Aiškus grįžtamasis ryšys

Savo stipriųjų pusių išmanymas yra svarbiausia, ką žmogus turi žinoti apie save. (Peter F. Drucker, vadybos konsultantas)

Grįžtamasis ryšys su savimi pačiu

Grįžtamasis ryšys tikriausiai yra vienas sunkiausių ir jautriausių tarpasmeninio bendravimo procesų.

Pasak knygos „The Decision Book“ bendraautorių Mikaelio Krogeruso ir Romano Tchappelerio, lengva įskaudinti žmones kritikuojant, bet melagingi komplimentai taip pat nenaudingi. Komplimentai dažnai daro žmones pernelyg patenkintus, o kritika kenkia savigarbai ir gali paskatinti priimti neprotingus sprendimus.

Vadybos guru laikomas P. F. Druckeris grįžtamojo ryšio analizę praktikavo 15–20 metų ir, kaip teigiama, kiekvieną kartą likdavo nustebintas rezultatų. Jis išsiaiškino, kad dauguma žmonių tariasi žiną, kas jiems sekasi, tačiau dažniausiai klysta.

P. F. Druckeris nuolat lygino savo lūkesčius su realiais rezultatais ir išmoko duoti sau grįžtamąjį ryšį, kuris padėjo jam atpažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Jis sukūrė grįžtamojo ryšio analizę ir ją siūlė naudoti taip:

  1. Priimdami sprendimą ar imdamiesi kokių nors veiksmų, užsirašykite, ko tikitės;
  2. Tada, praėjus 9–12 mėnesių, palyginkite tikruosius rezultatus (kas iš tikrųjų atsitiko) su savo lūkesčiais, kuriuos užsirašėte.

Grįžtamojo ryšio analizę pagal P. F. Druckerį reikia nuosekliai praktikuoti maždaug 3 metus. Po to, anot jo, turėtų tapti gana aišku, kur yra asmens stipriosios pusės. Ši analizė parodo sritis, kuriose asmuo nėra kompetentingas, neturi stiprybių ir negali pasiekti gerų rezultatų.

Grįžtamojo ryšio analizė labai gerai atskleidžia asmens stipriąsias puses, kas jis yra, kaip dirba. Kartą išsiaiškinus šiuos dalykus, belieka apsispręsti, kaip panaudoti savo stipriąsias puses savo organizacijos / šeimos / bendruomenės ir kt. labui.

Neigiamas grįžtamasis ryšys

Užuot svarsčius, ko galima pasimokyti iš neigiamo grįžtamojo ryšio, geriau paklausti, ką su gauta kritika dabar daryti. Svarbu ne tik išsiaiškinti, kas nepavyko, bet ir nuspręsti, kaip reaguoti ir ar reaguoti iš viso. Šis modelis padeda suskirstyti gautus atsiliepimus į kategorijas – taip tampa lengviau susidaryti aiškų veiksmų planą. Pirmas svarbus klausimas, kurį reikia sąžiningai užduoti sau, yra apie tai, kas – sėkmė ar nesėkmė – iš tikrųjų sulaukė neigiamo atsiliepimo? Ar tikrai gauti komplimentai ar kritika yra pelnyti?Antras svarbus klausimas, kurį reikia užduoti sau po gauto neigiamo atsiliepimo – kas mane taip sujaudino?

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Klausimynas pačiam sau

Tikslas: paskatinti apmąstyti individo veikimo būdus, jo silpnąsias ir stipriąsias puses, parodyti, kur jam trūksta kompetencijų, stiprybių ir kur jis ar ji negali gerai pasirodyti.

Ugdomi įgūdžiai: grįžtamojo ryšio priėmimas, introspekcija ir pastabumas, savianalizė.

Minimalus dalyvių skaičius: 1.

Trukmė: priklauso nuo dalyvio pasirinkto scenarijaus.

Minimalus instruktorių skaičius: 1

Kiti reikalavimai: įrangos nereikia, jeigu to nenumato dalyvio pasirinktas scenarijus. Užduotį galima atlikti rašant ant popieriaus arba kompiuteryje, telefone ir pan.

Trumpas aprašymas: apgalvoti ir sąžiningai atsakyti į toliau pateikiamus klausimus. Atsakymus užsirašyti. Kokios mano vertybės?

  1. Kurios mano atsakomybės man pačios svarbiausios ir suteikia gyvenimui didžiausią vertę?
  2. Ar mano aplinkos etika susišaukia su mano vertybėmis? (Jei ne, tada laukia profesinis nusivylimas ir prasti rezultatai). 

Kur mano vieta?

Turint omenyje mano stipriąsias puses ir pageidaujamą darbo stilių, kokioje darbo aplinkoje galėčiau lengviausiai prisitaikyti? Kuo labiausiai galiu prisidėti?

  1. Peržvelkite atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus ir nuspręskite, kuo labiausiai galite prisidėti prie savo organizacijos / šeimos / bendruomenės ir pan.
  2. Kai įvardinsite, kuo galite prisidėti, išsiaiškinkite, kaip tai padarysite. Negalvokite apie ribojančius veiksnius, susijusius su tiesioginiu savo vaidmeniu. Stenkitės žvelgti kūrybiškai.