Minkštieji įgūdžiai

Kas yra minkštieji įgūdžiai?

Minkštieji arba socialiniai įgūdžiai, dar vadinami netechniniais įgūdžiais, reiškia asmeninių savybių ir bendravimo įgūdžių derinį, kuris suteikia asmeniui galimybę prisitaikyti prie socialinės aplinkos. Šie įgūdžiai taip pat apima asmenines vertybes, kurios lemia, kiek žmogus sugeba dirbti su kitais. Efektyvus bendravimas, lyderystė, gebėjimai spręsti problemas, kritinis mąstymas, iniciatyvumas ir motyvacija yra vieni svarbiausių minkštųjų įgūdžių. Skirtingai nuo sunkiųjų įgūdžių, minkštuosius įgūdžius sunkiau įvertinti, apibrėžti ir išmatuoti.

Minkštieji įgūdžiai aktualūs ne vien profesiniame gyvenime. Visi mes didžiąją dienos dalį praleidžiame bendraudami su žmonėmis namuose, kaimynystėje ar bendruomenėje. Daugelis šių sąveikų su žmonėmis reikalauja tam tikrų įgūdžių, tiek mezgant draugystes, tiek ieškant potencialaus partnerio, tiek ruošiant savo vaikus svarbiam pasirodymui darželyje, tiek derantis turguje (https://www.feelgoodanyway.com/soft-skills-how-important-are-they-in-everyday-life/).

Kaip lavinti minkštuosius įgūdžius?

Kiekvienas savo asmeninius minkštuosius įgūdžius gali tobulinti specialiai praktikuodamasis ir kaupdamas patirtį tiesiog realiose gyvenimiškose situacijose. Tiesą sakant, minkštieji įgūdžiai įgyjami nuolat, tai – visą gyvenimą trunkantis mokymosi procesas. Jis negali vykti tik teoriškai, todėl reikalauja mokymų ir pratybų.

Minkštųjų įgūdžių ugdymas susideda iš dviejų dalių. Viena dalis apima pažiūrų ir savybių ugdymą, o kita dalis – bendravimo įgūdžių tobulinimą, siekiant geriau išreikšti požiūrį, idėjas ir mintis. Sėkmingam profesiniam gyvenimui idėjas ir pažiūras būtina glaudžiai apjungti su atitinkamais bendravimo įgūdžiais žodžiu, raštu ir kūno kalba. Požiūriai ir įgūdžiai yra neatsiejami nuo minkštųjų įgūdžių. Kiekvienas iš jų daro įtaką ir papildo vienas kitą.

Akivaizdu, kad mokytis apie minkštuosius įgūdžius ir jų įgyti – du skirtingi dalykai. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kurį įgūdį verta ugdyti pirmiausia, prašyti grįžtamojo ryšio, o tada skirti laiko savirefleksijai. Galima lankyti ir internetinius kursus – dažnai jie esti vertingi ir pateikia aktualių nuorodų.

Bet kuriuo atveju būtina atminti, kad bendravimo įgūdžių ir kritinio mąstymo kompetencijų lavinimas žymiai pagerina sprendimų priėmimo procesus kasdieniame gyvenime.

Neaktyvūs jauni žmonės (NEET) ir minkštieji įgūdžiai

Neaktyvūs jauni žmonės bendrai apibūdinami angliška santrumpa NEET, kuri reiškia niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. Not in Education, Employment, or Training).  NEET karta yra reiškinys, atsiradęs pastaraisiais dešimtmečiais.

Daugelis NEET kartos jaunuolių nebaigė vidurinės mokyklos. Nors darbai, iš kurių jie galėtų rinktis, nereikalauja formalios kvalifikacijos, šiems jaunuoliams trūksta būtinų socialinių įgūdžių, reikalingų norint tapti sėkmingais savo srityje. Nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai labiau rizikuoja likti socialinio ir pilietinio gyvenimo paraštėse, mažiau domisi politika ir į ją menkai įsitraukia, kur kas prasčiau pasitiki savimi.

Dėl visų šių priežasčių NEET jaunuoliams būtina padėti ugdytis minkštuosius įgūdžius. Mokymai ir tinkama medžiaga gali padėti jiems susivokti, ką veikti asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

Nuorodos

  1. Schmidt, D. “Soft Skills: How Important are They in Everyday Life?”, Copyright © 2021 Feel Good Anyway, Retrieved November 18, 2021 from https://www.feelgoodanyway.com/soft-skills-how-important-are-they-in-everyday-life/
  2. Yeats et al. “Soft Skills For Effective Communication”, Copyright © NCERT, Retrieved November 18, 2021 from https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kect108.pdf
  3. “Soft Skills Need Sharpening? 10 Ways to Improve Soft Skills” article August 18, 2021, Copyright © Post University, Retrieved November 18, 2021 https://post.edu/blog/7-ways-to-sharpen-your-soft-skills/
  4. “Neet Generation” article October 19, 2014, Retrieved November 18, 2021 from https://softskillsandyouthemployment.wordpress.com/2014/10/19/neet-generation/