Darbo rinkos aktualijos

Kas yra darbo sutartis?

 

Darbo sutartis yra žodinis arba rašytinis susitarimas, apibrėžiantis įmonės ir darbuotojo darbo santykius. Ji leidžia abiem šalims aiškiai suprasti savo pareigas ir darbo sąlygas, pvz., darbuotojo teises, pareigas, darbo sąlygas ir reikalavimus. Pažeidus sutartį, įmonė turi teisę pareikalauti atlyginti patirtą žalą.

Darbo sutarčių rūšys: visos dienos, ne visos dienos ir laikinosios

 

·        Sutartis visu etatu yra labiausiai paplitusi darbo sutarčių rūšis. Šios sutartys paprastai siūlomos nuolatinėms pareigoms, jose nurodomas darbuotojo atlyginimas arba valandinis įkainis. Dauguma darbdavių laiko, kad dirbant visą darbo dieną darbo savaitę sudaro 40 valandų.

·        Sutartis ne visai darbo dienai reiškia, kad darbuotojas dirba mažiau sutartinių valandų nei tas, kuris dirba visą darbo dieną. Sutartyje turi būti aiškiai matomas valandų, kurias toks darbuotojas planuoja dirbti per savaitę, skaičius. Nepaisant to, darbuotojai gali turėti galimybę dirbti viršvalandžius, jeigu patys to pageidauja.

·        Laikinosios sutartys savo esme panašios į trumpalaikes. Jos sutartys siūlomos tada, kai tikimasi, kad darbo sutartis netaps nuolatine (neterminuota).

·        Savarankiškai dirbantieji įsipareigoja vykdyti veiklą savarankiškai. Paprastai klientams jie gali pasiūlyti palankesnes sąlygas: pvz., nėra registruoti PVM mokėtojais, todėl paslaugas ar prekes gali teikti mažesne kaina.

·        Neterminuota sutartis – tai darbo sutartis, kurioje nenurodyta jokia pabaigos data. Tokia sutartis gali būti sudaroma tiek visai, tiek ne visai darbo dienai. Šio tipo sutartimis taip pat gali būti reguliuojami sezoniniai darbai.

 

Su darbo santykiais susijusios teisės 

 1. Darbdavys turi patikėti darbuotojui tokias funkcijas, kurios atitinka jo pareigas ir profesinę kategoriją (kvalifikaciją)
 2. Paaukštinimas ir profesinis mokymas darbe
 3. Jokios diskriminacijos
 4. Pagarba ir apsauga darbuotojo fiziniam vientisumui, teisė į tinkamą apsaugos ir higienos politiką
 5. Pagarba privatumui
 6. Laiku išmokamas sutartas ar teisiškai nustatytas atlyginimas
 7. Teisė individualiai veikti, kylanti iš darbo sutarties sąlygų
 8. Jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims dirbti draudžiama.

 

ISPANIJA

·        Draudžiama priimti į darbą jaunesnius kaip 16 metų amžiaus asmenis.

·        Minimalus tarpšakinis atlyginimas yra 950 eurų, išmokamas per 14 mokėjimų pagal visos darbo dienos sutartį.

 

ITALIJA

·        Minimalus valandinis atlygis nenustatytas. Tačiau minimalus darbo užmokestis priklauso nuo vadinamosios kolektyvinės sutarties kategorijos, kuri apibrėžia pagrindinius reikalavimus.

 

KIPRAS

·        Įstatymas labai aiškiai nustato darbdavio pareigą per vieną mėnesį nuo bendradarbiavimo pradžios suteikti darbuotojui išsamią informaciją apie darbo sutartį.
Informacija gali būti išdėstyta darbo sutartyje arba informaciniame pranešime apie paskyrimą į pareigas.

·        Remiantis 2012 m. įsakymu dėl minimalaus darbo užmokesčio, mažiausias mėnesio atlyginimas bruto nuo 2012 m. balandžio mėn. 1 d. yra 870 eurų. Pas tą patį darbdavį nepertraukiamai išdirbus 6 mėnesius, minimalioji mėnesinė alga padidėja iki 924 eurų.

 

GRAIKIJA

·        Draudžiama priimti į darbą jaunesnius kaip 15 metų amžiaus asmenis.

·        Nuo 2019 m. vasario mėn. 1 d. minimalusis tarpšakinis atlyginimas yra 650 eurų. Po 3 metų darbo šis atlyginimas siekia 715 eurų.

