Aiškus informacijos pateikimas

Aiškumas – viena iš esminių efektyvaus bendravimo sudedamųjų, jis reiškia loginį minčių nuoseklumą ir tinkamų žodžių pasirinkimą. Kai klausytojams sunku suprasti kalbėtoją, jie galiausiai jį ignoruoja.

Aiškiai komunikacijai reikia:

 1. kalbėti prasmingus dalykus,
 2. įsitikinti, kad kitas supranta, kas sakoma,
 3. pačiam suprasti, ką sako kitas,
 4. kalbėti trumpais, tiesioginiais sakiniais,
 5. vengti profesinio žargono (pvz., „skečas“, „jūzeris“ ir pan.),
 6. neabsoliutinti (niekada, visada, visi jie ir pan.);
 7. vengti parazitinių žodžių (pvz., mhm, nu, ėėė ir pan.);
 8. konkretumo,
 9. orientacijos į detales.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Piešimas ant nugarų

Tikslas: gerinti verbalinės komunikacijos ir klausymo įgūdžius, skirtingai interpretuojant tuos pačius dalykus ir tas pačias instrukcijas.

Ugdomi įgūdžiai: gebėjimas aiškiai perduoti informaciją.

Minimalus dalyvių skaičius: 6-16.

Trukmė: Priklauso nuo ketinamų pateikti užduoties elementų ir to, kaip išsamiai jie bus aiškinami.

Minimalus instruktorių skaičius: 1

Kiti reikalavimai: atviras grindų plotas.

Trumpas aprašymas:

Suskirstykite dalyvius į komandas po du ir susodinkite vienas į kitą nugaromis. Vienas jų bus klausytojas, o kitas – kalbėtojas. Kalbėtojas turi kokį nors paveikslėlį, o klausytojas – popieriaus lapą ir pieštuką. Kalbėtojas, neminėdamas konkrečių paveikslėlio elementų, tik bendrais bruožais nupasakoja klausytojui, kaip atrodo paveikslėlis, o klausytojas pagal duotas užuominas bando tą paveikslėlį nupiešti.

Nuorodos

 1. https://voiceandspeech.com/clear-communication-skills/
 2. “Clear Communication Skills”, Copyright © Voice & Speech 2013, Retrieved November 18, 2021 from https://voiceandspeech.com/clear-communication-skills/.
 3. “The 29 communication skills of effective communicators”, Copyright © Pumble 2021, Retrieved November 18, 2021, https://pumble.com/learn/communication/skills-of-effective-communicators/
 4. Spure, K. “51 best employee team building games for improving productivity at work”, Copyright © 2011 – 2021 DeskTime, Retrieved November 19, 2021 from com/blog/best-employee-team-building-activities/#lightscamera
 5. https://pumble.com/learn/communication/skills-of-effective-communicators/