Netikros naujienos ir propaganda

Propaganda apibrėžiama kaip filosofijos, mokslo, religijos ir kt. teorijų, idėjų tyčinis ir nuoseklus skleidimas, siekiant jomis ugdyti, veikti žmonių pažiūras, nuotaikas, manipuliuoti, skatinti tam tikrus veiksmus, kurie prisidėtų prie propagandininko siekiamų tikslų. Propaganda siekiama paveikti tikslinės grupės emocijas ir nuomonę.

Propagandos efektyvumas didinamas iš dalies sakant tiesą, bet nepateikiant visos informacijos, nutylint faktus. Todėl propagandą atpažinti kartais gali būti sudėtinga. Propagandoje pateikiami tam tikri teisingi faktai, tačiau pakeičiamas ar iškraipomas kontekstas. Pateiktų faktų teisingumą  galima patikrinti, tad propagandos siunčiama žinutė atrodo kaip tiesa. Tačiau taip siekiama suklaidinti.

Dažniausiai propaganda apibrėžiama negatyviame kontekste, kaip neleistinos, dezinformacija paremtos priemonės formuoti viešąją nuomonę. Propagandai apibūdinti naudojami sinonimai melas, apgaulė, iškraipymas, manipuliacija, smegenų plovimas, minčių kontrolė, psichologinis karas. Tačiau propaganda naudojama ir rinkodaros, socialiniams, švietimo tikslams. Tad propaganda gali veikti ir pozityviame kontekste – svarbiausia, kam ji yra pasitelkiama. Pavyzdžiui, rūkymo žala ant cigarečių pakelių. Tai taip pat propaganda, nes bandoma žmones paveikti emocijomis ir pakeisti jų elgesį – priversti mesti rūkyti. Tačiau dažniausiai ji naudojama neigiamiems tikslams – neapykantai ir priešiškumui kurstyti.

Propaganda nuolatos yra veikiama socialinių, technologinių, kultūrinių, ekonominių pokyčių. Todėl turi prisitaikyti ir veikti šiuolaikinio žmogaus asmenybę atitinkančiu būdu. Propaganda dažnai asocijuojasi su Antrojo pasaulinio karo plakatais, tačiau šiuo metu ji įgavusi įvairių subtilesnių formų. Jos veikimo būdas gali būti akivaizdus kaip svastika ar subtilus kaip komentaras naujienų portale.

Propaganda gali būti skirstoma pagal objektyvumą į baltąją, pilkąją ir juodąją.

Baltoji propaganda yra susijusi su maksimaliai skaidria ir atvira faktų reprezentacija. Pasitelkiama įvairioms socialinėms programoms ir iniciatyvoms. Baltoji propaganda siekia pateikti įvairių, nepriklausomų ekspertų, atspindinčių pagrindines nuomones, išvadas. Tačiau didėjant konkurencijai tarp įvairių visuomeninių ir verslo organizacijų nustatyti požiūrio teisingumą tampa vis sunkiau, o ekspertų požiūriai tais pačiais klausimais vis labiau skiriasi. Todėl baltąja propaganda vadiname ketinimą ir pastangą neiškraipyti faktų ir pateikti argumentuotus paaiškinimus. Dažniausiai baltoji propaganda kalba apie savo šalies, kompanijos, organizacijos pasiekimus ir yra pozityvi. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublika save viešina ir demonstruoja kaip tiltą tarp Vakarų ir Rytų, kur egzistuoja palankus investicijoms klimatas ir garantuojamas finansinis saugumas. Tai propaganda, nors ir remiasi teisinga informacija apie nuolatos tobulinamus transporto koridorius.

