Ψυχομετρικά Τεστ και δυναμική της Ομάδας

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι αντικειμενικά τεστ που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις ικανότητες ενός
ατόμου να εκτελέσει ορισμένα καθήκοντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του, την ευφυΐα του, τις αντιδράσεις του σε διαφορετικές καταστάσεις, καθώς και τη μελλοντική συμπεριφορά του στην εργασία.


Συστάσεις πριν από την εξέταση:

 1. Να είστε ήρεμοι και ξεκούραστοι
 2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προσπαθήστε να τις ακολουθήσετε κατά την διάρκεια των δοκιμών.
 3. Να είστε συγκεντρωμένοι στην εξέταση χωρίς να ανησυχείτε για το τι κάνουν οι άλλοι υποψήφιοι.
 4. Έχετε επίγνωση του διαθέσιμου χρόνου, αλλά χωρίς να αγχώνεστε υπερβολικά. Γενικά, ο διαθέσιμος χρόνος είναι ανεπαρκής για την ολοκλήρωση των δοκιμών.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ

Τα διαφορετικά τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του προσωπικού μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Προσωπικότητας
 2. Νοημοσύνης
 3. Ικανοτήτων


ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι ερωτηματολόγια που αξιολογούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου, όπως η σταθερότητα, ο συναισθηματικός έλεγχος, η επιμονή, η ειλικρίνεια και τα πιθανά ψυχικά προβλήματα

Παραγοντικές δοκιμές. Είναι ερωτηματολόγια που αποτελούνται από έναν αριθμό ερωτήσεων μεταξύ πενήντα και πεντακοσίων. Αυτές είναι απλές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μπορείτε να απαντήσετε χωρίς καμία ανησυχία. Πρέπει να απαντήσετε με ειλικρίνεια για να αποφύγετε την αντιπαράθεση με τον ίδιο σας τον εαυτό, καθώς οι ίδιες ερωτήσεις μπορεί να εμφανίζονται γραμμένες με διαφορετικό τρόπο.
Η μορφή των απαντήσεων είναι συνήθως ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Παραδείγματα:

 1. Μου αρέσει να μιλάω δημόσια (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
 2. Θυμώνω συχνά (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
 3. Έχω μια ευχάριστη κοινωνική σχέση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
 4. Είμαι στην ώρα μου (Ναι ή Όχι).
 5. Είμαι μάλλον ήρεμος και ειρηνικός (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).


Προβολικά τεστ.
Προσπαθούν να σκιαγραφήσουν την προσωπικότητα μέσα από τις απαντήσεις που δίνονται σε ένα φτωχά δομημένο υλικό.

Παραδείγματα αυτού του είδους τεστ:

 1. Εικόνες TAT (Τεστ Θεματικής Αντίληψης): Αποτελούνται από μια σειρά καρτών που απεικονίζουν
  συγκεκριμένες σκηνές με χαρακτήρες σε διφορούμενες καταστάσεις (για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που φαίνεται να λέει κάτι στο αυτί ενός νεαρού ατόμου). Το άτομο πρέπει
  να ερμηνεύσει αυτό που βλέπει ή να επινοήσει μια σύντομη ιστορία του τι αντιπροσωπεύει η σκηνή. Το άτομο τείνει να ερμηνεύει τη σκηνή σύμφωνα με την προσωπικότητά του, την τρέχουσα κατάστασή του, την νοητική του κατάσταση.
 2. Έντυπο συμπλήρωσης προτάσεων: Οι προτάσεις που προτείνονται πρέπει να συμπληρωθούν.
  Για παράδειγμα, “Θα ήθελα …”, “Αν είχα χρήματα, θα αγόραζα …”, “Αγάπη είναι…”, «Για μένα το πιο σημαντικό είναι…». Το άτομο μπορεί να κληθεί να απαντήσει αμέσως, χωρίς να το σκεφτεί ή να πάρει χρόνο για να απαντήσει.
 3. Τεστ Rorschach: Παρουσιάζονται στο άτομο μερικές κάρτες που έχουν σημεία από μελάνι δημιουργώντας ακανόνιστα σχήματα, τα οποία πρέπει να ερμηνεύσει.

ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Αυτά τα τεστ αποσκοπούν στην αξιολόγηση της πνευματικής ικανότητας ενός ατόμου να κατανοεί και να επιλύει μια σειρά προβλημάτων που προκύπτουν. Μερικά από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα τεστ είναι: §Αριθμητική-χωρική λογική σειρά. Παρουσιάζονται σειρές αριθμών διατεταγμένων σε μια καθορισμένη ακολουθία, από την οποία λείπει το τελευταίο στοιχείο, το οποίο πρέπει να μαντέψει ο υποψήφιος. 

