Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas

Problemų sprendimas

Tarptautinių žodžių žodynas žodžio problema (gr. problēma — uždavinys, užduotis) reikšmę aiškina kaip 1) uždavinį, iškylantį žmonių tikslingoje veikloje ir reikalaujantį teorinio arba praktinio sprendimo; 2) sudėtingą, sunkiai išsprendžiamą klausimą.

Per visą savo gyvenimą žmogus susiduria su daugybe svarbių arba mažiau svarbių problemų visose veiklos srityse: asmeninėje, profesinėje, finansinėje ar socialinėje. Prireikus išspręsti problemą, galima atlikti kelis veiksmus šiam procesui palengvinti (žr. paveikslėlį).

1 ŽINGSNIS

Apibrėžti problemą: problemos apibrėžimas yra gyvybiškai svarbus siekiant sėkmingo sprendimo. Būtina išsiaiškinti problemos pobūdį, galimas priežastis ir konkrečiai įvardyti pačią problemą. Neverta pradėti spręsti problemos neturint pakankamai duomenų.

2 ŽINGSNIS

Sukurti naujų idėjų: šiame žingsnyje kuriami alternatyvūs problemos sprendimo būdai. Turint keletą alternatyvų padaugėja iš ko rinktis geriausią sprendimą. Taigi, atsiduokite minčių lietui (angl. brainstorming) ir pakvieskite prisijungti kitus, kad susirinktumėte kuo daugiau naujų idėjų ir požiūrių. Dėmesio! Pirma, šiame etape venkite priimti galutinį sprendimą. Antra, neskubėkite apsispręsti, neišklausę visų pasiūlymų.

3. ŽINGSNIS

Įvertinti ir apsispręsti: tik trečiajame žingsnyje galima nuspręsti, kurį iš siūlomų sprendimų rinktis. Norint įvertinti visus sprendimus ir pasirinkti tą vienintelį, būtina apgalvoti, ar:

  1. Konkretus sprendimas išspręs problemą, nesukeldamas dar daugiau problemų,
  1. Visi svarstymuose dalyvaujantys asmenys pritaria šiam sprendimui,
  2. Įmanoma įgyvendinti sprendimą,
  3. Sprendimas dera su darbo organizavimo ypatumais.

4 ŽINGSNIS

Įgyvendinti ir įvertinti: priimant sprendimą būtina planuoti kitus žingsnius ir toliau tęsti pasirinktos krypties įgyvendinimo veiklas. Įgyvendinus sprendimą turėtų būti analizuojami gauti rezultatai ir įvertinama, kiek sprendimas buvo sėkmingas. Tam reikia atsiliepimų iš žmonių, kuriuos paveikė sprendimas, ir nuolatinio pažangos stebėjimo.

Sprendimų priėmimas

Visuotinė lietuvių enciklopedija nurodo, kad sprendimų priėmimas – tai toks procesas, kai tikslams pasiekti pagrindžiamas ir pasirenkamas geriausias iš dviejų ar daugiau alternatyvių problemos sprendimo variantų.

Šį procesą sudaro septyni žingsniai, kurie padeda apibendrini turimą informaciją ir priimti galutinį sprendimą.

1 ŽINGSNIS

Problemos apibrėžimas: kai tampa aišku, jog teks priimti sprendimą, prieš pereinant prie kitų žingsnių verta apsibrėžti, kokio sprendimo ieškoma.

2 ŽINGSNIS

Informacijos rinkimas: labai svarbu susirinkti su sprendimu susijusią informaciją. Verta apgalvoti, kokios informacijos reikia ir kaip ją gauti. Tam reikės atlikti tiek vidinę (informacijos ieškosite peržiūrėdami, ką jau turite), tiek išorinę paiešką (internete, knygose ar kreipiantis į kitus žmones).

3 ŽINGSNIS

Alternatyvų įvardijimas: šiame etape ieškant informacijos ima ryškėti kelios alternatyvos. Reikia atsirinkti tokias, kurios atrodo labiausiai tinkamos ir yra įmanomos įgyvendinti.

4 ŽINGSNIS

Įrodymų vertinimas: susirinkus reikiamą informaciją ir sužinojus visas galimas alternatyvas, reikia apsvarstyti, kuri jų geriau tinka ieškomam sprendimo būdui. Įsivaizduokite, kaip įgyvendinate tam tikrą alternatyvą ir pagalvokite, kiek ji tinkama. Taip pat galite susikurti alternatyvų vertinimo sistemą ir išrikiuoti alternatyvas nuo geriausios iki prasčiausios

5 ŽINGSNIS

Pasirinkimas iš kelių alternatyvų: šiame etape ateina laikas apsispręsti. Galima rinktis kelių alternatyvų derinį.

6 ŽINGSNIS

Įgyvendinimas: imkitės veiksmų 5 žingsnyje pasirinktai alternatyvai įgyvendinti.

7 ŽINGSNIS

Sprendimo peržiūrėjimas: įvertinkite priimto sprendimo rezultatus. Jeigu sprendimas neatitiko 1 žingsnyje įvardytų poreikių, gali tekti pakartoti kai kuriuos žingsnius ir susirinkti daugiau bei išsamesnės informacijos.