E U R O P A S S / Βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη για δουλειά

Βιογραφικό

Το βιογραφικό είναι ένα έγγραφο που αναδεικνύει τις σπουδές και τα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα ενός ατόμου.

Το βιογραφικό γράφεται συνήθως ως απάντηση σε μια αγγελία εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να παραδοθεί με πρωτοβουλία του ατόμου σε περιπτώσεις στις οποίες επιθυμεί να προσφέρει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες, να συστήσει τον εαυτό του, να παρουσιάσει κάποια έργα, να αποκτήσει έναν κύκλο, να λάβει υποτροφία, επιχορήγηση κ.λπ. Το βιογραφικό θα συνοδεύεται από μια επιστολή αυτο-εισαγωγής ή μια επιστολή απάντησης σε μια διαφήμιση.


Μερικές συμβουλές πριν από τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος:

 1. Είναι η πρώτη επαγγελματική κάρτα, γι΄αυτό επεξεργαστείτε την προσεκτικά.
 2. Ένα καλό βιογραφικό αποκαλύπτει το ενδιαφέρον και τα κίνητρά σας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.
 3. Πρέπει να το προετοιμάσετε εκ των προτέρων, ώστε, με μικρές τροποποιήσεις, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εταιρείες σαν να είχε διαμορφωθεί ειδικά για κάθε μία.
 4. Μην απορρίπτετε δεδομένα ενδιαφέροντος.


Δομή του βιογραφικού. Τα δεδομένα και τα εκάστοτε προσόντα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Προσωπικές πληροφορίες
 2. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
 3. Περαιτέρω εκπαίδευση
 4. Γλωσσικές Δεξιότητες
 5. Επαγγελματική εμπειρία
 6. Άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος


EUROPASS.
Το EUROPASS είναι ένα προσωπικό και συντονισμένο αρχείο πέντε εγγράφων, τα οποία οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν εθελοντικά για να επικοινωνήσουν με σαφήνεια και ευκολία και να παρουσιάσουν τις
δεξιότητές τους, πτυχία και πιστοποιήσεις που αποκτήθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε όλη την Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρος Οικονομίας Ελεύθερου Εμπορίου, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και τις Υποψήφιες Χώρες), με την προϋπόθεση ότι θέλουν να αναζητήσουν εργασία ή να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα.


Έγγραφα Europass. Είναι τα ακόλουθα πέντε:

 1. Βιογραφικό Europass
 2. Γλωσσικό Διαβατήριο Europass
 3. Έγγραφο Κινητικότητας Europass
 4. Τίτλος Europass/Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
 5. Συμπλήρωμα Europass σε Ανώτερο Πτυχίο

ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργήστε το προσωπικό σας βιογραφικό ή/και ένα βιογραφικό Europass online

Συνοδευτική Επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα από τα έγγραφα που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η επιστολή αυτή συνοδεύει το βιογραφικό και χρησιμοποιείται συνήθως σε δύο περιπτώσεις:

 1. Επιστολή απάντησης σε μια διαφήμιση. Όταν γνωρίζουμε, με κάθε τρόπο, ότι υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής.
 2. Επιστολή αυτο-εισαγωγής. Αποστέλλεται με δική σας πρωτοβουλία, με την πρόθεση να λάβουν υπόψη την αίτησή σας σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής.

Παρατηρήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής:

 1. o Μην ξεχάσετε να αναφερθείτε στο γεγονός ότι πληροίτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ότι είστε το ιδανικό άτομο για τη δουλειά.
 2. o Κάντε αναφορές στο βιογραφικό, καθώς ο στόχος είναι το άτομο που λαμβάνει την επιστολή να νιώθει ενδιαφέρον να διαβάσει το βιογραφικό σας και να σας συμπεριλάβει στη διαδικασία επιλογής.
 3. o Η διατύπωση πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και σύντομη. Η ορθογραφία και η σύνταξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παρουσίαση. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο και καθαρό.
 4. o Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ποιότητας και μεγέθους DIN A-4.
 5. o Μη χρησιμοποιείτε ασυνήθιστη γραμματοσειρά ή σημεία στίξης ή έντονα χρώματα.
 6. o Η επέκταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα ανά φύλλο. Προσέξτε την απόσταση και τα περιθώρια.
 7. o Η επιστολή πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, εκτός εάν απαιτείται να είναι χειρόγραφο.