 

LIETUVA

·        Nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d. minimalioji mėnesinė alga yra 730 eurų, kai dirbama visą darbo dieną pagal darbo sutartį. Minimalusis valandinis atlygis atitinkamai sudaro 4,47 EUR. Šios normos gali būti taikomos tik nekvalifikuotiems darbams

·        Kitos darbo kodeksų reguliuojamos teisės 

 

ISPANIJA IR AUSTRIJA

·        Teisė prašyti avanso už priskaičiuotą darbo užmokestį,

·        1 diena persikraustyti į kitą gyvenamąją vietą,

·        Apmokamos atostogos mokymams – per metus apmokama 20 valandų,

·        Galima sustabdyti kasmetines atostogas dėl ligos,

·        Priklauso 30 dienų atostogų, nepriklausomai nuo darbo dienos trukmės,

·        Poilsis 15 minučių kas valandą, jeigu darbo diena yra ilgesnė kaip 6 valandos,

·        Teisė prašyti palūkanų už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį,

·        Teisė prašyti nedarbingumo ir laikino išėjimo iš darbo dėl

·        Depresijos, fizinės ar kitos sveikatos būklės,

·        Tėvystės atostogų (16 savaičių),

·        Motinystės atostogų (16 savaičių),

·        Giminaičio mirties (nuo 2 iki 4 kalendorinių dienų),

·        Santuokos (15 dienų).

 

ITALIJA

·        Visiems darbuotojams suteikiama teisė į aiškias ir skaidrias darbo sutarties sąlygas, suformuluotas raštu, taip pat teisė gauti bet kokios naudingos informacijos tam, kad galėtų apginti savo interesus ir teises.

·        Darbuotojai turi teisę į ne trumpesnį kaip 11 valandų trukmės poilsį per parą, taip pat į mažiausiai 24 valandų iš eilės poilsį kartą per savaitę ir bent 4 savaičių poilsį kartą per metus.

·        Priklausomai nuo sutarties pobūdžio, apmokamos mokymosi atostogos.

·        Visi darbuotojai turi teisę dirbti saugioje aplinkoje ir saugiomis sąlygomis, t. y. privalo būti užtikrinta jų fizinės ir psichinės sveikatos apsauga.

·        Teisė prašyti nedarbingumo ir laikino išėjimo iš darbo dėl

·        Depresijos, fizinės ar kitos sveikatos būklės,

·        Motinystės atostogų (2 mėnesiai iki numatomos gimdymo datos ir 3 mėnesiai po gimdymo, mokant 80 proc. vidutinio darbo užmokesčio),

·        Tėvystės atostogų specialiais atvejais (kai motina negali pasinaudoti motinystės atostogomis, miršta ir pan.),

·        Giminaičio mirties (nuo 2 iki 4 kalendorinių dienų),

·        Santuokos (15 dienų).

• Konstitucijos 3 straipsnio 1 ir 2 dalys visiems darbuotojams užtikrina vienodas galimybes ir darbo sąlygas.

 

KIPRAS

·        Teisė prašyti avanso už priskaičiuotą darbo užmokestį,

·        1 diena persikraustyti į kitą gyvenamąją vietą,

·        Apmokamos atostogos mokymams – per metus apmokama 20 valandų,

·        Galima sustabdyti kasmetines atostogas dėl ligos,

·        21 dienos kasmetinės mokamos atostogos,

·        Poilsis 15 minučių kas valandą, jeigu darbo diena yra ilgesnė kaip 6 valandos,

·        Teisė prašyti palūkanų už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį,

 Teisė prašyti nedarbingumo ir laikino išėjimo iš darbo dėl

   • Depresijos, fizinės ar kitos sveikatos būklės,
   • Tėvystės atostogų (16 savaičių),
   • Motinystės atostogų (18 savaičių),

·      Specialių atostogų dėl santuokos ar giminaičio mirties nėra. Darbuotojai šias dienas gali įtraukti į bendrą kasmetinių mokamų atostogų skaičių.

 

AUSTRIJA

·      Viršvalandžiai

Išlygas dėl viršvalandžių dažniausiai galima rasti darbo sutartyse. Daugeliu atvejų jose nurodoma, kad viršvalandžiai yra privalomi ir už juos turi būti kompensuojama. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta, ar už juos bus mokama, ar atlyginama papildomu poilsiu. Tačiau padėtį komplikuoja vadinamosios „viskas įskaičiuota“ sutartys, kuriose viršvalandžiai jau būna įskaičiuoti į bendrą darbo užmokestį.

