάδια. Οι Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας (ΔΔΚ) σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε την προσωπική σας διαδρομή στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.


Περιλαμβάνουν:

 1. Το σχεδιασμό της καριέρας σας και τον καθορισμό στόχων

 2. Την ανάπτυξη στρατηγικής για την καριέρα σας

 3. Την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που θα ακολουθείτε, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να πετύχετε στην καριέρα που διαλέξατε

 4. Την αξιολόγηση της προόδου σας έναντι των στόχων σας

Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2004 και του 2008 υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξοπλίζονται οι πολίτες με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τη μάθηση, την καριέρα τους και τις μεταβάσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των μεταβάσεων εντός και μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας είναι ευρέως γνωστές ως Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας (ΔΔΚ).

Οι Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας αναφέρονται σε ένα πλήρες φάσμα ικανοτήτων που παρέχουν δομημένες εναλλακτικές, ώστε τα άτομα και οι ομάδες να συλλέγουν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να οργανώνουν προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται και στις δεξιότητες λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων και μεταβάσεων (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής Δια Βίου Προσανατολισμού (1).

Δείτε αυτό το εισαγωγικό βίντεο για τις ΔΔΚ: https://youtu.be/39B8QlPghWs


Η ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας μπορεί να σας εφοδιάσει, ώστε:

 1. Να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης καριέρας στο χρόνο και το χώρο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.
 2. Να αναγνωρίζετε ευκαιρίες για να αναπτύξετε τους μαθησιακούς σας στόχους και τις δεξιότητες επαγγελματικής απασχόλησης.
 3. Να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας: πώς να βρείτε δουλειά, να εκτιμήσετε πώς και γιατί αλλάζουν οι βιομηχανίες και οι μεμονωμένες θέσεις εργασίας και τι είδους δεξιότητες χρειάζεστε για να εξελιχθείτε.
 4. Να αναγνωρίσετε πώς μπορείτε να εξελιχθείτε στο χώρο εργασίας σας.
 5. Να είστε σε θέση να λαμβάνετε αποφάσεις για την καριέρα σας, να διαχειρίζεστε αλλαγές και την αβεβαιότητα μέσω περαιτέρω προγραμματισμού και να κάνετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, επιλογές που αφορούν στον εαυτό σας.

Ποιες είναι οι ικανότητες που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την καριέρα σας κατά τη διάρκεια τη ζωής σας;
Πώς μπορούν να αποκτηθούν τέτοιες ικανότητες;
Τι πρέπει να γνωρίζετε για να εξελίξετε με επιτυχία την καριέρα σας;

Για να υποστηριχθεί η εφαρμογή των Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας έχουν δημιουργηθεί διάφορα πλαίσια σε διαφορετικές χώρες (Hooley et al., 2013).

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες καθορισμού μιας λίστας Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας. Το πλαίσιο των Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας της Σκωτίας (1) παρέχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, απαριθμώντας τέσσερις τομείς ικανοτήτων:

Source: Own elaboration


Τι είδους επαγγελματίας θα θέλατε να είστε;

 1. Ικανότητες εαυτού που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν την αίσθηση του εαυτού τους μέσα στην κοινωνία
 2. Τα δυνατά σημεία που επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν και να εξελίξουν τις δυνάμεις τους και να επιδιώξουν ικανοποιητικές ευκαιρίες μάθησης και εργασίας
 3. Ικανότητες σχεδιασμού που επιτρέπουν στα άτομα να οπτικοποιήσουν, να σχεδιάσουν και να επιτύχουν τις επαγγελματικές τους προσδοκίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους
 4. Ικανότητες δικτύωσης που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν σχέσεις και δίκτυα υποστήριξης

Πλαίσιο ΔΔΚ για τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση, ως εξής (Sultana, 2011)

Βιβλιογραφία

http://www.elgpn.eu/

Hooley, T., Watts, A. G., Sultana, R. G. and Neary, S. (2013). The ‘blueprint’ framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 41(2): 117-131.

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2012/june/careers-management-skills-framework/

Sultana, Ronald G. Learning career management skills in Europe: A critical review. January 2011 Journal
of Education and Work 25(2):1-24