Παραδείγματα:

 1. Σειρά αριθμών:

  – 2 – 4 – 6 – 8 – …
  – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – …
  – 1 – 4 – 7 – 10 – 13 – …

 2. Ένα άλλο πολύ γνωστό παράδειγμα είναι το τεστ με μια σειρά ντόμινο.
 3. Χωρική λογική σειρά. Ως προς τον σχηματισμό προσομοιάζουν με τα προηγούμενα, αλλά αφορούν τον χώρο των σχεδίων και των σχημάτων.
 4. Δοκιμασίες Κατανόησης Κειμένου: Αξιολογούν την ικανότητα απάντησης ερωτήσεων ή επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας προφορικό ή γραπτό λόγο. Υπάρχουν ποικίλα τεστ νοημοσύνης ή κατανόησης κειμένου, για παράδειγμα:


  – Με συνώνυμα (σε μια σειρά λέξεων, βρείτε αυτά που σημαίνουν το ίδιο πράγμα).
  Σκύλος – γάτα – κονσέρβα – κουνέλι – κόκορας.

  – Με αντώνυμα (βρείτε λέξεις που σημαίνουν το αντίθετο των άλλων).
  Καλό – ωραίο – αστείο – κακό – τεμπέλης.

  – Αλληλουχία λέξεων (σε μια σειρά λέξεων με κάτι κοινό, βρείτε αυτή που δεν έχει σχέση με τις άλλες).
  Πατέρας – ξάδερφος – αδελφός – φίλος – παππούς

Source: Own elaboration

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Αυτά τα τεστ στοχεύουν στο να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ενός ατόμου σε μια καθορισμένη ικανότητα και την απόδοσή του στις συγκεκριμένες εργασίες που προτείνονται. Μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

 1. Λεκτική ικανότητα: Είναι αυτά που έχουν επινοηθεί για να αξιολογήσουν την επάρκεια και την καταλληλότητα στη διαχείριση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Μπορούν να είναι λεκτικής
  κατανόησης ή ευχέρειας και κατανόησης βασικών γραμματικών κανόνων.
 2. Αριθμητική ικανότητα: Αξιολογούν την ικανότητα εκτέλεσης πολύπλοκων επαναλαμβανόμενων
  πράξεων που βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες.
 3. Χωρική ικανότητα: Αφορούν στην ικανότητα οπτικοποίησης απλών αντικειμένων και στη δυνατότητα συσχέτισής τους με αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο.
 4. Δεξιότητες αντίληψης και προσοχής: Αποσκοπούν στην αξιολόγηση της αντίστασης στην κόπωση, η οποία σε ορισμένες εργασίες, όπως ο ποιοτικός έλεγχος, η επίβλεψη κ.λπ., έχει μεγάλη σημασία.
 5. Διοικητική ικανότητα: Αξιολογούν την απαραίτητη ικανότητα να εργάζεται ένα άτομο αποτελεσματικά σε διοικητικές θέσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1. Αναφέρετε τον αριθμό που ακολουθεί στην ακόλουθη σειρά:

        Α) 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – …

        Β) 0 – 3 – 3 – 6 – 9 – 15 – 24 – …

        Γ) 4 – 5 – 7 – 10 – 14 – 19 – …

2. Αναφέρετε τα γράμματα που λείπουν στη σειρά που ακολουθούν:

          Α) μ ν ξ ο π ρ σ τ …

          Β) αω βψ γχ δφ ευ…

          Γ) βα γε δη ζι θο

3. Από τις λέξεις που αναφέρονται, υπογραμμίστε αυτήν που είναι συνώνυμη (έχει την ίδια ή παρόμοια σημασία) της πρώτης κάθε σειράς.

          Α) Βοηθητικός, σνακ, βοήθεια, στροφή, αγορά, άνω γνάθος.

          Β) Προφανές, περίεργο, προφήτης, τρίαινα, αληθινό, σωτήριο, ακριβό.

          Γ) Βερνίκι, μαθητευόμενος, μύτη, ξύλο, λάκα, σανίδα.

4. Από τις λέξεις που υποδεικνύονται, υπογραμμίστε αυτήν που είναι αντώνυμο (έχει αντίθετη σημασία) της πρώτης κάθε σειράς.

          Α) Σωστό, λογικό, περιορισμένο, λάθος, θυμωμένο, ενθουσιασμένο.

          Β) Αύξηση, ανάπτυξη, σίτιση, σνακ, εμπιστοσύνη, μείωση.

5. Υπογραμμίστε τη λέξη που έχει τη μικρότερη σχέση με τις άλλες.

           Α) Αεροπλάνο, ποδήλατο, αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα.

           Β) Πράσινο, μπλε, λουλακί, κίτρινο, γρασίδι, κόκκινο, καφέ.

          Γ) Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Ξάνθη, Αθήνα, Καστοριά