E. parašas ir elektroninės paslaugos

Elektroniniai parašai

Elektroniniai parašai leidžia pasirašyti internetinius dokumentus – panašiai, kaip tai daroma pasirašant dokumentą rašikliu įprastame fiziniame pasaulyje. Anksčiau teisiškai galiojo tik ranka padėti parašai. 1999 m. priimta direktyva dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093) išplėtė el. parašo galiojimo ribas. Direktyva dėl elektroninių parašų reguliavimo Europos lygmeniu sukūrė elektroninių parašų ir sertifikavimo paslaugų teisinę sistemą. Jos tikslas – palengvinti elektroninių parašų naudojimą ir padėti jiems tapti teisėtai pripažįstamais visose ES valstybėse narėse12. Patikima elektroninių parašų sistema, veikianti visose Europos Sąjungos šalyse, yra gyvybiškai svarbi saugiai elektroninei prekybai vykdyti ir elektroninėms viešosioms paslaugoms teikti tiek įmonėms, tiek piliečiams.

Elektroninių parašų apibrėžimas skiriasi priklausomai nuo taikytinos jurisdikcijos. Daugelyje šalių bendras vardiklis yra pažangaus elektroninio parašo (el. parašo, atitinkančio ES reglamento reikalavimus) lygis, reikalaujantis, kad:

 1. Parašas būtų autentiškas: pranešimą siunčia konkretus siuntėjas, o siuntėją galima identifikuoti pagal jo unikalius duomenis;
 2. Pasirašymo procesas būtų sąžiningas: manipuliavimą pasirašant dokumentą el. parašu galima nustatyti nedelsiant.

Išradus mobiliojo telefono parašą, buvo sukurtos priemonės pasirašyti teisiškai privalomus dokumentus, sąskaitas faktūras ir sutartis elektroniniu būdu. Prie PDF dokumento galima greitai ir saugiai pridėti elektroninį parašą, kuris yra teisinis ranka padėto parašo atitikmuo. Siuntėjas ar gavėjas gali bet kada patikrinti parašo ir perduotų duomenų tikrumą.

 

Skaitmeniniai parašai

Skaitmeniniai parašai turi įdiegtus kriptografinius elektroninių parašų elementus, kurie naudojami kaip internetu perduodamų duomenų autentiškumo, duomenų vientisumo ir nepaneigiamumo įrodymas. Skaitmeninio parašo standartus atitinkantis skaitmeninis pasirašymas turi užtikrinti visišką privatumą, o pats pasirašymo procesas būti patogus ir saugus. Skaitmeniniai parašai generuojami ir tikrinami naudojant standartizuotas sistemas, tokias kaip „Digital Signature Algorithm“ (DSA).

Paprastai skaitmeninio parašo procese naudojami trys algoritmai:

 1. Raktų generavimas – šis algoritmas suteikia privatųjį raktą ir atitinkamą viešąjį raktą;
 2. Pasirašymas – gavęs privatų raktą ir pasirašomą pranešimą, šis algoritmas sukuria parašą;
 3. Patvirtinimas – šis algoritmas tikrina pranešimo autentiškumą, patvirtindamas parašo ir viešojo rakto tikrumą.

Skaitmeninio pasirašymo procesas reikalauja, kad tiek fiksuoto pranešimo, tiek privataus rakto sugeneruotą parašą būtų galima patvirtinti kartu su viešuoju raktu. Naudojant šiuos kriptografinius algoritmus, vartotojo parašo negalima pakartoti, neturint prieigos prie jo privataus rakto. Tam paprastai nereikia saugaus kanalo. Taikant asimetrinius kriptografijos metodus, skaitmeninio parašo procesas užkerta kelią įprastoms skaitmeninėms atakoms, kai, naudodamasis įvairiais metodais, užpuolikas bando gauti prieigą prie dokumento.