Pilkoji propaganda. Jos atstovai sąmoningai susieja patvirtintus faktus su nepatvirtintais, pateikia tik sau palankią interpretaciją, sąmoningai iškraipo įvykio kontekstą. Pilkoji propaganda intensyviai taikoma valdomuose informaciniuose, politiniuose ar ekonominiuose konfliktuose. Pilkoji propaganda formuoja vienpusį požiūrį į objektą, vengia kritiškumo. Tokia propaganda, pavyzdžiui, teigia, kad sava kariuomenė visados teisi. Šios propagandos atstovai vengia lygiaverčio atviro dialogo, demaskavimo, tačiau vis dėlto nepateikia vienpusio melo, todėl palieka galimybę keisti savo nuostatas. Plačiai pilkoji propaganda paplito Rusijos televizijos kanaluose ORT ir RTV prezidento Vladimiro Putino valdymo metais, kai bet kokia informacija apie Putiną ir Rusiją buvo pateikiama pozityviai, net jei tarptautinis forumas griežtai kritikuodavo Rusiją dėl tam tikrų sprendimų.

 Juodoji propaganda remiasi sąmoninga įvykių bei faktų falsifikacija ir melu. Ypač buvo paplitusi nacistinėje Vokietijoje, kurioje buvo taikomi įvykių inscenizacijos metodai. Pavyzdžiui, nacistai, persirengę sovietų kareivių uniformomis, nusiaubdavo Lenkijos pafrontės kaimus, taip gąsdindami artėjančiu komunistiniu valdymu ir jo pasekmėmis. Juodoji propaganda remiasi ir juodosiomis technologijomis. Pavyzdžiui, rinkimų metu oponento vardu išplatinama informacija arba inscenizuojami įvykiai, kurie vėliau labai komplikuoja oponento galimybes būti išrinktam. Juodoji propaganda ir juodosios technologijos daugelyje demokratinių šalių yra persekiojamos teisiškai.

 

Taigi, propagandinė komunikacija dažniausiai nėra iki galo objektyvi ir faktus pateikia pasirinktinai, siekdama paveikti požiūrį. Dažnai vartojama perkrauta kalba, kad sukeltų ne protu, o emocijomis grįstą atsaką į pateikiamą informaciją.

Skaitmeninėje eroje, kurioje dabar ir gyvename, šis sąmoningas bandymas skleisti tendencingą informaciją vyksta ir skaitmeninėse platformose. Jo tikslas – klaidinti ir apgauti. Tad drąsiai galime kalbėti apie „skaitmeninę propagandą“ (Bjola, 2018, p. 307).

Propagandos procesui persikėlus į internetinę erdvę atsirado naujos propagandos formos, žinomos kaip troliai ir botai. Jų tikslas – daryti įtaką rinkimų rezultatams, demoralizuoti, diskredituoti ar izoliuoti politinius oponentus, dalyvauti visuomenės apklausose, skleisti propagandą ir melagingas žinias.

 Troliai – tai propagandininkų samdomos dešimtys  tūkstančių žmonių, kurių darbas visą dieną (ar naktį) tikslinės grupės naujienų portaluose, socialiniuose tinkluose komentuoti aktualiausias naujienas, įrašus ir savo prieš bendrąją nuomonę einančiais komentarais kelti erzelį tarp interneto vartotojų, skleisti dezinformaciją, niekinti vyraujančias vertybes ir požiūrius (Grigaliūnas, 2016).

Kaip atpažinti trolį?

 1. Prorusiško turinio įrašai ar žinutės;
 2. Rašybos klaidos;
 3. Dažnai moters vartotojo paskyra;
 4. Nedidelis skaičius sekėjų;
 5. Dalinasi žinutėmis @konkretaus žmogaus pavardė ar vardas, pavyzdžiui, @putin_leader;
 6. Teigia, kad remiasi alternatyviais šaltiniais, tačiau jų nenurodo;
 7. Komentuoja ar dalinasi įrašais, žinutėmis tik tam tikra tema.

