Karjeros valdymo įgūdžiai (KVĮ)

Karjeros kompetencijos – tai savęs supratimo ir saviugdos kompetencijos, būtinos kokybiškam gyvenimui, mokymuisi ir darbui, taip pat gebėjimui įveikti įvairius iššūkius permainų ir pereinamųjų laikotarpių metu. Karjeros valdymo įgūdžiai (KVĮ) užtikrina, kad žmogus visą savo gyvenimą gebės valdyti išsilavinimo, mokymosi ir profesinius pasirinkimus.

KVĮ apima:

 1. Gebėjimą planuoti savo karjerą, kelti tikslus ir uždavinius,
 2. Karjeros strategijos kūrimą,
 3. Veiksmų planą, kaip visa tai pasiekti, įskaitant įgūdžių, reikalingų sėkmei pasirinktame karjeros kelyje, įgijimą,
 4. Gebėjimą įsivertinti, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų.

2004 ir 2008 m. Europos Sąjungos Tarybos priimtose rezoliucijose pabrėžiama būtinybė suteikti piliečiams įgūdžių, kaip valdyti savo išsilavinimą, profesinę karjerą ir kaip elgtis pereinamaisiais laikotarpiais švietimo, mokymo ir darbo srityse. Visi šie įgūdžiai kartu paėmus vadinami karjeros valdymo įgūdžiais (KVĮ; angl. Career Management Skills, CMS).

KVĮ reiškia daugybę kompetencijų, nusakančių struktūrą, kurios laikydamiesi pavieniai asmenys ir jų grupės renka, analizuoja, apibendrina ir tvarko asmeninę, švietimo bei profesinę informaciją, taip pat kokių įgūdžių jiems reikia priimant ir įgyvendinant sprendimus bei išliekant pereinamaisiais laikotarpiais (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN). (1).

 

Pasižiūrėkite įžangą į KVĮ šiame vaizdo įraše: https://youtu.be/39B8QlPghWs

KVĮ kūrimo įgūdžiai gali padėti:

 1. prieiti prie visų įmanomų karjeros valdymo produktų bei paslaugų ir veiksmingai jais naudotis ten ir tada, kada jums reikia;
 2. išsiaiškinti galimybes, kaip patobulinti savo mokymosi tikslus ir įsidarbinimo įgūdžius;
 3. suprasti, kaip veikia darbo rinka: kaip susirasti darbą; įvertinti, kaip ir kodėl keičiasi įvairūs sektoriai ir konkrečios darbo vietos juose; kokių įgūdžių reikia, norint patobulėti;
 4. išsiaiškinti, kaip kopti karjeros laiptais darbo vietoje;
 5. priimti geresnius karjeros sprendimus; planuoti į priekį ir taip valdyti pokyčius bei neužtikrintumą; užtikrintai priimti sau naudingus sprendimus.

 

Kokių kompetencijų reikia norint efektyviai valdyti savo karjerą visą gyvenimą?

Kaip galima šių kompetencijų išmokti?

Ką reikia žinoti, norint sėkmingai siekti karjeros?

 

KVĮ diegimui paskatinti įvairiose šalyse buvo sukurtos kelios skirtingos sistemos (Hooley ir kt., 2013).

Buvo nemažai bandymų sudaryti konkrečių karjeros valdymo įgūdžių sąrašą. Škotijos karjeros valdymo įgūdžių sistema (1) – konkretus to pavyzdys, apimantis keturias kompetencijų sritis:

Šaltinis: autorinis kūrinys.

Kokio lygio profesionalu norite būti?

 1. Asmeninės kompetencijos, leidžiančios išsiugdyti savęs suvokimą visuomenėje
 2. Stiprybės – kompetencijos, leidžiančios asmenims įgyti pranašumų ir juos toliau stiprinti bei siekti naudingų mokymosi ir darbo galimybių
 3. Horizontai – kompetencijos, leidžiančios asmenims vizualizuoti, planuoti ir siekti išsikeltų profesinių siekių visą gyvenimą
 4. Tinklai – kompetencijos, leidžiančios asmenims plėtoti santykius ir palaikymo tinklus

KVĮ sistema, skirta apjungti su Europos mokymosi visą gyvenimą pagrindinių kompetencijų orientacine sistema, European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning, (Sultana, 2011):

References

http://www.elgpn.eu/

Hooley, T., Watts, A. G., Sultana, R. G. and Neary, S. (2013). The ‘blueprint’ framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 41(2): 117-131.

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2012/june/careers-management-skills-framework/

Sultana, Ronald G. Learning career management skills in Europe: A critical review. January 2011 Journal
of Education and Work 25(2):1-24