 

Biometrinis parašas

Elektroninis parašas gali būti siejamas ir su elektroninėmis asmens tapatybės patikrinimo formomis, kai naudojami biometriniai „parašai“ arba identifikuojamos biologinės asmens savybės. Tokių parašų veikimo principas yra toks, kad prie dokumento kaip įrodymai pridedami biometriniai duomenys. Biometrinius parašus sudaro pirštų atspaudai, rankų geometrija (pirštų ilgis ir delno dydis), akių rainelės raštai, balso charakteristikos ar net akių tinklainės pavyzdžiai. Visa ši informacija surenkama naudojant tam tikrus elektroninius jutiklius. Kadangi kiekviena iš šių fizinių savybių pretenduoja būti unikali, kiekvieną jų tam tikra apimtimi galima naudoti kaip parašą.

 

Elektroninio parašo taikymas. (Šaltinis: https://bit.ly/2ZdPQmX)

5 populiariausios elektroninio parašo paslaugos:

 1. „eSignly“ yra svarbiausias el. parašo sprendimas, skirtas milijonams vartotojų visame pasaulyje. Juo lengva pasirašyti ir tvarkyti dokumentus. Programa siūlo keletą funkcijų, įskaitant pasirašymą asmeniškai, suplanuotą pasirašymą, pasirašymą mobiliuoju įrenginiu, komandos valdymą, aukščiausio lygio apsaugą, integraciją su populiariomis darbo programomis, patikros seką ir kt.
 2. PandaDoc“ galima naudoti tiek su „Android“, tiek su „iOS“ mobiliosiomis platformomis. Ši internetinė elektroninio parašo programinė įranga išsiskiria lengvai naudojama vartotojo sąsaja, dėl kurios yra pelniusi įvairių apdovanojimų.
 3. „Adobe Sign“ programėlė taip pat tinka naudoti tiek su „Android“, tiek su „iOS“ mobiliosiomis platformomis. „Adobe“ vardas įprastai girdimas grafinio dizaino pasaulyje, todėl jis yra vienas iš el. parašo paslaugų pradininkų. Programinė įranga su daugybe funkcijų suteikia vartotojui galimybę valdyti nepertraukiamus darbo srautus iš bet kurios vietos ar įrenginio. Programa turi tiek skaitmeninius, tiek elektroninius parašus.
 4. „SignEasy“ – dar viena elektroninio parašo programinė įranga, suderinama su „Android“ ir „iOS“ platformomis. Tai nesudėtingo naudojimo programa, siūlanti minimalistinę vartotojo sąsają. „SignEasy“ galima pasirašyti savarankiškai, mobiliuoju įrenginiu ir nuotoliniu būdu.
 5. „RightSignature“ taip pat naudoja „Android“ ir „iOS“ platformas. Šios el. parašo programos privalumas – sparta, skirta padaryti įspūdį vartotojams, nes siunčiami pasirašyti dokumentai gaunami greičiau. Ši programa leidžia įkelti, formatuoti ir siųsti dokumentus per trumpiausią laiką.

 

Elektroninio parašo pridėjimas arba pašalinimas iš „Microsoft Word“ ar „Adobe“

Naudodamiesi el. parašo eilute „Word“ dokumente, galite užklausti informacijos apie pasirašantįjį ir pateikti instrukcijas. Kai elektroninė kopija nusiunčiama pasirašančiajam, šis asmuo mato parašo eilutę ir pranešimą, kad jo prašoma pasirašyti. Pasirašantysis gali:

 • Įvesti parašą,
 • Pasirinkti ranka padėto parašo nuotrauką,
 • Pasirašyti jutikliniame kompiuterio ar kito įrenginio ekrane naudodamasis rašymo ranka funkcija (angl. Inking).

 

Kaip sukurti parašo eilutę programose „Word“ ar „Excel“ („Office 365“ arba „2019“):

 1. Dokumente užveskite žymeklį ten, kur norite įterpti parašo eilutę.
 2. Grupėje „Tekstas“ (angl. Text) pasirinkite skirtuką „Įterpti“ (angl. Insert) ir spustelėkite parašo eilučių sąrašą „Signature Line“. Tada spustelėkite „Microsoft Office Signature Line“.
 3. Parašo sąrankos dialogo lange „Signature Setup“ įveskite informaciją, kuri bus rodoma po parašo eilute:

                        Siūlomas pasirašantysis: pasirašiusio asmens vardas ir pavardė;

                        Siūlomas pasirašančiojo vardas: vardas, jei toks yra;

                        Siūlomas pasirašančiojo el. pašto adresas (jei reikia);

                        Nurodymai pasirašančiajam: pvz., „Prieš pasirašydami dokumentą, patikrinkite, ar turinys teisingas“.