 Botas – kompiuterio programa, automatizuotai atliekanti tam tikrus veiksmus, kuriuos galėtų atlikti su kompiuteriu dirbantis žmogus. Propagandoje botai pasitelkiami rašyti propagandinius komentarus naujienų portaluose, įrašus socialiniuose tinkluose. Šios programos generuoja skirtingus komentarus: parengiamas šablonas ir iš to šablono pergeneruojamas naujas komentaras. Tarpiniai serveriai (angl. proxy server) suteikia skirtingus IP adresus, todėl atrodo, kad komentarus rašo daugybė skirtingų žmonių. Pavyzdžiui, apie 15 proc. socialinio tinklo Twitter vartotojų yra botai.

Kaip atpažinti botą?

 1. Atkreipkite dėmesį į profilio nuotrauką. Dažniausiai tai piešiniai, gamtos vaizdai, politikų ar įžymybių nuotraukos arba profilio nuotraukos neįkelta. Surasti duomenis apie profilio nuotraukos kilmę  galite pasinaudoję Google Imagespaieška.
 2. Ilgas vartotojo vardas. Daugelio botų vartotojo vardas neįprastas, su skaičiais ar neturintis jokios prasmės.
 3. Neįmantraus  turinio ar pasikartojantys įrašai ar žinutės. Botai sukurti tam, kad tam tikra tema ar grotažymė# socialiniuose tinkluose taptų vyraujanti. Šiam tikslui pasiekti žinute ar įrašu pasidalinama daugybę kartų.
 4. Vartotojo paskyra tuščia. Žmonių sukurtos vartotojų paskyros turi daug asmeninės informacijos, botų – nepateikiama arba pateikiama tik pagrindinė informacija.
 5. Botai socialiniuose tinkluose seka kur kas daugiau žmonių negu turi sekėjų.
 6. Dalinasi daugybę įrašų ir žinučių. Jei vartotojas nuolat, net naktimis dalinasi daugybe įrašų, didelė tikimybė, kad tai botas.
 7. Dalinasi radikaliais politinio turinio įrašais ar žinutėmis. Dažniausiai tai ideologinės klišės, patriotiniai, militaristinio pobūdžio tekstai, prieštaraujantys vyraujančioms vertybėms ir nuostatoms.
 8. Vartotojo naujienų sraute daug  stereotipinių įrašų, tokių kaip sentencijos, vaizdo įrašai su gyvūnais ir pan. Tokį turinį  botai naudoja pertraukose tarp rinkimų ar kitų aktualių įvykių.

Pasitikrinti, ar nesekate botų Twitter socialiniame tinkle, galite čia: https://botcheck.me

Beje, esama ne tik trolių, bet ir elfų. Paprastai tai aktyvūs ir pilietiški žmonės, atskleidžiantys įvairią dezinformaciją ir manipuliacijas, kovojantys su jų skleidėjais internetinėje erdvėje.

 

Poveikio darymo priemonės, kurios gali būti panaudotos kaip propaganda

 Generalizacija – bandymas paveikti emocijas naudojant abstrakcijas; tai viena paprasčiausių propagandos formų. Šis būdas dažnai naudojamas politikų rinkiminių kampanijų metu. Toks būdas itin veiksminga sudėtingais laikotarpiais, pavyzdžiui,  ekonominės krizės metu. Dažnai naudojami emocionalūs apibendrinantys teiginiai, pvz., Nusipelnėme gyventi geriauUž ateitįTvarka bus, Svarbiausia – žmogus.

Sąsaja su simbolika – įvaizdžio stiprinimas pasitelkiant simbolius. Pvz., asmenį nuotraukoje supa tam tikri simboliniai daiktai, kurie sudaro vaizdą, kad šis asmuo propaguoja simbolizuojamas vertybes.

Etiketės klijavimas – su konkrečiu asmeniu, organizacija ir pan. siejama negatyvi idėja, veiksmas, terminas.  Dažnai naudojamas sarkazmas ar pašaipos. Tai efektyvus propagandos būdas, nes priklijuotos etiketės – melagisteroristaikorumpuotas – sunku atsikratyti.  