·        Mokymosi išlaidos

Kita leistina sąlyga, tačiau nebūtinai palanki darbuotojui, yra kompensavimas už mokymosi išlaidas, jei dėl ypatingų priežasčių tenka nutraukti darbo santykius. Pavyzdžiui, tai gali būti kompensacija už mokymus, per kuriuos darbuotojas įgijo specialių teorinių ir praktinių žinių, kurias gali panaudoti pas kitą darbdavį. Tačiau reikalauti tokios išmokos galima tik už 5 paskutinius darbo metus. Kompensacija netaikoma, jei darbo santykiai nutraukti darbdavio iniciatyva, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, dėl nepagrįsto atleidimo iš darbo arba dėl pagrįsto darbuotojo atleidimo iš darbo be išankstinio įspėjimo.

 

GRAIKIJA

·      Teisė prašyti avanso už priskaičiuotą darbo užmokestį,

·      1 diena persikraustyti į kitą gyvenamąją vietą,

·      Apmokamos atostogos mokymams. Privačiame sektoriuje apmokamų atostogų trukmė sutampa su mokymų trukme. Tose darbovietėse, kuriose veikia profsąjungos, mokymams suteikiamos 14 dienų trukmės apmokamos atostogos,

·      Galima sustabdyti kasmetines atostogas dėl ligos,

·      Priklauso 20–30 dienų atostogų, nepriklausomai nuo darbo dienos trukmės. Jų trukmė priklauso nuo išdirbtų metų ir darbo dienos trukmės,

·      Poilsis 15 minučių kas valandą, jeigu darbo diena yra ilgesnė kaip 6 valandos,

·      Teisė prašyti palūkanų už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį,

·      Teisė prašyti nedarbingumo ir laikino išėjimo iš darbo dėl

   • Depresijos, fizinės ar kitos sveikatos būklės,
   • Tėvystės atostogų (14 dienų gimdymo laikotarpiu),
   • Motinystės atostogų (56 dienos iki gimdymo ir 63 dienos po gimdymo),
   • Pirmos eilės giminaičio mirties (2 kalendorinės dienos),
   • Santuokos (5–6 dienos).

·      Abiem tėvams priklauso 6 mėnesių trukmės specialios tikslinės atostogos, kuriomis galima pasinaudoti iki vaikui sukanka 8 metai.

 

LIETUVA

·      Galima sustabdyti kasmetines atostogas dėl ligos,

·      Ne trumpesnės kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne trumpesnės kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos,

·     Pietų pertrauka, jeigu darbo diena ilgesnė kaip 6 valandos per dieną,

·      Teisė prašyti palūkanų už pavėluotai išmokėtą atlyginimą,

·      Atostogos dėl ligos pagal pateiktą gydytojo pažymėjimą, įskaitant

  • Tėvystės atostogas – 30 dienų po gimdymo;
  • Motinystės atostogos – 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo,

·      Nemokamos atostogos iki 3 dienų santuokai sudaryti,

·      Kasmetinės atostogos darbuotojo prašymu gali būti suteikiamos dalimis. Pirmoji kasmetinių atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.

 

AR ŽINAI, KAD LIETUVOJE

·        Darbdavys privalo suteikti moteriai 14 dienų nėštumo ir gimdymo atostogas iš karto po gimdymo, net jei darbuotoja to neprašo.

·        Po 6 mėnesių nepertraukiamojo stažo darbovietėje teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką turi šie asmenys:

         1) asmenys iki 18 metų,

         2) nėščios moterys ir darbuotojai, auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

·        Tėvystės atostogos 30 kalendorinių dienų suteikiamos bet kuriuo metu nuo vaiko gimimo, iki jam sukaks 3 mėnesiai.

·        Motinystės / vaiko priežiūros atostogos: Lietuvoje yra keletas specialių tikslinių atostogų rūšių, įskaitant:

       1) motinystės atostogas,   

       2) tėvystės atostogas,

       3) vaiko priežiūros atostogas, kol vaikui sueis 3 metai.

·      Vaiko priežiūros atostogas pasirinktinai gali imti tiek motina, tiek anyta, tėvas, įtėvis, močiutė, senelis ar kiti giminaičiai, kurie iš tiesų prižiūri vaiką, arba vaiko globėjai, kuriems suteikiamos 24 mėnesių atostogos, iki vaikui sueis 3 metai. Ši nuostata yra išskirtinė ES kontekste ir egzistuoja tik Lietuvoje.

