Διαθεσιμότητα για Συζήτηση και Συνεργασία

Η «συζήτηση» αναφέρεται στη διεξοδική εξέταση ενός θέματος για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Συλλογικά, ονομάζεται Ομαδική Συζήτηση που σημαίνει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των υποψήφιων συμμετεχόντων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η όλη ιδέα είναι να συγκεντρωθεί μια ομάδα ανθρώπων σε μια κοινή πλατφόρμα για να μοιραστούν τις ιδέες τους.

Η συνεργασία σχετίζεται με το να έρθουν σε επαφή άνθρωποι από διαφορετικά τμήματα, τοποθεσίες και ομάδες και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Επομένως, η διαθεσιμότητα για συζήτηση και συνεργασία σημαίνει να είναι κανείς ανοιχτός στη συζήτηση και στη συνεργασία με άλλους, για να φτάσει σε μια κοινή οπτική για διαφορετικά θέματα και στόχους, με το να είναι πνευματικά ευέλικτος και ανοιχτός στις απόψεις και τις σκέψεις άλλων ανθρώπων.

Διαθεσιμότητα για Συζήτηση και Συνεργασία – Δραστηριότητα

Όνομα της δραστηριότητας 

Κυνήγι θησαυρού

Στόχος της δραστηριότητας 

Μια δραστηριότητα που ενισχύει το δέσιμο της ομάδας και πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Εμπνέει
τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων, την ομαδική εργασία και είναι διασκεδαστική.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Συζήτηση και Συνεργασία

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Χωρίς περιορισμό

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

60-90 λεπτά

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Οποιοδήποτε είδος χώρου

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Δημιουργήστε μια λίστα δραστηριοτήτων και εναρμονίστε τες με τον σκοπό του κυνηγιού. Εάν θέλετε
οι νέοι υπάλληλοι να έρθουν πιο κοντά με τους ανωτέρους τους, σχεδιάστε δραστηριότητες εστιασμένες
στην ομάδα που θα τους αναγκάσουν να συνεργαστούν. Ορίστε ένα σύστημα βαθμών για κάθε δραστηριότητα,
με βάση το επίπεδο δυσκολίας. Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες ίδιου μεγέθους. Μόλις τελειώσει ο
χρόνος, αξιολογήστε ποια ομάδα ολοκλήρωσε τις περισσότερες δραστηριότητες και έχει την υψηλότερη
βαθμολογία.

Βιβλιογραφία

  1. Spure, K. “51 best employee team building games for improving productivity at work”, Copyright © 2011 – 2021 DeskTime, Retrieved November 19, 2021, from desktime.com/blog/best-employee-team-building-activities/.
  2. “Importance of Group Discussion”, Retrieved November 19, 2021, from http://targetstudy.com/articles/importance-of-group-discussion.html.
  3. Moseley, C., “6 crucial collaboration skills (and how to foster them)”  Copyright © 2009–2021 Jostle Corporation, Retrieved November 19, 2021, from https://blog.jostle.me/blog/6-collaboration-skills-and-how-to-foster-them.