Bandos jausmas – sukuriamas įvaizdis, kad idėja turi platų pritarimą, todėl atmesdamas ją, rizikuoji likti izoliuotas ir nepritapęs. 

Emocinis sužadinimas siekia sukelti tokias stiprias emocijas kaip baimė, pyktis, liūdesys, susierzinimas. Dažniausiai bandoma parodyti, kad vienas ar kitas reiškinys turės neigiamas pasekmes – tam pasitelkiamos įvairios žmonių baimės.

Kortų sukrovimas – pasakomi tik teigiami faktai, o neigiami faktai nutylimi. Nors argumentai, pasitelkiami naudojant šią techniką, paprastai būna pagrįsti, dažnai pateikiami statistiniai duomenys, kurie gali iškraipyti situaciją, nes informacija išimama iš konteksto arba praleidžiami svarbūs faktais. Politinių kampanijų metu kandidatas pristatomas tik iš teigiamos pusės, nutylint neigiamą.

 

C.R.A.P. testas

Greitai patikrinti, ar svetainėje pateikiama informacija yra tikra, galima naudojantis C.R.A.P. testu (angl. Currency, Reliability, Authority, and Purpose/Point of View). Šis testas leidžia išsiaiškinti, kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo parašytas skelbiamas tekstas, kiek patikimas jo autorius, galiausiai – koks šios informacijos tikslas ir požiūris (CyberWise, 2019).

Aktualumas

 1. Kokio senumo informacija pateikiama?
 2. Kada paskutinį kartą svetainė buvo atnaujinta?
 3. Ar teminė informacija pakankamai nauja?

Patikimumas

 1. Kokio tipo informacija naudojama svetainėje?
 2. Ar ištekliaus turinį daugiausia sudaro nuomonės? Ar jos įvairios?
 3. Ar kūrėjas pateikia nuorodas į duomenų šaltinius arba citatas?

Autorystė

 1. Kas yra kūrėjas arba autorius?
 2. Kokie identifikaciniai duomenys pateikiami? Ar galima rasti informacijos apie autoriaus profesinę patirtį?
 3. Kas yra leidėjas arba rėmėjas?
 4. Kokia jų reputacija?
 5. Kodėl leidėjas yra suinteresuotas tokia informacija?
 6. Ar svetainėje yra reklaminių skelbimų? Jeigu taip, ar jie aiškiai žymimi?

Tikslas / Požiūris

 1. Pateikiami faktai ar nuomonės? Ar autorius nurodo šaltinius arba nuorodas į citatas?
 2. Ar informacija tendencinga? Ar susidaro įspūdis, jog autorius kažkam „atidirbinėja“ arba palaiko kieno nors vieno pusę?
 3. Ar kūrėjas / autorius bango jums kažką parduoti? Jeigu taip, ar iš pateikiamos informacijos tai visiškai aišku?

Atsparumo netikrai informacijai ugdymas

Visose skaitmeninėse platformose esant tokiai gausybei informacijos, lengva būti apgautam ir apsigauti pačiam. Tyrimai rodo, kad maždaug 75% žmonių, matančių netikras naujienas, nesugeba atpažinti, kad jos netikros.

Yra dar dvi esminės sritys, į kurias reikia atsižvelgti, norint pastebėti netikras naujienas. Pirmoji – faktų tikrumas, antroji – tiesioginiai autoriaus ketinimai.

Faktų tikrumas rodo, kiek naujienos atspindi tikrovę. Pavyzdžiui, satyra pateikia tikrus faktus, tačiau individualiai pritaikytame kontekste, o parodija pateikia fiktyvų turinį (Tandoc ir kt., 2017, p. 142). Autoriaus tiesioginiai ketinimai rodo, kiek jis ketina dezinformuoti ir klaidinti auditoriją. Galbūt jis tikrai nori apgauti, o galbūt pats yra apgautas ir pats visai to nenorėdamas, skleidžia netikras naujienas.

