EUROPASS gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir darbo pokalbis

Gyvenimo aprašymas

Tai dokumentas, kuriame atsispindi asmens išsilavinimas, asmeniniai ir profesiniai pasiekimai.

Gyvenimo aprašymas (lot. curriculum vitae, toliau – CV) paprastai rašomas atsiliepiant į darbo skelbimą, tačiau jį galima pateikti ir savo iniciatyva, kai pasitaiko patogi proga pasiūlyti savo paslaugas, prisistatyti, pristatyti projektus, patekti į tam tikrą specialistų ar kitų svarbių asmenų ratą, gauti stipendiją, dotaciją ir pan. Prie gyvenimo aprašymo pridedamas trumpas prisistatymo laiškas arba žinutė apie tai, kad atsiliepiama į pamatytą skelbimą.

Keletas patarimų prieš pradedant rengti gyvenimo aprašymą:

 1. Gyvenimo aprašymas – tai pati pirmoji vizitinė kortelė, todėl ją būtina atidžiai parengti;
 2. Geras gyvenimo aprašymas atskleidžia susidomėjimą siūloma pozicija ir motyvaciją eiti nurodytas pareigas;
 3. CV reikia pasirengti iš anksto, kad paskui su nedideliais pakeitimais būtų galima naudoti kreipiantis ir į kitas įmones, tačiau išliktų įspūdis, jog gyvenimo aprašymas rašytas galvojant būtent apie konkrečią įmonę;
 4. Iš CV negalima ištrinti jokių duomenų, kurie gali būti potencialiai įdomūs darbdaviui.

 

Gyvenimo aprašymo struktūra 

Asmeninius duomenis ir pasiekimus verta sugrupuoti į kelis skyrius:

 1. Asmeninė informacija
 2. Akademinis išsilavinimas
 3. Papildomas mokymasis
 4. Kalbos
 5. Profesinė patirtis
 6. Kiti įdomūs duomenys

 

EUROPASS

EUROPASS – tai individualizuotas tarpusavyje susijusių penkių informacinių dokumentų rinkinys, kuriuo galima laisvai pasinaudoti, norint aiškiai ir lengvai išvardinti bei pristatyti turimus įgūdžius, išsilavinimą ir kvalifikacijas, įgytus per visą gyvenimą visoje Europoje, įskaitant Europos Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalis ir šalis kandidates. Šis dokumentas paprastai pateikiamas ieškantis darbo, kreipiantis dėl priėmimo į švietimo įstaigą ar mokymo programą.

 

Yra penki EUROPASS dokumentai:

 1. EUROPASS gyvenimo aprašymas
 2. EUROPASS kalbos pasas
 3. EUROPASS mobilumo dokumentas
 4. EUROPASS laipsnio / pažymėjimo priedėlis
 5. EUROPASS diplomo priedėlis

Pratimas

Susikurkite savo gyvenimo aprašymą ir (ar) internetinį „Europass“ dokumentą

Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas yra vienas iš dokumentų, kuriuos kandidatas turėtų pateikti, pretenduodamas į tam tikrą darbo vietą. Laiškas pridedamas prie CV ir paprastai naudojamas dviem atvejais:

 1. Kaip atsakymas į skelbimą, pavyzdžiui, sužinojus, jog vyksta atviras konkursas į konkrečią darbo vietą,
 2. Kaip prisistatymo laiškas. Jis siunčiamas savo iniciatyva, siekiant, kad darbdavys atsižvelgtų į kandidatūrą būsimuose būsimuosiuose darbuotojų paieškos procesuose.

Rašant motyvacinį laišką būtina atkreipti dėmesį į toliau išvardytus dalykus:

  1. Nepamiršti nurodyti, kad atitinkate keliamas sąlygas ir esate idealus šiam darbui asmuo,
  2. Įterpti nuorodų į gyvenimo aprašyme pateikiamą informaciją, kad motyvacinį laišką gavęs asmuo susidomėtų paskaityti gyvenimo aprašymą ir įtrauktų jūsų kandidatūrą į darbuotojų atrankos procesą,
  3. Formuluotės turi būti aiškios, tikslios ir trumpos, gramatika ir kalbos stilius – nepriekaištingi, o pats laiškas – tvarkingas ir švarus,
  4. Būtina naudoti kokybišką DIN A-4 dydžio popierių,
  5. Netinka naudoti neįprastas raides, skyrybos ženklus ar ryškias spalvas,
  6. Laiško apimtis neturi viršyti vieno puslapio. Tekstas turi būti surašytas vienoje lapo pusėje, tarpai ir paraštės – tvarkingi, vienodo dydžio,
  7. Jeigu nenurodyta, kad prašoma rašyti ranka, motyvacinis laiškas turi būti atspausdintas.

