Pagarba vienas kitam

Gyvename tokiu metu, kai visi gali lengviau nei bet kada išsakyti savo nuomonę, ypač socialiniuose tinkluose. Tačiau kyla klausimas, ar galimybė laisvai reikšti savo idėjas daro žmones tolerantiškesniais ir padeda gerbti kitokią nuomonę?

Žodis pagarba kilęs iš lotyniško žodžio respectus , kuris reiškia dėmesį ar dėmesingumą. Apibrėžimas pagarbą apibūdina kaip „aukštą įvertinimą, pripažinimą arba skaitymąsi su aplinkos ar kito asmens jausmais, mintimis, idėjomis, norais bei poreikiais, pasiekimais ir pasirinkimais, jų pripažinimas reikšmingais, vertais dėmesio, turinčiais aukštą vertę“ (Khan Academy, 2020). Pagarba yra esminė sėkmingų žmonių santykių sudedamoji dalis. Ji grindžiama idėja nesmerkti ir nediskriminuoti žmonių dėl jų įsitikinimų ar pasirinkimų vien todėl, kad kas nors su jais nesutinka.

Pagarba turėtų būti norma bet kurioje darbo aplinkoje. Nepriklausomai nuo to, kokį darbą atlieka darbuotojai, su visais jais turi būti elgiamasi vienodai, nesvarbu, ar kažkam jie patinka asmeniškai, ar ne.

Darbuotojams rūpi dvejopa pagarba. Pirmoji – pagarba kaip žmogui. Darbuotojas nori, kad su juo būtų elgiamasi kaip ir su kitais komandos nariais, jis nori būti komandos, kurios visi nariai yra vertingi, dalimi. Antrasis pagarbos tipas yra susijęs su profesiniais pasiekimais. Jis remiasi pripažinimu ir patvirtinimu, kad kiekvienas darbuotojas turi unikalių privalumų.

Norint rodyti pagarbą tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbo vietoje ir puoselėti gerbiančią darbo aplinką, rekomenduojama vadovautis šiais patarimais:

 1. Pradėti bendravimą be išankstinio nusistatymo;
 2. Bendrauti maloniai ir draugiškai;
 3. Leisti darbuotojams dalytis savo įsitikinimais ir idėjomis;
 4. Nepertraukti kitų, kai jie kalba;
 5. Nepriekaištauti komandos nariams ar kitiems asmenims visų akivaizdoje;
 6. Vengti kritikos;
 7. Girti ir sveikinti žmones;
 8. Nerodyti savo prielankumo vienam ar kitam asmeniui;
 9. Būti empatiškam ir užjausti;
 10. Aktyviai klausytis;
 11. Tvardytis.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS


Pavadinimas:
Empatija

Tikslas: padėti dalyviams įsijausti į kito vietą ir ugdyti jam pagarbą. Siekiama, kad dalyviai išmoktų pažvelgti kitaip ir mokytųsi gerbti .

Ugdomi įgūdžiai: aktyvus klausymasis, supratimas ir empatija.

Minimalus dalyvių skaičius: 2.

Trukmė: priklauso nuo diskusijos.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: pakankamai vietos, kad visi dalyviai matytų vienas kitą.

Trumpas aprašymas: visi dalyviai susėda ratu arba taip, kad aiškiai matytų vienas kitą. Instruktorius prašo dalyvių prisiminti situaciją, kai jie jautėsi diskriminuojami arba su jais buvo elgiamasi nesąžiningai. Jei dalyvis nėra patyręs nieko panašaus, tegu sugalvoja pavyzdį iš kitų žmonių patirties. Tada kiekvienas pasidalija savo patirtimi. Likusieji atidžiai klausosi istorijos. Jos pabaigoje instruktorius paklausia, kaip, jų nuomone, dalyvis jautėsi. Kiekvienas dalyvis dalijasi savo mintimis. Kai visi baigia, vyksta diskusija apie pagarbos trūkumo sukeliamus neigiamus padarinius.

Užduotis leidžia suprasti, kad su žmonėmis gali būti elgiamasi nepagarbiai dėl pačių įvairiausių ir kartais visai nereikšmingų priežasčių. Ji taip pat padeda atpažinti nepagarbą tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime, ir taip ugdo dalyvių gebėjimą pagarbiai bendrauti su kolegomis.  

Nuorodos

 1. Eigen, D. (2017, November 21). Ideas for Team-Building Workshops on Respect. Small Business – Chron.Com. https://smallbusiness.chron.com/ideas-teambuilding-workshops-respect-48434.html
 2. Love, P. (2019, November 11). Respect Examples: How to Respect Others (Even When They Believe Differently Than. . . Preemptive Love. https://preemptivelove.org/blog/respect-examples/
 3. Khan, S. A. (2020, September 18). Examples of Showing Respect to Others & Why it’s Important? Legacy Business Cultures. https://legacycultures.com/examples-of-showing-respect-to-others-and-its-importance-in-life/
 4. Khan, S. A. (2020b, October 26). What is the Importance of Respect in the Workplace & How it Affects Employees (Explained). Legacy Business Cultures. https://legacycultures.com/importance-of-respect-in-the-workplace-and-how-it-affects-employees/