Įvairovės suvokimas

Pastaraisiais metais dėl didėjančios imigracijos, kultūrinių mainų ir kosmopolitizmo įvairovė tapo labai populiari tema. Sąvokos „įvairovė“ esmę būtų galima trumpai nusakyti vienu žodžiu – skirtumai; kiekvienas iš mūsų gyvename turtingoje ir nesibaigiančioje žmonių įvairovėje.

Gebėjimas suvokti ir priimti įvairovę – naujai gimęs įgūdis. Jis būtinas norint gyventi ir dirbti tokiame pasaulyje kaip mūsų. Šį įgūdį galima apibūdinti kaip gebėjimą suvokti visų individų unikalumą keliais aspektais, tokiais kaip rasė, etninė priklausomybė, religiniai ar politiniai įsitikinimai, amžius, lytis, fiziniai gebėjimai, seksualinė orientacija, socialinė ir ekonominė padėtis, kalba, profesija, išsilavinimas, pajamos.

Įvairovės suvokimas peržengia tolerancijos ribas ir apima individualių skirtumų tyrinėjimą, pagarbą jiems ir galiausiai teigiamų santykių su kitokiais kūrimą, nepaisant kliūčių.

Šių įgūdžių turintis asmuo, ypač verslo srityje, gali esmingai prisidėti kuriant darnią aplinką, kurioje svarbiausia yra abipusė pagarba ir teisingumas, gindamas darbuotojų įvairovę, būtiną bet kuriai organizacijai, ketinančiai konkuruoti pasaulinėje rinkoje.

Įvairovės suvokimas taikomas siekiant pagerinti žmonių supratimą apie kultūrinius ir kitokius skirtumus bei padidinti jų jautrumą. Ugdydamasis šį suvokimą ir supratingumą, žmogus gali smarkiai pakeisti savo elgesį į teigiamą pusę.

Štai keli naudingi įvairovės suvokimo įgūdžių patarimai:

  1. Aktyvus ir dažnas bendravimas. Bendravimas yra greičiausias būdas tapti tolerantiškam ir nešališkam, o be šių savybių neįmanoma suvokti įvairovės. Bendravimas taip pat didina empatiją, supratingumą ir socialumo visuomeniškumą.
  2. Neapsiribokite ta pačia socialine grupe. Susitikimai tarp šeimomis iš kitų socialinių sluoksnių, tačiau gyvenančiomis toje pačioje erdvėje, yra dar vienas būdas skatinti įvairovės suvokimą.
  3. Rodykite pavyzdį. Dalindamiesi patirtimi ir istorijomis su pažįstamais rodykite, kaip svarbu atskleisti kitų žmonių unikalumą. Tikėtina, klausytojams šie liudijimai padės priimti kitokius, tuo pačiu neišsižadant savo pačių kultūrinės tapatybės.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Šalin išankstinius įsitikinimus!

Tikslas: sumažinti išankstinius įsitikinimus per skirtingos socialinės kilmės žmonių susidūrimą.

Ugdomi įgūdžiai: komunikacija, įvairovės suvokimas.

Minimalus dalyvių skaičius: 4.

Trukmė: 30 minučių.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: atviras grindų plotas, po vieną smulkią pinigų kupiūrą ar monetą, stiklainis.

Trumpas aprašymas: sudaroma komanda iš 4 ar daugiau žmonių; labai svarbu, kad visi būtų skirtingos kilmės / socialinio sluoksnio.

Kiekvienas komandos narys pareiškia kokį nors išankstinį nusistatymą ir kalba diskriminuojančiai, pavyzdžiui, apie konkretų darbą pasisako kaip apie tinkamą nebent boboms. Po pasisakymo kiekvienas į stiklainį įmeta po pinigą.

Visiems pasisakius, surengiama įtraukianti ir ugninga trumpa diskusija apie išankstinius nusistatymus.

Praktikuojama reguliariai, užduotis padeda apnuoginti išankstinius įsitikinimus ir taip juos palaipsniui silpnina. Patariama šią praktinę užduotį atlikti, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, o metų pabaigoje už stiklainyje susikaupusius pinigus visiems kartu nuveikti ką nors įdomaus.