 

Motyvacinio laiško struktūra

 1. Pareiškėjo asmens duomenys. Paprastai jie rašomi kairėje viršuje.
 2. Kreipiniai ir kita susijusi informacija: asmens, kuriam skiriamas laiškas, vardas, pavardė ir kreipinys (pone, ponia, panele ir kt.). Taip pat reikia nurodyti užimamas pareigas, įmonės pavadinimą (pageidautina paryškintai) ir adresą. Paprastai ši informacija rašoma dešinėje pusėje viršuje.
 3. Data. Būtina nurodyti vietovę, dieną, mėnesį ir metus.
 4. Pasisveikinimas. Sveikintis reikia apdairiai ir atsižvelgti į tai, kam skirtas laiškas. Paprastai naudojama formuluotė „Gerb. p.“.
 5. Turinys. Motyvacinio laiško turinys dėstomas taip:
 6. Pirmoji pastraipa: jei laišku atsiliepiama į skelbimą, reikia nurodyti informacinę priemonę, kurioje pasiūlymas buvo pamatytas ar išgirstas (laikraštis, radijas, skelbimų lenta ir t. t.), ir pageidaujamą darbo poziciją. Jeigu laišku prisistatoma kandidatuojant savo iniciatyva, t. y. kai nėra paskelbto atviro konkurso darbo vietai užimti, labai svarbu apie įmonę atsiliepti taip, jog motyvacinį laišką skaitantis darbuotojas susidomėtų.
 7. Antroji pastraipa yra pati svarbiausia. Joje būtina pabrėžti asmeninius ir profesinius gyvenimo aprašymo aspektus, susijusius su siekiamomis užimti pareigomis, išreikšti susidomėjimą galimybe dirbti konkrečioje įmonėje ar siūlomoje pozicijoje.
 8. Trečiojoje pastraipoje išreiškiamas prašymas leisti dalyvauti atrankos procese, jeigu toks būtų rengiamas, arba pasisiūloma atvykti darbo pokalbio asmeniškai.
 9. Atsisveikinimas turi būti glaustas ir paprastas, pavyzdžiui: Lauksiu naujienų iš jūsų pusės. Pagarbiai – (kandidato vardas ir pavardė).
 10. Parašas. Motyvacinis laiškas turi būti pasirašytas vardu ir pavarde. Geriausia, kai parašas yra paprastas, gana lengvai įskaitomas ir be perteklinių detalių. Šių problemų garantuotai išvengiama pasirašant elektroniniu parašu.

Pratimas

Sukurkite motyvacinį laišką

Darbo pokalbis

Darbo pokalbis yra pašnekesys tarp kandidato ir darbdavio atstovo, kurio tikslas – rasti tinkamiausią žmogų konkrečiam darbui atlikti. Tinkamai pasirodyti per pokalbį dėl darbo nėra lengva, todėl labai svarbu jam iš anksto pasiruošti ir būti pasirengus:

– Parodyti, kad turite reikiamų žinių darbui atlikti,

– Parodyti, kad darbą įmanoma atlikti,

– Įtikinti pašnekovą, kad esate idealus asmuo darbui atlikti.

Paprastai darbo pokalbis vyksta pašnekovo biure. Pagrindiniai šio susitikimo tikslai yra šie:

– Pažinti kandidatą,

– Išsiaiškinti, kokių žinių jis turi,

 • Išsiaiškinti, ar jis sugebės atlikti darbą ir prisiimti atsakomybę.

 

DARBO POKALBIO ETAPAI

 1. Įvadas, arba apšilimo etapas

Šiame etape kandidatas prisistato darbdavio atstovui ir su juo susipažįsta.

 1. Pokalbio vystymosi etapas

Šiame etape darbdavio atstovas ir kandidatas apsikeičia informacija. Pirmojoje etapo dalyje darbdavio atstovas bando sužinoti dar daugiau informacijos, negu pateikta gyvenimo aprašyme ar Europase, ir sugretinti su tuo, ką kalba kandidatas, o paskui aiškinasi kandidato asmenines savybes. Šiais klausimais darbdavio atstovas bando nustatyti, kiek kandidatas tinkamas ar netinkamas konkrečiai darbo pozicijai ir įmonei. Etapo pabaigoje darbdavio atstovas informuoja apie darbo pozicijos ypatumus ir supažindina su įmonės veikla.

