Autonomija

Autonomija seniai laikoma svarbia profesinės veiklos sudedamąja. Tradiciškai ji  suvokiama kaip mastas, kuriuo individas ar profesinė grupė pajėgi kontroliuoti darbe priimamus sprendimus ir panaudoti turimas žinias (VanHeuvelen, 2020).

Darbo autonomija – tai darbuotojams suteikiama laisvė priimti sprendimus dėl darbo ir patiems tuos darbus planuotis (Hussain ir Gulzar, 2019). Laikoma, kad būdami autonomiški, darbuotojai noriau deda pastangas toms užduotims atlikti, kurios išeina iš organizacijos ribų (Morgeson ir Humphrey, 2006). Pastaraisiais dešimtmečiais darbo reguliavimas vis labiau perduodamas individualiam darbuotojui, kuriam suteikiama daugiau savarankiškumo atliekant savo darbą. Darbuotojai gali nuspręsti ne tik kaip (metodų autonomija), bet ir kada (darbo laiko autonomija) bei kur (darbo vietos autonomija) jie atlieka savo darbą (Kubicek ir kt., 2017).

Patarimai, kaip įgyti daugiau autonomijos darbo vietoje:

 1. Individualus tvarkaraštis: galimybė kontroliuoti savo laiką ir pačiam spręsti, kada dirbti, – vienas geriausių ir paprasčiausių būdų padidinti profesinę autonomiją;
 2. Veiklai valdyti reikalingi tinkami įrankiai: vienas iš būdų pagerinti savo autonomiją – pagerinti savikontrolę; būtent ji padeda išsiaiškinti, kur ir kaip reikėtų patobulėti. Kai darbovietė suteikia darbuotojams įrankių, padedančių jiems patiems geriau suvokti, kaip jie dirba, siunčiama žinutė, jog darbovietė jais pasitiki ir kad jie yra patys sau šeimininkai;
 3. Galimybė dirbti ten, kur norisi: dar viena autonomijos apraiška – ne tik galimybė dirbti pagal individualų tvarkaraštį, bet ir galimybė nuspręsti, kur Jeigu privalu dirbti biure, galima įsivertinti, ar darbovietė pasirūpina pakankamai patogia darbo aplinka – tokia, kuri patogi ir bendradarbiauti su kitais, ir dirbti vienumoje tyliai. Lygiai taip pat galima apsvarstyti nuotolinio darbo galimybes, kai dirbama ten, kur jaučiamasi labiausiai susikaupus ir įsitraukus. Tai gali būti tiek namai, tiek bendradarbystės erdvė ar mėgstama vietos kavinė. COVID-19 pandemija parodė, kad beveik kiekviena su klientais tiesiogiai nesusijusi darbovietė gali prisitaikyti prie nuotolinio darbo, o pradėjus iš naujo atidaryti biurus išryškėjo, jog vis daugiau darbuotojų ieško nuotolinio darbo galimybių;
 4. Kūrybinė autonomija: šią autonomiją propaguojanti darbovietė ne tik leidžia nuspręsti, kur, kada ir kaip darbuotojams dirbti, bet ir suteikia jiems kūrybinę laisvę, t. y. leidžia įgyvendinti savo idėjas, kelti savo tikslus ir išbandyti naujus metodus. Jei darbovietė suteikia erdvę naujų idėjų paieškai, taip atliepiamos kiekvieno darbuotojo asmeninės vertybės, įkvepiama tolesniems darbams, o kūrybinės perspektyvos dar labiau sustiprina valią;
 5. Pasirinkimai neperžengiant ribų: pasirinkimo laisvė – kertinis autonomijos elementas, tačiau per daug pasirinkimo veikia neigiamai. Štai kodėl klysta manantieji, jog autonomija – tai veikimas be ribų. Tiesą sakant, griežtos ribos ir sistema, nustatanti atsakomybę už rezultatus, yra būtinos autonomijai gyvuoti;
 6. Dalintis nuosavybe: nuosavybės jausmas atsiranda tada, kai tai, ką darau, yra ne vien jūsų, bet ir mano. Būtent autonomija suteikia galimybę pajusti, kas iš tikrųjų yra darbo pagrindas.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Vaidmenų žaidimas „Autonomija“

Tikslas: supažindinti dalyvius su autonomija darbovietėje per darbdavio ir darbuotojo vaidmenis. Vaidmenys suteikia progos pasiginčyti dėl to, kokią naudą darbuotojams suteikia autonomija ir ar ji duoda teigiamų rezultatų organizacijai. Kitas užduoties tikslas – skatinti dalyvių tarpusavio pasitikėjimą.

Ugdomi įgūdžiai: patikimumas, pasitikėjimas, argumentavimas, komunikacijos įgūdžiai, aktyvus klausymasis, kritinis mąstymas, padarinių prognozavimas.

Minimalus dalyvių skaičius: 2 (darbdavys ir darbuotojas).

Trukmė: apie 15–20 minučių.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: atviras grindų plotas, kad dalyviai galėtų sėdėti poromis, ir laikmatis.

Trumpas aprašymas: dalyviai susėda poromis po du. Vienas jų yra darbdavys, o kitas – darbuotojas. Darbuotojas pradeda aiaškinti, kokią naudą galėtų gauti visos dalyvaujančios šalys (organizacija, darbdavys, darbuotojas), jei darbovietėje būtų daugiau autonomijos. Po 3 minučių problemos pristatymo jis turi pateikti pasiūlymų, kaip to pasiekti (dar apie 3 minutės). Likęs laikas skiriamas darbdavio ir darbuotojo diskusijoms apie tai, kaip aptartus pasiūlymus įgyvendinti.

Nuorodos

 1. Entrepreneur (2016) 6 Ways to encourage autonomy with your employees, Tracy Maylett, 4 March 2016. Accessed at: https://www.entrepreneur.com/article/254030
 2. Hussain, M. and Gulzar, A. (2019) Interactive effects of workplace spirituality and job autonomy with organization-based self-esteem on organizational learning culture, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 11A03B.
 3. Kubicek, B.; Paškvan, M. and Bunner, J. (2017) The Bright and Dark Sides of Job Autonomy, pp.45-63, In: Korunka C., Kubicek B. (eds) Job Demands in a Changing World of Work. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54678-0_4
 4. Li, H.; Li, F. and Chen, T. (2018) A motivational-cognitive model of creativity and the role of autonomy, Journal of Business Research, vol.92, November 2018, pp.179-188.
 5. Morgeson, F. P. and Humphrey, S. E. (2006) The work design questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology, 91, 1321-1339.
 6. Perkbox (2021) How to encourage employee autonomy. Accessed at: https://www.perkbox.com/uk/platform/recognition/how-to-encourage-employee-autonomy
 7. Rožman, M.; Treven, S. and Čančer, V. (2017) Motivation and Satisfaction of Employees in the Workplace, Business Systems Research, vol.8, no.2, pp.14-25.
 8. Sia, S.K. and Appu, A.V. (2020) Work Autonomy and Workplace Creativity: Moderating Role of Task Complexity, Global Business Review, vol.16, no.5.
 9. VanHeuvelen, J.S. (2020) Professional engagement in articulation work: implications for experiences of clinical and workplace autonomy, Professional Work: Knowledge, Power and Social Inequalities, vol.34, pp.11-31.