Gebėjimas diskutuoti ir bendradarbiauti

Diskusija reiškia nuodugnų temos išnagrinėjimą, siekiant prieiti prie išvados. Jeigu diskutuojama keliese, tai vadinama grupine diskusija. Jos metu dalyviai apsikeičia idėjomis konkrečia tema. Grupinės diskusijos metodas gali būti taikomas ir norint gauti kokybinių duomenų ar atliekant kokybinius tyrimus.

Tuo tarpu bendradarbiavimas suprantamas kaip žmonių iš skirtingos aplinkos apjungimas ir sutelkimas bendram tikslui.

Gebėjimas diskutuoti ir bendradarbiauti liudija asmens intelektinį lankstumą bei atvirumą kitų žmonių nuomonei, leidžia pasiekti bendro požiūrio į įvairias temas ir tikslus.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Radybų grybų

Tikslas: komandos formavimo veikla lauke, įkvepianti bendradarbiauti, spręsti problemas, dirbti komandoje ir kartu pramogauti.

Ugdomi įgūdžiai: diskutavimas ir bendradarbiavimas.

Minimalus dalyvių skaičius: neribojamas.

Trukmė: 60–90 minučių.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: bet kokio tipo atvira erdvė.

Trumpas aprašymas: Dalyviai suskirstomi vienodo dydžio komandomis. Sudaromas ieškomų daiktų sąrašas. Jį rekomenduojama priderinti prie komandos formavimo sesijos tikslo. Pavyzdžiui, galbūt norima, kad nauji darbuotojai artimiau susipažintų su vyresniais darbuotojais – tada reikia užduotį suformuluoti taip, kad ji priverstų naujokus ir senbuvius bendradarbiauti. Kiekvienas rastas daiktas – tai tam tikras taškų skaičius, priklausomai nuo jo suradimo sudėtingumo lygio.

Pasibaigus laikui įvertinama, kuri komanda surado daugiausia daiktų ir surinko daugiausia balų.

Nuorodos

  1. http://targetstudy.com/articles/importance-of-group-discussion.html
  2. https://blog.jostle.me/blog/6-collaboration-skills-and-how-to-foster-them.
  3. “Importance of Group Discussion”, Retrieved November 19, 2021, from http://targetstudy.com/articles/importance-of-group-discussion.html.
  4. Moseley, C., “6 crucial collaboration skills (and how to foster them)” Copyright © 2009–2021 Jostle Corporation, Retrieved November 19, 2021, from https://blog.jostle.me/blog/6-collaboration-skills-and-how-to-foster-them.
  5. https://blog.jostle.me/blog/6-collaboration-skills-and-how-to-foster-them.
  6. Spure, K. “51 best employee team building games for improving productivity at work”, Copyright © 2011 – 2021 DeskTime, Retrieved November 19, 2021, from com/blog/best-employee-team-building-activities