Δομή της συνοδευτικής επιστολής

 1. Προσωπικά δεδομένα του αιτούντος. Συνήθως τοποθετούνται πάνω αριστερά.
 2. Λεπτομέρειες αποδέκτη. Όνομα του ατόμου στο οποίο απευθύνεται η επιστολή, με τον τίτλο του (κύριος, κυρία, δεσποινίς κ.λπ.), η θέση που κατέχει, το όνομα της εταιρείας πρέπει επίσης να εμφανίζεται (κατά προτίμηση με κεφαλαία γράμματα) και η διεύθυνση και η πόλη όπου βρίσκεται η εταιρεία. Συνήθως τοποθετείται στο πάνω δεξί μέρος.
 3. Ημερομηνία. Πρέπει να αναφέρονται η τοποθεσία (ακολουθούμενη από κόμμα), η ημέρα, ο μήνας και το έτος.
 4. Χαιρετισμός. Πρέπει να δώσετε προσοχή στο χαιρετισμό και να λάβετε υπόψη σε ποιον απευθύνεται. Συνήθως χρησιμοποιούνται προσφωνήσεις, όπως “Αγαπητέ κύριε / κυρία ……”.
 5. Περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της συνοδευτικής επιστολής μπορεί να δομηθεί ως εξής:
  – Πρώτη παράγραφος. Εάν πρόκειται για απάντηση σε μια διαφήμιση, θα ήταν καλό να αναφερθείτε στο μέσο στο οποίο είδατε την αγγελία (εφημερίδα, ραδιόφωνο, πίνακας ανακοινώσεων …) και στη θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε. Εάν πρόκειται για επιστολή αυτο-εισαγωγής, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθείτε στην εταιρεία με τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον του ατόμου που λαμβάνει την επιστολή παρουσίασης.
  – Δεύτερη παράγραφος. Είναι η πιο σημαντική. Επισημάνετε τις προσωπικές και επαγγελματικές πτυχές του βιογραφικού σας που σχετίζονται με τη θέση που πρέπει να καλυφθεί. Θα πρέπει να φαίνεται ότι ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε αυτήν την εταιρεία ή τη δουλειά.
  – Τρίτη παράγραφος. Ο υποψήφιος ζητά να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, σε περίπτωση που διεξαχθεί, ή προτείνει μια προσωπική συνέντευξη. 
 6. Αποχαιρετισμός. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και θα πρέπει να γράψετε έναν απλό αποχαιρετισμό με ένα κλείσιμο, όπως: “Περιμένω νέα από εσάς, λάβετε έναν θερμό χαιρετισμό”.
 7. Υπογραφή. Πρέπει να υπογράφετε πλήρως με όνομα και επώνυμο. Είναι καλό η υπογραφή να είναι απλή, παρά ιδιαίτερα περίτεχνη.

ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργήστε τη δική σας συνοδευτική επιστολή

Συνέντευξη για δουλειά

Μία συνέντευξη για δουλειά είναι μία συνομιλία μεταξύ ενός υπεύθυνου της συνέντευξης και ενός συνεντευξιαζόμενου, που ο σκοπός του πρώτου είναι να αναζητήσει το καταλληλότερο άτομο για να καλύψει μια δουλειά. Η αποτελεσματική διαχείριση μιας συνέντευξης για δουλειά δεν είναι εύκολη. Είναι απαραίτητο να έχετε προετοιμαστεί εκ των προτέρων για τη συνέντευξη προκειμένου:

 1. Να δείξετε ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη δουλειά.
 2. Να δείξετε ότι μπορείτε να εκτελέσετε τα καθήκοντά σας.
 3. Να πείσετε τον υπεύθυνο της συνέντευξης ότι είστε το ιδανικό άτομο γι’ αυτή τη θέση εργασίας.

Συνήθως, η συνέντευξη λαμβάνει χώρα στο γραφείο του υπεύθυνου της συνέντευξης κι οι στόχοι που επιδιώκει να επιτύχει έχουν να κάνουν με:

 1. Το ποιος είναι ο υποψήφιος
 2. Το τι γνώσεις διαθέτει
 3. Το εάν θα είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να αναλάβει κάποιες ευθύνες


ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 1. Εισαγωγική ή προκαταρκτική φάση

Σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται η παρουσίαση και η υποδοχή του υποψηφίου από τον υπεύθυνο της συνέντευξης.

 1. Φάση ανάπτυξης της συνέντευξης

Σε αυτή τη φάση ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ του υπεύθυνου της συνέντευξης και του συνεντευξιαζόμενου. Σε πρώτη φάση, ο υπεύθυνος της συνέντευξης προσπαθεί να επεκτείνει και να αντιπαραβάλλει πληροφορίες σχετικά με το Βιογραφικό Σημείωμα/Europass, για να λάβει αργότερα πληροφορίες για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Με αυτές τις ερωτήσεις ο υπεύθυνος της συνέντευξης προσπαθεί να προσδιορίσει την καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου για τη θέση εργασίας και την εταιρεία. Στο τέλος αυτής της φάσης, ο υπεύθυνος της συνέντευξης μας ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, καθώς και τη λειτουργία της εταιρείας.