 1. Baigiamoji fazė, arba apibendrinimas

Darbdavio atstovas trumpai apibendrina, kokį įspūdį jam paliko pokalbis ir suteikia kandidatui galimybę pasiteirauti apie kilusius neaiškumus arba tiesiog daugiau paklausinėti apie darbą. Šiame etape kandidatui rekomenduojama klausti apie darbą ir taip parodyti susidomėjimą bei motyvaciją užimti siūlomas pareigas.

 

DARBO POKALBIO PATARIMAI

Labai svarbu, kad kandidatas tinkamai pasiruoštų pokalbiui ir jo metu nepaliktų jokios erdvės improvizacijai.

Prieš darbo pokalbį, jo metu ir po jo patariama turėti omenyje keletą toliau pateikiamų rekomendacijų.

 

PRIEŠ DARBO POKALBĮ

– Peržiūrėkite gyvenimo aprašymą ir, jei reikia, atnaujinkite.

– Pasidarykite gyvenimo aprašymo kopiją tam atvejui, jei jos paprašytų per atrankos pokalbį.

– Dėl viso pikto pasirūpinkite rekomendaciniais laiškais iš ankstesnių darboviečių.

– Susirinkite informaciją apie įmonę.

– Susirinkite informaciją apie darbą, kurio siekiate.

 • Pasistenkite gauti informacijos apie asmenį, atsakingą už atrankos pokalbį.

– Išsiaiškinkite savo lūkesčius ir galimybes.

 • Turėkite susikūręs veiksmų strategiją.

 

PER DARBO POKALBĮ

 • Į pokalbį atvykite laiku. Atvykimas per anksti išduoda didelį nerimą, o atvykimas per vėlai – nedėmesingumą. Idealu atvykti prieš 5 ar 10 minučių.

– Dėvėkite tinkamus drabužius – nei pernelyg puošnius, nei ekstravagantiškus. Įvaizdis turėtų būti paprastas, švarus ir tvarkingas.

– Pagarbai laikykitės darbdavio atstovo atžvilgiu.

– Nepulkite iš karto sveikintis su darbdavio atstovu – leiskite jam parodyti inciatyvą ir pasisveikinti pirmam.

– Nerašykite darbdavio atstovui žinučių.

– Nesisėskite, kol nebūsite paprašytas.

– Išlaikykite tiesą ir taisyklingą laikyseną.

– Kontroliuokite žodyną, venkite žargono, vulgarių posakių, pertarų ar juo labiau keiksmažodžių.

– Nerėkite ir nekelkite balso.

– Į pašnekovą kreipkitės pagarbiai ir pakančiai.

– Kontroliuokite situaciją, nedelskite su atsakymais.

– Mintis reikškite aiškiai ir kaip profesionalas.

– Demonstruokite pasitikėjimą savimi ir leiskite suprasti, kad jaučiatės saugus.

– Atidžiai klausykite pašnekovo.

– Prieš atsakydami į kiekvieną klausimą, padarykite nedidelę pauzę.

– Priderinkite atsakymus prie siekiamos darbo pozicijos.

– Nemeluokite. Verčiau venkite situacijų, kurios gali pakenkti jūsų įvaizdžiui.

 

PO DARBO POKALBIO

 • Per protingą laiką nesulaukę atsakymo, susisiekite su darbo pokalbyje dalyvavusiu specialistu ar įmone.

– Kritiškai įsivertinkite, kaip pasirodėte per darbo pokalbį.

 

KLAUSIMŲ TIPAI, KURIE PAPRASTAI PASITAIKO PER POKALBIUS DĖL DARBO

Toliau pateikiame keletą klausimų grupių, susijusių su darbo pokalbiais, apie kurias turite nusimanyti. Šie klausimai skirti kandidato susidomėjimui išsiaiškinti ir tikrai gali būti užduoti per pokalbį dėl darbo.

Paskutiniame atrankos pokalbio etape kandidatas pats gali užduoti keletą klausimų, kurie rodo jo susidomėjimą darbu ir įmone.

Pavyzdžiai:

–Ar galėtumėte man išsamiau papasakoti apie pareigas ir atsakomybes, susijusias su šiuo darbu?