·      Kaip jau minėta, moterys turi teisę į motinystės atostogas: 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorines dienas po gimdymo (komplikuoto gimdymo ar dviejų ar gimus daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų). Šios atostogos sumuojamos ir suteikiamos moteriai kaip vienas laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kiek dienų išnaudota iki gimdymo.

·      Darbuotojams, įsivaikinusiems naujagimius arba tapusiems jų globėjais, suteikiamos atostogos nuo įvaikinimo ar globos dienos iki kūdikis sukaks 70 dienų amžiaus.

·      Už atostogų laikotarpį mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatyta pašalpa.

·      Darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą patį ar lygiavertį darbą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį. 

 

Darbuotojams privalomos taisyklės ir tvarka

 1. Laikytis konkrečių su darbo pozicija susijusių įsipareigojimų.
 2. Laikytis higienos ir saugos normų.
 3. Vykdyti darbdavio nurodymus.
 4. Prisidėti prie darbo našumo didinimo.
 5. Atlikti visas pareigas, kylančias iš darbo sutarties.
 6. Pranešti apie ligą.
 7. Nekonkuruoti.
 8. Laikytis konfidencialumo.
 9. Būti lojaliam.
 10. Nekyšininkauti.
 11. Neatskleisti svarbios informacijos, būti atskaitingam ir paklusti nurodymams.
 12. Susilaikyti nuo reputacijai kenkiančios komunikacijos.
 13. Saugoti darbdavio turtą.


Darbo sutarties nutraukimas

 
 1. Šalių susitarimu;
 2. Darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;
 3. Darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;
 4. Darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;
 5. Darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės;
 6. Darbdavio valia;
 7. Pasibaigus sutartam laikui arba atlikus darbą ar paslaugą, aptartą sutarties objekte;
 8. Mirties atveju (arba pasibaigus juridinio asmens veiklai).

 

  

Daugiau informacijos ieškokite

ISPANIJOS įstatymai

·        Darbuotojų padėtis (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430)

·        Darbo ir socialinės ekonomikos ministerija https://www.mites.gob.es/

·        Socialinės apsaugos institutas http://www.seg-social.es/

 

ITALIJOS įstatymai

·        Darbo ir socialinės apsaugos ministerija – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto -lavoro/Pagine/default.aspx/

·        Nacionalinė ekonomikos ir kolektyvinių darbo sutarčių taryba https://www.cnel.it/Archivio-Contratti

·        Nacionalinis socialinės apsaugos institutas https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx

·        CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO-CGIL

http://www.cartacgil.it/wp-content/uploads/2016/05/Testo-Carta-dei-Diritti.pdf

 

KIPRO įstatymai

·        Darbo sutartys Kipre: https://www.angloinfo.com/how-to/cyprus/working/employment/employment-contracts

·        Kipro užimtumo įstatymas: https://www.lawyers-cyprus.com/employment-law-incyprus

·        Kipro užimtumo ir darbo teisė bei taisyklės (2020): https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/cyprus

·        Kipro Respublikos užimtumo susitarimai ir sutartys: http://www.cyprus.gov.cy/

 

AUSTRIJOS įstatymai

·        Darbuotojų padėtis: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

·        Darbo ir socialinės ekonomikos ministerija: https://www.mites.gob.es/

·        Socialinės apsaugos institutas: http://www.seg-social.es/

·        Kitos įstaigos:

·      https://www.vertragsrechtsinfo.at/

·      https://www.usp.gv.at/

·      https://www.arbeiterkammer.at/

 

GRAIKIJOS įstatymai

·        Darbuotojų padėtis: https://gsee.gr/?page_id=56

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=157

·        Darbo ir socialinės apsaugos ministerija: https://ypergasias.gov.gr/

·        Socialinės apsaugos institutas: https://www.ika.gr/

 

LIETUVOS įstatymai

·        Lietuvos užimtumo tarnyba: https://www.ldb.lt

·        Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: https://socmin.lrv.lt/

·        Darbo kodeksas: https://www.infolex.lt

·        Valstybinė darbo inspekcija:  https://www.vdi.lt

  

References:

Law: Status of workers (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430)

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL ECONOMY (https://www.mites.gob.es/)

INSTITUTE OF SOCIAL SECURITY http://www.seg-social.es/