 1. Τελικό στάδιο ή σύνθεση

Ο υπεύθυνος της συνέντευξης κάνει μια σύντομη περίληψη των εντυπώσεών του για το πώς πήγε η συνέντευξη, υποδεικνύοντας στο συνεντευξιαζόμενο τη δυνατότητα να θέσει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με θέματα που δεν ήταν σαφή ή απλώς ερωτήσεις για να διευρύνει τις πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά. Σε αυτή τη φάση συνιστάται στον υποψήφιο να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τη δουλειά που δείχνουν ενδιαφέρον και κίνητρο για την εν λόγω θέση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Είναι απαραίτητο για τον αιτούντα να προετοιμαστεί σωστά για τη συνέντευξη και να μην αφήσει λεπτομέρειες στις οποίες θα αυτοσχεδιάσει.

Για να γίνει αυτό, παρουσιάζονται παρακάτω μια σειρά από συμβουλές που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη επιλογής:

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

Όσον αφορά στο βιογραφικό σημείωμα:

– Ελέγξτε το και, εάν είναι απαραίτητο, ενημερώστε το.

– Έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο σε περίπτωση που σας ζητηθεί στη συνέντευξη επιλογής.

– Έχετε συστατικές επιστολές από προηγούμενες εργασίες.

Όσον αφορά στην εταιρεία και την εργασία:
– Ενημερωθείτε για την εταιρεία.
– Ενημερωθείτε για την εργασία για την οποία έχετε κάνει αίτηση.
– Ενημερωθείτε για τον υπεύθυνο διεξαγωγής της συνέντευξης επιλογής.

Όσον αφορά τους εαυτούς σας:
– Ξεκαθαρίστε τις αξιώσεις σας και τις δυνατότητές σας.
– Σχεδιάστε στρατηγικές δράσης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– Παρουσιαστείτε έγκαιρα στο ραντεβού. Η άφιξή σας υπερβολικά νωρίς υποδηλώνει υπερβολικό άγχος ενώ η άφιξή σας πολύ αργά υποδηλώνει έλλειψη προσοχής, οπότε ο ιδανικός χρόνος θα ήταν να φτάσετε 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα.
– Φορέστε κατάλληλα ρούχα, τα οποία δεν είναι υπερβολικά. Φροντίστε να έχετε μία απλή, διακριτική και καθαρή εμφάνιση.
– Να δείχνετε σεβασμό απέναντι στον υπεύθυνο της συνέντευξης.
– Μην προχωρήσετε απευθείας στο χαιρετισμό του υπεύθυνου της συνέντευξης. Επιτρέψτε του να είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία στο χαιρετισμό.
– Μην κάνετε tweet στον υπεύθυνο της συνέντευξης.
– Μην καθίσετε μέχρι να σας δοθούν οδηγίες.
– Διατηρήστε μια σωστή και όρθια στάση.
– Φροντίστε το λεξιλόγιό σας, αποφύγετε τη χρήση υβριστικών λέξεων και βωμολοχιών.
– Μην φωνάζετε και μην υψώνετε τη φωνή σας.
– Μην απευθύνεστε στον υπεύθυνο της συνέντευξης με εχθρικό ή δυσφορικό τόνο.
– Διατηρήστε τον έλεγχο της κατάστασης, μην διστάσετε.
– Εκφραστείτε καθαρά και επαγγελματικά.
– Δείξτε εμπιστοσύνη και ασφάλεια στον εαυτό σας.
– Να ακούτε προσεκτικά τον υπεύθυνο της συνέντευξης.
– Αφιερώστε λίγο χρόνο πριν απαντήσετε σε κάθε μία από τις ερωτήσεις.
– Αντιστοιχίστε τις απαντήσεις με τη θέση εργασίας, όπου είναι αυτό εφικτό.
– Μην λέτε ψέματα. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε κάποια κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ικανότητές σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

– Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της συνέντευξης ή την εταιρεία μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποια απάντηση από την εταιρεία.

– Αξιολογήστε την απόδοσή σας.

ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Παρακάτω ενσωματώνονται ορισμένες ομάδες ερωτήσεων που σχετίζονται με συνεντεύξεις εργασίας που πρέπει να γνωρίζετε, ερωτήσεις που δείχνουν ενδιαφέρον από την πλευρά του υποψηφίου και που μπορούν να τεθούν στη συνέντευξη επιλογής.
Στην τελική φάση της συνέντευξης επιλογής, ο αιτών μπορεί να θέσει μερικές ερωτήσεις που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τη δουλειά και την εταιρεία.