– Kokių rezultatų reikėtų pasiekti?

– Kokie yra skyriaus tikslai?

– Kaip atrankos procesas vyks toliau?

 

Klausimai, kurių kandidatas neturėtų užduoti atrankos pokalbio metu:

 1. Apie atostogas,
 2. Kada galima tikėtis paaukštinimo,
 3. Kokios išėjimo iš darbo sąlygos,
 4. Kaip didinami atlyginimai ir pan.

 

KLAUSIMŲ TIPAI, KURIE PAPRASTAI PASITAIKO PER POKALBIUS DĖL DARBO

Kai kurie dažniausiai per darbo pokalbį užduodami klausimai (ir galimi atsakymai į juos):

 • Papasakokite ką nors apie save.

– Atsakymas neturėtų būti improvizuotas. Kalbėkite apdairiai, maždaug 3–5 minutes, apibendrindami asmeninius, darbinius ir akademinius pasiekimus.

 • Kodėl norite dirbti su mumis?

– Atsakymas turi būti susijęs su įmone. Pirmiausia reikia būti pasidomėjus apie galimą darbovietę – tai leis pabrėžti, kur kandidato asmeniniai lūkesčiai sutampa su įmonės dalykiniais aspektais.

 • Kaip elgiatės ekstremaliose situacijose?

– Atsakyti pageidautina glaustai ir taip, kad atsiskleistų asmeninės savybės.

 • Kiek laiko prireiktų prisitaikyti prie įmonės?

– Tam kandidatas turi žinoti, kokias funkcijas jam tektų atlikti. Jeigu šios informacijos neturima, pats laikas apie tai pasiteirauti. Dar vienas variantas – tiesiog paminėti, kad prireiktų kelių savaičių, priklausomai nuo darbo funkcijų ir atsakomybių.

 • Kokios jūsų silpnybės?

– Reikėtų paminėti bet kokią problemą, kuri atrodo kaip silpnybė, bet iš esmės yra stiprioji asmenybės pusė. Pavyzdžiui, perfekcionizmas, priklausomai nuo požiūrio, gali būti tiek silpnoji, tiek stiprioji savybė.

 

KLAUSIMŲ TIPAI, KURIE PAPRASTAI PASITAIKO PER POKALBIUS DĖL DARBO

 • Kiek uždirbote ankstesniame darbe? Kiek tikitės uždirbti dabar?

– Jokiu būdu nereikškite per didelių lūkesčių dėl atlyginimo. Patogiausia paklausti pašnekovo apie įmonės ar sektoriaus atlyginimų rėžius.

 • Papasakokite apie savo ankstesnį darbą.

– Reikėtų apibūdinti ankstesnio darbo funkcijas ir pareigas, nepamirštant pabrėžti pasiektų rezultatų. Šiukštu neatsiliepti blogai apie ankstesnę darbovietę, viršininką arba kolegas.

 • Kodėl išėjote iš ankstesnės darbovietės arba kodėl norite ją palikti?

– Galima nurodyti tokias priežastis kaip tobulėjimo, stabilumo, paaukštinimo ir didesnio prestižo siekis.

 • Kodėl norite šio darbo?

– Pabrėžkite įdomiausius tiek įmonės, tiek darbo aspektus.

 • Kas darbe jums mažiausiai patinka?

– Atsižvelgiant į tai, kad visuose darbuose ir sektoriuose yra tam tikros monotonijos, atsakant į šį klausimą galimą ją ir paminėti.

 • Ar manote, kad esate tinkamas žmogus šioms pareigoms eiti?

– Pasinaudokite proga ir parodykite pašnekovui, kad esate tinkamas asmuo šiam darbui.

 • Kokių pomėgių turite? Ką veikiate laisvalaikiu?

– Subtilus klausimas. Reikėtų minėti pozityvius pomėgius, tokius kaip skaitymas, ėjimas į kiną, pokalbiai su draugais, užsienio kalbų mokymasis, fiziškai aktyvi veikla ir pan.

 • Kiti paprastai užduodami asmeninio pobūdžio klausimai: Kokią paskutinę knygą skaitėte? Kokį paskutinį filmą matėte? Kokiu sportu užsiimate? Kokį TV serialą žiūrite? Į šiuos klausimus verta iš anksto apgalvoti atsakymus, kad netektų tiesiog sėdėti ir tylėti.

Pratimas

Darbo pokalbio vaidmenų žaidimas

References

https://europa.eu/europass/en