Štai keli būdai, kaip pastebėti netikras naujienas:

 1. Įvertinkite šaltinį: pabandykite sužinoti apie jį daugiau ir pasvarstykite, ar jis yra patikimas;
 2. Skaitykite toliau: antraštės gali būti skandalingos, norint gauti daugiau paspaudimų, tačiau pats tekstas ar vaizdo informacija gali būti niekuo neypatinga. Jeigu informacija sudomino, paieškokite apie pasakojamą istoriją daugiau ir pabandykite sužinoti tiesą;
 3. Patikrinkite autorių – ar jis yra paskelbęs kitų įrašų, išskyrus dabartinius? Ar yra gavęs pastabų ar vertinimų dėl savo patikimumo?
 4. Pagalbiniai šaltiniai: paprastai svetainėje pateikiama ir kitų nuorodų, susijusių su pateikto straipsnio tema. Patikrinkite, ar tos nuorodos tikrai į temą, ar tik klaidina;
 5. Patikrinkite datą – gal informacija buvo paskelbta anksčiau, o dabar tik atnaujinta?
 6. Galbūt tai pokštas? Jei informacija tikrai keista, tai gali būti pajuokavimas. Norėdami įsitikinti, dar kartą patikrinkite autorių ir šaltinį;
 7. Pasitikrinkite savo objektyvumą – pagalvokite, ar perskaitytos naujienos jį veikia. Jeigu su informacija nesutinkate, greičiausiai ji sukels atmetimo reakciją, tačiau tai anaiptol dar nereiškia kad sužinota naujiena yra netikra.
 8. Paklauskite ekspertų: norėdami įsitikinti, kad pateikta informacija tikra, apsilankykite keliose faktų tikrinimo svetainėse.

Atvejų analizė

Iškalbingas propagandinės kampanijos pavyzdys yra 2016 m. vykusi Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanija, prie kurios nagus prikišo Rusija, įvairiomis netikromis naujienomis siekdama paveikti amerikiečių nuomonę ir paskatinti juos balsuoti už Donaldą Trumpą.

Kompanija „Cambridge Analytica“, kurios specializacija – duomenų analizė ir psichologinių profilių sudarymas politinėms reikmėms, naudodamasi „Facebook“ vartotojų amerikiečių duomenimis, artėjant JAV prezidento rinkimams sukūrė tūkstančius rinkėjų profilių, palaikančių D. Trumpo rinkimų kampaniją.

Atlikus analizę, „Facebook“ vartotojai buvo suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmajai priskirti rinkėjai, ketinusieji balsuoti už D. Trumpo varžovą, o antrajai – ketinusieji susilaikyti. Paskui sekė tikslinė kampanija apie Hillary Clinton, kurios metu buvo paskleista netikra naujiena.

Pirmosios kategorijos rinkėjams pateiktos „naujienos“ buvo skirtos įtikinti juos nebalsuoti. Antrosios kategorijos rinkėjai mobiliuosiuose telefonuose matė naujienas, raginančias balsuoti už D. Trumpą. Remiantis Stanfordo universiteto apklausa, likus mėnesiui iki rinkimų, 41 % netikrų naujienų tapo virusinėmis. „Facebook“ oficialiai pripažino, kad 126 mln. amerikiečių (apie 40 % visų JAV gyventojų)  socialiniuose tinkluose matė naujienas ir įrašus, kuriuos „pasėjo“ dabar jau liūdnai pagarsėjusi interneto tyrimų agentūra, įsikūrusi Sankt Peterburge (Tsompanidis, 2018).

