Patikimumas ir sąžiningumas

Kalbant apie asmenį, sąvoka patikimumas reiškia ne tik gebėjimą padaryti tai, kas buvo pažadėta, bet ir gebėjimą pažvelgti į vykdomą užduotį plačiau, siekiant kuo geriau ją atlikti. Patikimumas reikalauja įvairių asmeninių savybių, įskaitant organizacinius, savidrausmės ir savikontrolės įgūdžius.

Dvi pagrindinės patikimumo sudedamosios yra organizuotumas ir efektyvus laiko valdymas. Norint tinkamai paskirstyti užduotis ir laiką, būtina žinoti vidutinę kiekvienos atliekamos veiklos trukmę. Be to, į patikimumo sąvoką taip pat įeina gebėjimas užsitarnauti pasitikėjimą ir sąžiningumas. Šie du įgūdžiai – tai savikontrolės, apimančios ir savidrausmę, dalis, todėl padeda atkakliai daryti tai, kas galbūt nepatinka, bet yra būtina.

Patikimumas darbo vietoje

Patikimumas darbo vietoje – vienas pagrindinių profesinės sėkmės aspektų. Būti patikimam darbuotojui reiškia ne tik gebėjimą laiku atlikti pavestas užduotis. Pirmiausia tai sugebėjimas tinkamai valdyti darbo krūvį ir atpažinti situacijas, kai jau reikia kreiptis pagalbos į kitus (Serafimovska, 2021).

Patikimas darbuotojas, iškilus problemai, stengiasi rasti sprendimus pats ir nuolat nesikreipia į tiesioginį vadovą. Dar vienas ne mažiau svarbus dalykas – būti patikimam reiškia asmeninį įvaizdį kitų akyse, kai aplinkiniai žino, kad asmuo tikrai padarys, ką pažadėjęs (Zippia, 2021).

Kaip tampama patikimesniais

(pagal Janowiak, 2021; Kolmar, 2021; Zippia, 2021)

Be jau minėtų patarimų, kaip tapti patikimesniais, labai svarbu patikimumą atskleisti ir savo gyvenimo aprašyme. Kadangi gyvenimo aprašymas sudaro pirmąjį įspūdį apie kandidatą į darbuotojus, jame turėtų būti pakankamai informacijos apie teigiamas asmenines savybes. Keli svarbiausi punktai, kuriuos būtina įtraukti į gyvenimo aprašymą (Zippia, 2021): 

 1. Apibūdindami ankstesnę darbo patirtį pabrėžkite su patikimumu susijusius įgūdžius: išvardinkite užduotis, už kurias buvote atsakingas, ir išsamiai apibūdinkite ankstesnes pareigas, kuriose dirbote, stengdamiesi pagrįsti, jog buvote patikimas darbuotojas;
 2. Išvardinkite su patikimumu susijusius įgūdžius: minkštiesiems įgūdžiams skirtoje skiltyje paminėkite tokius įgūdžius kaip laiko planavimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėjimas prisitaikyti ir užsispyrimas baigti užduotį iki galo;
 3. Paminėkite ankstesnę vadovavimo patirtį (jei tokios turite): sėkmingas vadovas turi susidoroti su sunkumais ir daugybe atsakomybių. Jeigu tai pavyko padaryti einant ankstesnes pareigas, būtina tai paminėti savo gyvenimo aprašyme kaip privalumą.


Sąžiningumas darbo vietoje

Darbuotojas turi būti ne tik patikimas, bet ir sąžiningas. Kalbant apie darbovietę, sąžiningumas reiškia skaidrumą, kitaip tariant, aiškiai reiškiamus ketinimus ir veiksmų nuoseklumą. Taip kolegoms ir viršininkams suteikiama proga pažinti tikrąjį darbuotojo veidą ir susidaryti apie jį nuomonę.

 

Patarimai, kaip tapti sąžiningesniam ir atskleisti tai darbe:

PRAKTINĖ UŽDUOTIS

(pagal Li, 2020b; TeamActivities, 2013)

 

Pavadinimas: Kliūčių ruožas

Tikslas: išmokyti dalyvius pasikliauti kolegomis ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą.

Ugdomi įgūdžiai: patikimumas, pasitikėjimas, aiškių nurodymų davimas ir vykdymas, bendravimo įgūdžiai.

Minimalus dalyvių skaičius: 2.

Trukmė: 5 minutės vienam asmeniui.

Minimalus instruktorių skaičius: 1.

Kiti reikalavimai: daiktai, skirti naudoti kaip kliūtis, skarelės akims užrišti.

Trumpas aprašymas: atviroje erdvėje ant žemės padėkite daugybę kliūčių (pvz., kūgių ir kėdžių). Suporuokite darbuotojus ir vienam iš jų užsiriškite akis. Galintis matyti dalyvis turi žodžiu nukreipti porininką užrištomis akimis, kad šis sėkmingai įveiktų kliūčių ruožą nuo pradžios iki galo. Negalima nieko liesti ar traukti iš kelio! Dalyvis užrištomis akimis negali kalbėti, todėl turi tik dėmesingai klausytis ir pasitikėti porininku.

Nuorodos

 1. (c) Copyright skillsyouneed.com 2011–2021. (n.d.). Employability Skills | SkillsYouNeed. Employability Skills: The Skills You Need to Get a Job.
 2. Retrieved from: https://www.skillsyouneed.com/general/employability-skills.html
 3. (2021b, March 31). How to Demonstrate Honesty and Integrity in the Workplace. OpEx Managers. https://opexmanagers.com/2020/10/20/how-to-demonstrate-honesty-and-integrity-in-the-workplace/
 4. Janowiak, A. (2021, April 20). Teamwork: Being Reliable. The Conover Company. https://www.conovercompany.com/teamwork-being-reliable/
 5. Li, L. (2020). 20 Team Building Activities to Build Trust Among Coworkers [NEW activities added for remote teams]. TINYpulse. https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
 6. Serafimovska, N. (2021, March 12). The Importance of Reliability at Work. CareerAddict. https://www.careeraddict.com/the-importance-of-reliability-at-work
 7. Silva, L. (2017, January 31). The Real Benefits of Honesty in the Workplace. Influencive. https://www.influencive.com/real-benefits-honesty-workplace/
 8. TeamActivities. (2013, October 6). Team Building Activities – Blind Fold [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DwjNFYnlVoI&ab_channel=TeamActivitiesTeamActivities
 9. The Most Important Reliability And Dependability Skills (With Examples) – Zippia. (2021). Chris Kolmar. https://www.zippia.com/advice/reliability-skills/