Komandos formavimas

Kas sudaro komandą?

Pagal klasikinį apibrėžimą komanda yra grupė asmenų, kurie visi dirba kartu siekdami bendro tikslo. Yra skirtumas tarp grupės ir komandos.


Grupė gali būti sudaryta iš asmenų, turinčių bendrų interesų, įsitikinimų ir nuostatų. Tačiau grupės nariams visai nebūtina siekti tų pačių tikslų ir kartu dirbti. O komandoje visiems nariams privaloma turėti bendrą tikslą. Komandos dydis priklauso nuo atliekamos užduoties rūšies.


Komandos formavimo išgyvenimo įgūdžiai


Sėkminga komanda turi keletą savybių, kurios padeda jai gyvuoti ilgus metus. Toliau pateikiama
adaptuota dr. Baker modelio versija, kurią sudaro šeši veiksniai, padedantys palaikyti komandą:
komunikacija, lyderystė, pasitikėjimas ir pagarba, valdomas konfliktas, aiškūs tikslai, įvairovė ir
heterogeniškumas (Garvey, 2018).

KOMUNIKACIJA

Be jokios abejonės, komunikacija yra esminė komandos ypatybė. Komandoje visi nariai turėtų laisvai reikšti savo mintis, įsitikinimus ir idėjas, nebijodami būti sukritikuoti ar išjuokti. Turėtų būti ugdoma meritokratijos (atsakomybės priskyrimo pagal nuopelnus) aplinka, kad visi galėtų laisvai prisidėti prie bendro tikslo. Prasta komunikacija gali sukelti nesusipratimų dėl tarpasmeninių santykių ar darbo pareigybių – tokiais atvejais komandos išgyvenimas esti ribotas.

LYDERYSTĖ

Kompetentingas lyderis komandai yra itin svarbus. Komandos nariai turi juo pasitikėti ir gerbti. Savo ruožtu lyderis turėtų prašyti atsiliepimų apie save ir priimti pagrįstą kritiką, kad ir pats galėtų tobulėti. Lyderiui turi rūpėti komandos narių problemos, jis turi stengtis aptarti viską, kas turi įtakos bendradarbiams. Lyderis turėtų elgtis kaip mentorius, o ne kaip griežtas viršininkas. Dar viena svarbi lyderiui tenkanti užduotis – išlaikyti aukštą komandos moralę.

PASITIKĖJIMAS IR PAGARBA

Sėkmingai komandai būdingas visų narių tarpusavio pasitikėjimas ir abipusė pagarba. Lyderis atlieka svarbų vaidmenį skatinant pagarbos kultūrą komandoje. Komandos nariai turėtų žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, skatinti vienas kitą siekti geriausio rezultato. Visi balsai turi būti girdimi vienodai. Nariai turėtų pasitikėti vienas kitu ir laisvai dalytis savo problemomis. Tarp komandos narių neturėtų būti jokios baimės, kad visi vienodai galėtų pripažinti, jog suklydo ir nebijotų būti išjuokti.

VALDOMAS KONFLIKTAS

Negalima ignoruoti potencialiai galinčių kilti problemų – jas reikia aptarti ir išspręsti. Tai padidina kūrybiškumą ir produktyvumą, sustiprina bendravimą ir komandos narių tarpusavio ryšius.

AIŠKŪS TIKSLAI

Kaip jau minėta anksčiau, pagrindinis elementas, skiriantis komandą nuo asmenų grupės, yra bendras ir aiškus tikslas. Jis turėtų būti patrauklus komandai, kad nariai būtų motyvuoti dirbti ir jo siekti. Planas turi būti aiškus, o užduotys skirstomos atsižvelgiant į kiekvieno asmens stiprybes.

ĮVAIROVĖ IR HETEROGENIŠKUMAS

Komandos, siekiančios būti sėkmingos ir ilgai gyvuoti, vertina įvairovę. Kiekvienas narys vertinamas už savo talentus ir įgūdžius, atlieka užduotis, atitinkančias jo unikalias stiprybes. Labai svarbu, kad komandos nariai keistųsi skirtingais įsitikinimais, patirtimi ir idėjomis, o kultūriniai, finansiniai ir socialiniai skirtumai būtų vienodai gerbiami.

Dažnos komandos formavimo klaidos

Yra keletas bendrų komandos formavimo klaidų, kurių reikėtų vengti siekiant komandos išlikimo ir sėkmės. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti vengtini komandos kūrimo būdai (Belonwu, 2013).