Παραδείγματα:
– Θα μπορούσατε να μου δώσετε μερικές πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τα καθήκοντα της δουλειάς;
– Τι αποτελέσματα αναμένονται;
– Ποιοι είναι οι στόχοι του τμήματος;
– Πώς θα προχωρήσει η διαδικασία επιλογής; 

Ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνει ο υποψήφιος στη συνέντευξη επιλογής: 

– Ερωτήσεις σχετικές με τις διακοπές, προαγωγές, άδειες, με την ημερομηνία πρόσληψης και με την αύξηση μισθού.

ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάποιες από τις πιο συχνές ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη επιλογής (και οι πιθανές απαντήσεις τους):

• Πείτε μου μερικά πράγματα για εσάς.
– Η απάντηση δεν πρέπει να είναι τυχαία. Απαντήστε προσεκτικά σε περίπου 3 έως 5 λεπτά, συνοψίζοντας τα
προσωπικά, εργασιακά και ακαδημαϊκά σας επιτεύγματα.
Για ποιον λόγο θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;
– Η απάντηση πρέπει να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας, οπότε πρέπει πρώτα να έχετε ενημερωθεί γι΄ αυτά, επιμένοντας στην επάρκεια και την αντιστοιχία μεταξύ των προσωπικών και επαγγελματικών σας χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της εταιρείας.
• Πώς αντιμετωπίζετε καταστάσεις κρίσεις;
– Η απάντησή σας πρέπει να αναδεικνύει προσωπικές σας δεξιότητες και να είναι σύντομη.
• Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να προσαρμοστείτε στην εταιρεία;
– Για την απάντηση αυτής της ερώτησης ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως αφορμή για να το ρώτησει. Αλλιώς μπορεί απλώς να επισημάνει ότι θα χρειαστεί λίγες εβδομάδες ανάλογα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντα της εκάστοτε εργασίας.
• Ποια είναι τα αδύνατα σημεία σας;
– Αναφέρετε κάθε χαρακτηριστικό σας που μοιάζει με αδύναμο σημείο αλλά είναι βασικά ένα δυνατό σημείο της
προσωπικότητάς σας. (Για παράδειγμα, το να είσαι τελειομανής μπορεί να είναι ένα αδύναμο ή δυνατό σημείο
ανάλογα με το πώς το βλέπεις).

ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Πόσα κερδίζατε στην προηγούμενη δουλειά; Πόσα περιμένετε να κερδίζετε;
– Σε καμία περίπτωση μην εκφράσετε υπερβολικά υψηλές αποδοχές μισθών. Το πιο δόκιμο είναι να ρωτήσετε τον υπεύθυνο της συνέντευξης για τον μισθό που δίνει η εταιρεία ή ο συγκεκριμένος τομέας.
Μιλήστε μου για την προηγούμενη δουλειά σας.
– Περιγράψτε τις λειτουργίες και τις ευθύνες της προηγούμενης εργασίας, επισημαίνοντας όσα επετεύχθηκαν. Μην μιλήσετε άσχημα για την προηγούμενη δουλειά ή για προϊσταμένους ή συναδέλφους.
• Γιατί φύγατε ή γιατί θέλετε να αφήσετε την προηγούμενη εργασία σας;
– Μπορούν να υποστηριχθούν οι ακόλουθοι λόγοι: βελτίωση, σταθερότητα, προαγωγή και κύρος.
Γιατί θέλετε τη δουλειά;
– Επισημάνετε τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές τόσο της εταιρείας όσο και της εργασίας.
• Τι σας ελκύει λιγότερο στη δουλειά;
– Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις θέσεις εργασίας και τους τομείς υπάρχει κάποιος τύπος επαναλαμβανόμενων εργασιών, μπορείτε να αναφέρεται αυτό σε περίπτωση ανάγκης.
Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για αυτήν τη θέση;
– Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να δείξετε στον υπεύθυνο της συνέντευξης ότι είστε το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά.
Τι χόμπι έχεις? Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο?
– Αυτή η ερώτηση είναι λεπτή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας θετικά χόμπι, όπως να διαβάζετε, να πηγαίνετε σινεμά, να σπουδάζετε, να συζητάτε με φίλους, να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να κάνετε πεζοπορία …
Άλλες ερωτήσεις που συνήθως τίθενται και που σχετίζονται με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα είναι:
– Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που έχετε διαβάσει; Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδατε; Κάνετε κάποιο άθλημα; Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα παρακολουθείτε;

Είναι καλό να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις για να μην αφήσετε κενά.

ΑΣΚΗΣΗ

Παιχνίδι ρόλων με θέμα «Συνέντευξη για δουλειά»

Βιβλιογραφία 

https://europa.eu/europass/en