Darbas patiriant spaudimą

Sąvoka „patirti spaudimą“ paprastai vartojama kalbant apie profesinę veiklą, tačiau ją galima pritaikyti ir asmeniniam gyvenimui. Patirti spaudimą dažniausiai tenka tada, kai užduočiai atlikti trūksta kompetencijos ar žinių (Bigelow, 2019). Norint atlaikyti šį spaudimą, reikia efektyviai valdyti emocijas, kad jausmai, tokie kaip nerimas ir (ar) pyktis nesutrukdytų įgyvendinti planų.

 

Nepaisant sunkumų, kuriuos sukelia darbas patiriant spaudimą, jis turi ir tam tikrų pranašumų. Pirmiausia, veikimas tokiomis sąlygomis didina vadovavimo ir organizacinius įgūdžius. Be to, žmonės, kurie sugeba efektyviai veikti esant spaudimui, labiau pasitiki savimi ir jaučiasi psichologiškai budrūs (Bigelow, 2019). Kai spaudimas suvokiamas kaip iššūkis, jis padeda atrasti naujų būdų, kaip sėkmingai susidoroti su kylančiais sunkumais ir suteikia žinių, kaip reikėtų elgtis panašiose situacijose ateityje.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS

Pavadinimas: Praktikuokite iš anksto

Tikslas: padėti dalyviams geriau pasiruošti netikėtiems sunkumams, kurių gali kilti patiriant spaudimą. Užduotis suteikia galimybę įsivaizduoti kai kuriuos galimus sunkumus ir iš anksto apgalvoti, kaip juos įveikti.

Ugdomi įgūdžiai: organizaciniai; gebėjimas efektyviai planuoti ir ruoštis.

Minimalus dalyvių skaičius: konkrečios ribos nėra. Užduotis gali būti atliekama individualiai arba komandoje, ypač, jei komandai anksčiau yra tekę patirti panašų spaudimą.

Trukmė: priklauso nuo kiekvieno dalyvio pasirinkto situacijos scenarijaus.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: jokios įrangos nereikia, jeigu to nereikalauja dalyvių pasirinktas situacijos scenarijus.

Trumpas aprašymas: kiekvienas sugalvoja po situaciją, kurioje potencialiai gali patirti spaudimą. Pavyzdžiui, pristatymas prieš auditoriją, egzaminas, artėjantis galutinis terminas, labai svarbus pokalbis. Galvojant apie stresą keliančią situaciją, reikia įvardyti, kas gali nutikti ne pagal planą ir sukelti papildomo nerimo. Pavyzdžiui, būtų blogiausia per egzaminą staiga sužinoti, kad liko tik 15 minučių, o vis dar neatsakyta į pusę klausimų. Arba, kalbant apie galutinį terminą, darbdavys staiga paprašo atlikti užduotį anksčiau.

Toliau pereinama prie veiksmų plano: reikia numatyti, kaip sėkmingai susidoroti su iškilusia problema. Pavyzdžiui, susirasti panašų egzamino testą ir pabandyti atsakyti į jį per trumpesnį laiką, negu skiriama per tikrąjį egzaminą. Kalbant apie paankstintą galutinį terminą, galima pabandyti dirbti taip, lyg iš tikrųjų užduotį būtų reikėję baigti anksčiau. Pasiruošus įveikti iš tikro galinčias tykoti kliūtis, tampa lengviau su jomis susidoroti.

Jei stresinės situacijos imituoti neišeina, reikėtų apgalvoti stresą keliantį scenarijų ir užrašyti būdus, kaip sėkmingai su juo susidoroti.

Daugiau žr. vaizdo įrašą anglų kalba: https://www.youtube.com/watch?v=idzYinwYHoI

Nuorodos

  1. 11 Secrets to Performing Well Under Pressure. (2016, January 4). Mental Floss. https://www.mentalfloss.com/article/72706/11-secrets-performing-well-under-pressure
  2. Bigelow, L. (2019, August 8). What Does Working Under Pressure Mean? Bizfluent. https://bizfluent.com/info-8375554-working-under-pressure-mean.html
  3. Council, F. C. (2017, July 28). 18 Ways To Get Better At Working Under Pressure.
  4. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/07/28/18-ways-to-get-better-at-working-under-pressure/?sh=2cc4df862e35
  5. Episode 10: The Power of Practicing Under Pressure. (2016, September 11). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=idzYinwYHoI