Δημιουργία ψηφιακών πληροφοριών ως μαθησιακή διαδικασία

Οι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή παράγονται για τη μεταφορά ενός μηνύματος και κοινοποιούνται μέσω μιας επιλεγμένης μεθόδου παράδοσης και διανομής. Οι επαναληπτικές διεργασίες έρευνας, δημιουργίας, αναθεώρησης και ανταλλαγής πληροφοριών ποικίλλουν, επομένως η όλη διαδικασία από μόνη της αποτελεί μεγάλο μέρος της διαδικασίας συνεχούς μάθησης, ενώ οι πληροφορίες δημιουργούνται, καταναλώνονται και διανέμονται.

Το «Learning-by-doing» (=Μαθαίνω κάνοντας) ως προσέγγιση της εκπαίδευσης είναι πολύ κατάλληλο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, επειδή υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα εργαλείων και λογισμικού που είναι διαθέσιμο, έτοιμα για χρήση από μαθητές οποιουδήποτε επιπέδου δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους για παραδοτέα και μαθησιακούς σκοπούς. Επί του παρόντος, τα υπάρχοντα εργαλεία και όργανα στον ψηφιακό κόσμο είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε χώρα, υποστηρίζουν την πλειονότητα των γλωσσών και είναι είτε πολύ φθηνά είτε εντελώς δωρεάν. Αυτό καθιστά την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων διαθέσιμη και σχετικά εύκολη σε όλους. Για να τελειοποιήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο μέσο για να προσφέρουν την εκπαίδευσή τους.

Χρησιμοποιούμε τη δημιουργίας ιστοτόπων ως παράδειγμα πρακτικής προσέγγισης. Προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν ιστότοπο, ένα άτομο πρέπει να έχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, οι οποίες θα τον βοηθούσαν να βρει τις απαραίτητες οδηγίες και απαιτήσεις για την κατασκευή του ιστότοπου. Αυτές οι βασικές δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης, ωστόσο οι βαθύτερες γνώσεις θα αποκτηθούν μετά την ολοκλήρωση των πρακτικών εργασιών.

Η δημιουργία ιστοτόπων είναι μια πολύπλοκη εργασία, η οποία απαιτεί τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην αναζήτηση πληροφοριών και την αξιολόγηση, την αποθήκευση, τη δημιουργία και τη διανομή, επομένως τονίζουμε ότι αυτό το είδος άσκησης είναι ένας απόλυτα κατάλληλος τρόπος για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Εάν είναι απαραίτητο, οι ασκήσεις δημιουργίας ιστότοπων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μάρκετινγκ και επικοινωνία, σύνταξη ποιοτικών άρθρων που συμπληρώνονται με διαδραστικές και εμπλουτισμένες προσθήκες πολυμέσων, έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά και την εμπειρία των χρηστών του διαδικτύου, την ασφάλεια και το απόρρητο και πώς μπορεί ο σχεδιασμός, η δομή ή οι λειτουργίες ενός ιστότοπου να βοηθήσουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε να εργαστούν στη δημιουργία προσωπικών ιστολογίων είτε σε μια απλή δημιουργία ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία τους αναγκάζει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες σε τομείς όπως οικονομικά, δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας, προφυλάξεις κατά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρέπει επίσης να αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος μιας ατελείωτης διαδικασίας τόσο στη δημιουργία πληροφοριών όσο και στην κατανάλωση πληροφοριών ταυτόχρονα, γεγονός που διευρύνει την αντίληψή τους στον ψηφιακό γραμματισμό στο σύνολό του.

Η μεθοδολογική μας πρόταση για την εκπαίδευση ψηφιακού γραμματισμού είναι να χρησιμοποιήσουμε μια πρακτική προσέγγιση της δημιουργίας ιστοσελίδων και να προσαρμόσουμε συγκεκριμένες ασκήσεις με βάση τις πραγματικές δεξιότητες, τα κίνητρα και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων.