Asmeninis pasakojimas

Istorijų pasakojimas, dažnai vadinamas iš anglų kalbos pasiskolintu strorytelingo (angl. storytelling) terminu, yra gebėjimas suvilioti įtraukiančiu pasakojimu, kuris daro įtaką skaitytojams ar klausytojams ir priverčia juos pasijusti tos istorijos dalimi. Žmonės prisimena istorijas daug geriau nei faktus ir skaičius. Įdomiai pasakoti istorijas yra vienas svarbiausių įgūdžių, kuriuos reikėtų moktis įvaldyti.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį:

 1. Pasakojimai keičia tiek individo, tiek visos organizacijos gyvenimą;
 2. Istorijų klausymas padeda labiau susitelkti į rūpinimąsi asmeniu, taigi, gali padėti patobulinti paslaugas;
 3. Išgirstos asmeninės istorijos lemia didesnį tarpusavio supratimą, empatiją ir skatina apmąstymus;
 4. Per šį tarpusavio supratimą, pasitikėjimą ir rūpestingumą galima puoselėti praktikuojančio sveikatos priežiūros specialisto ir paslaugos gavėjo santykius;
 5. Asmeninis pasakojimas naudingas pačiam pasakotojui, nes skatina įgalėjimą, asmeninį augimą ir didina prisitaikymo galimybes.

Kuo pasakojimas vertingas pasakotojui?

 1. Performuoja tapatybę ir skatina asmeninį tobulėjimą
  Esama įrodymų, kad asmeninių istorijų pasakojimo procesas leidžia susieti savąjį su gyvenimiška istorija taip, kad ima lengviau keistis tapatybė ir skatinamas asmeninis augimas. Dalinamasis pasakojimu, reikšmingus įvykius žmogus išreiškia savais žodžiais ir jam tinkamu laiku, taigi, privalo apmąstyti, ką kalba. Procesas leidžia rastis naujam savęs suvokimui ir naujoms prasmėms.
 2. Ar santykis padeda kurti prasmę?
  Pasakojimo santykis apima klausymą ir įsitraukimą – tai skiriasi nuo atlikėjo ir auditorijos arba klausėjo ir atsakinėtojo santykio interviu metu. Šis santykis panaikina takoskyrą tarp asmens ir tų, kurie teikia jam pagalbą, pvz., sveikatos paslaugų specialisto ir tų paslaugų gavėjo.
 3. Didina atsparumą
  Atsparumas apima norą trikdančių gyvenimo įvykių sukeltas neigiamas emocijas paversti sustiprinančia ir daugiau galių suteikiančia patirtimi. Atsparumą ugdo prasmių apmąstymo procesas, kuris savo ruožtu lemia emocines įžvalgas. Bendraamžių ir kitų tinklų palaikymas – pagrindinis būdas užmegzti ryšius ir išgyventi santykį su kitais žmonėmis. Šių veiksnių derinys suteikia žmonėms stiprybės, kuri remiasi prielaida, kad gyvenimo patirtis (įskaitant neigiamą patirtį) suteikia galimybes asmenybei augti.
 4. Terapinė nauda
  Darbuose apie istorijų pasakojimą dažnai aprašoma terapinė pasakojimo vertė (Hardy, 2007; Scottish Recovery Network, 2012). Nors dažnai reiškiamas susirūpinimas, ar istorijų pasakojimas nedaro neigiamos įtakos savijautai, juolab jog kai kurie pasakotojai pripažįsta pasakodami patiriantys susierzinimą, vis dėlto pripažįstama, kad pasipasakojimo nauda dažniausiai nusveria bet kokius emocinius išgyvenimus. Istorijos pasakojimo ir apmąstymo veiksmas turi išlaisvinamojo poveikio ir skatina atsigavimą.

Istorijų pasakojimo technikos

Geriausi pasakotojai sugeba išnaudoti pasakojimo siužetines linijas (naratyvus) taip, kad šie vestų visą istoriją į priekį, įtrauktų tikslinę auditoriją ir leistų jai paskleisti svarbią informaciją, prikaustytų dėmesį. Geri pasakotojai žino, kaip, remiantis savo gyvenimo patirtimi, suteikti tekstui emociją.

Taigi tam, kad žodžiai ir emocijos taptų visuma, kuri pelno kitų istorijos pasakojimo dalyvių supratimą ir susimąstymą, verta mokytis įsiklausyti į giliausius savo jausmus.

Istorijų klausytojai atstovauja potencialiai tikslinių klientų grupei, kuriems įmonė nori parduoti savo produktus ar paslaugas. Ši grupė turi „įsimylėti“ idėją ir pasakojamą istoriją. Komunikacijos požiūriu istorijų pasakojimas gali būti pritaikytas bet kuriai sričiai, kuriai reikalingas palaikymas: įmonei, produktui, paslaugai, prekės ženklui, asmeniui ar renginiui.