Pavyzdys, kaip netikros naujienos sklinda šiomis dienomis, yra nauji naminiai receptai, neva turintys sunaikinti naująjį koronavirusą COVID-19. „Alkoholio vartojimas žudo virusą“, „chloro dioksido vartojimas sustiprina imuninę sistemą“ ir panašūs teiginiai mažų mažiausiai pavojingi sveikatai. Nepaisant to, virtų česnakų receptas, esą nužudantis koronavirusą, akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose:

Geros naujienos – Wuhano koronavirusą galima išgydyti vienu dubeniu šviežio česnakų nuoviro! Garbaus amžiaus kinų gydytojas įrodė šio nuoviro veiksmingumą. Daugelis pacientų patvirtino, kad tai išties veiksminga. Aštuonias (8) skilteles susmulkintų česnakų užpilkite septyniais (7) puodeliais vandens ir užvirkite. Srėbkite ir gerkite šį česnakų nuovirą, ir per naktį pasveiksite. Džiaugiuosi, galėdamas tuo pasidalinti (Spencer, 2020).

Šis gandas taip paplito, kad Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) teko pranešti, jog česnakai yra sveikas maisto produktas, galintis turėti tam tikrų antimikrobinių savybių, tačiau dabartinio protrūkio metu nėra įrodymų, jog juos valgydami, žmonės taptų apsaugoti nuo naujojo koronaviruso (FACT: Eating garlic does NOT prevent COVID-19, https://www.who.int).

 

Geriausi būdai atremti propagandą:

 1. Atsakinga, nepriklausoma žiniasklaida;
 2. Mitų dekonstrukcija ir strateginė komunikacija;
 3. Laisva, išsilavinusi visuomenė;
 4. Nuolatos lavinamas gebėjimas kritiškai vertinti informaciją;
 5. Nacionalinio naratyvo, istorinės atminties formavimas ir stiprinimas.

 

Daugiau informacijos apie propagandą skaitmeniniame amžiuje ir netikras naujienas:
https://www.youtube.com/watch?v=5__dZBZuzZc&ab_channel=OsloFreedomForum

https://www.youtube.com/watch?v=V4o0B6IDo50&ab_channel=CyberWise

https://www.cyberwise.org/fake-news

https://www.cybercivics.com/

PRAKTINĖ UŽDUOTIS. Uodega vizgina šunį


Pasiūlykite mokymų dalyviams pažiūrėti filmą „Uodega vizgina šunį“ (angl. Wag the Dog) – 1997 m. amerikiečių politinės satyros juodąją komediją, kurią prodiusavo ir režisavo Barry Levinson, o pagrindinius vaidmenis sukūrė garsūs aktoriai Dustinas Hoffmanas ir Robertas De Niro.


Užduoties tikslas:
pastabumo ir (ar) kritinio mąstymo įgūdžių lavinimas bei analizavimas.


Įgūdžiai, kuriuos ugdo veikla: kritinis pastabumas.


Užduoties tipas:
kiekvienas dalyvis dirba individualiai, paskui nuomonės aptariamos grupėje.


Užduoties laikas:
97 min. filmui pažiūrėti ir iki 15 min. moderuojamajai diskusijai.


Kiek lektorių reikia:
vieno diskusijos moderatoriaus.


Kiti reikalavimai veiklai (patalpos, įranga ir kt.):
namų aplinka / auditorija / nuotolinė sesija.


Užduoties aprašymas:
Paprašykite dalyvių žiūrint filmą atidžiai stebėti, kaip rutuliojasi veiksmas.

Paprašykite grupės narių apmąstyti keletą frazės „uodega vizgina šunį“ aspektų, turint omenyje, kad anglų kalboje šis posakis gali būti vartojamas situacijai, kai sąmoningai stengiamasi nukreipti
dėmesį nuo kažko svarbesnio, apibūdinti.
Kita šio posakio interpretacija:  kai uodega vizgina šunį, tai reiškia, kad maža ar nesvarbi kažkieno dalis tampa tokia svarbi, kad nuo jos priklauso visa įvykių eiga.