 1. Pasirinkite vieną arba abu iš šių žymimųjų langelių:
 • Leiskite pasirašančiajam pridėti komentarų parašo dialogo lange „Sign“: pasirašantysis asmuo gali įvesti pasirašymo tikslą;
 • Parašymo eilutėje rodyti parašo datą: ji bus rodoma kartu su parašu.

Parašą galima pašalinti, parašo srityje šalia parašo spustelėjus rodyklę, o paskui spustelėjus „Pašalinti parašą“ (angl. Remove Signature).

 Elektroninio parašo gali reikėti ir PDF dokumente – apie tai žr. kitą skyrių.

 

Elektroninis PDF failo pasirašymas


„Adobe“ sukurtas nešiojamųjų dokumentų formatas (Portable Document Format, PDF) įprastas perduodant fiksuoto maketo dokumentus. Kaip ir „Word“, nuo 1993 m., kai pirmą kartą pasirodė rinkoje, „Adobe PDF“ be galo ištobulėjo. Dabar PDF failą galima pasirašyti elektroniniu būdu tam, kad būtų galima patikrinti jo tikrumą.

 „Windows“ naudotojai tikriausiai yra susipažinę su PDF skaityklėmis – kompiuterinėmis programomis, kurios leidžia atverti PDF failus (failus su plėtiniu .pdf). Šiais laikais populiariausias tokios skaityklės variantas yra „Adobe Acrobat Reader“.

Norėdami prie PDF pridėti elektroninį parašą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atverkite PDF failą programa „Adobe Acrobat Reader“;
 2. Dešinėje esančioje įrankių srityje spustelėkite „Užpildyti ir pasirašyti“ (angl. Fill & Sign);
 3. Spustelėkite „Sign“, tada pasirinkite pridėti parašą (angl. Add Signature);
 4. Atsivers iššokantysis langas. Pasirinkite parinktį – spausdinti (Type), piešti (Draw) arba atvaizduoti paveikslėliu (Image);
 5. Spustelėkite pritaikymo mygtuką „Apply“;
 6. Vilkite parašą per PDF failą, keiskite jo dydį ir padėtį.

 

Elektroninės paslaugos

El. paslauga (arba e. paslauga) – labai bendrinis terminas, paprastai bylojantis apie paslaugų teikimą internetu (priešdėlis „e“ reiškia elektroninis; jis vartojamas daugelyje kitų kalbų). El. paslaugos apima visas paslaugas ir veiklą, kurios sukurtos kompiuteriu ir teikiamos bei vykdomos interaktyviai elektroninėje terpėje, pavyzdžiui, internete.

El. paslaugos gali būti informacinės ir švietimo paslaugos, pvz.: e. švietimas, e. mokymasis, e. mokymas, el. leidyba, el. knyga, el. žurnalas ir el. katalogas, taip pat viešųjų pirkimų, prekybos ir užsakymo paslaugos, pvz., e. verslas, el. prekyba, el. viešieji pirkimai, el. pinigai, el. parduotuvė, el. tarpininkas, el. aukcionas; kultūros ir administracinės paslaugos, tokios kaip el. kultūra, el. valdžia ar el. balsavimas; rinkodaros, produkto ar ryšių su klientais paslaugos, elektroninės konsultavimo paslaugos, su saugumu susijusios paslaugos (e. saugumas), gamybos, mokslinės ar logistikos paslaugos.

Ateityje elektroninės paslaugos bus naudojamos daugelyje kitų sričių.

Kaip naudotis el. paslaugomis?

Norint naudotis el. paslaugomis, pirmiausia reikia užsiregistruoti kaip naujam vartotojui – paprastai tai galima padaryti bet kurio puslapio viršuje:

 1. Pasirinkite nuorodą „Registruotis“ ir užpildykite reikiamus laukus;
 2. Užsiregistravę gausite patvirtinimą, kad registracija sėkminga – tai leis kreiptis į bet kurią valstybinę instituciją elektroniniu būdu.