Psichotechninis testas ir grupės dinamika

Testai – gana objektyvus būdas nustatyti asmens gebėjimus atlikti tam tikras užduotis, asmenybės bruožus, interesus, motyvaciją, intelektualinį potencialą, reakcijas į įvairias situacijas ir būsimą elgesį darbe.

Rekomendacijos prieš testavimą:

– Būkite ramus ir pailsėjęs.

– Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir atlikdami testus jų laikykitės.

– Susitelkite į testo klausimus ir nesirūpinkite tuo, ką daro kiti kandidatai.

– Žinokite, kiek turite laiko, tačiau nepanikuokite. Paprastai skirto laiko nepakanka testams iki galo užbaigti.


TESTŲ TIPAI

Atliekant personalo atranką, naudojami skirtingų tipų testai:

– Asmenybės

– Intelekto koeficiento 

– Gabumų

 

ASMENYBĖS TESTAI

Tai klausimynai, skirti kandidato asmenybės savybėms, pavyzdžiui, stabilumui, emocinei kontrolei, atkaklumui, nuoširdumui ir galimoms psichikos problemoms ištirti.

Faktorinei analizei naudojami klausimynai, sudaryti iš daugybės klausimų, kurių gali būti nuo 50 iki 500. Patys klausimai paprasti; į juos nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, todėl galima atsakinėti nesibaiminant suklysti. Atsakinėti reikia sąžiningai, kad neišryškėtų vidinių prieštaravimų, nes tie patys klausimai gali būti skirtingai suformuluoti.

Atsakymas paprastai yra TAIP arba NE. Pavyzdžiui:

– Man patinka kalbėti viešai (TAIP arba NE)

– Aš dažnai pykstu (TAIP arba NE)

– Mano socialiniai ryšiai man teikia malonumo (TAIP arba NE)

– Esu punktualus (TAIP arba NE)

– Esu gana ramus ir taikus žmogus (TAIP arba NE)


Projekciniai testai skirti asmenybei pažinti per klausimus, bet ne tiesiogiai, kaip būna tiriant klausimynų ar kitų metodikų pagalba, o perkėlimo metodu, t. y., bandant išprovokuoti žmogaus pasąmoningą elgesį, jam pačiam to nesuvokiant.

Projekcinio testo pavyzdžiai:

– Teminis apercepcijos testas (TAT). Jį sudaro paveikslėlių serija, vaizduojanti tam tikras scenas su personažais dviprasmiškose situacijose: pavyzdžiui, vyresnio amžiaus moteris jaunuoliui tarsi šnabžda kažką į ausį. Asmuo turi interpretuoti tai, ką mato, arba sugalvoti trumpą pasakojimą, apie ką šis vaizdas. Individas linkęs interpretuoti sceną pagal savo asmenybę, esamą situaciją, psichologinę būseną.

– „Pabaikite sakinį“. Pasiūloma sakinio pradžia, kuriai reikia pridėti pabaigą. Pavyzdžiui: Norėčiau <…>; Jei turėčiau pinigų, pirkčiau <…>; Meilė yra <…>; Man svarbiausia <…>. Pabaigą gali būti paprašyta prikurti nedelsiant ir daug negalvojant arba skyrus kiek laiko apmąstymams.

– Rorsacho rašalo dėmių testas. Asmeniui pateikiami kelių rašalo dėmių atvaizdai ir paprašoma interpretuoti, ką jose įžvelgia.

INTELEKTO ARBA LYGIO TESTAI

Šie testai skirti įvertinti žmogaus intelektinius gebėjimus pagal tai, kaip jam sekasi suprasti ir išspręsti kilusias problemas. Dažniausiai naudojami testai yra šie:

– Skaičių ir erdvinių figūrų loginės sekos. Testo metu pateikiama tam tikra tvarka surikiuotų skaičių seka, kurioje trūksta paskutinės grandies. Ją kandidatui ir reikia atspėti.

– Skaičių sekų pavyzdžiai:

– 2 – 4 – 6 – 8 – …

– 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – …

– 1 – 4 – 7 – 10 – 13 – …

– Kitas gerai žinomas pavyzdys – domino testas.

– Erdvinės loginės sekos. Jos formuluojamos taip pat, kaip ir pirmiau minėtieji testai, tik reikia susiorientuoti erdviniuose brėžiniuose bei figūrose ir nurodyti trūkstamą grandį.

– Verbaliniai mąstymo testai. Jie vertina gebėjimą spręsti klausimus ar problemas žodžiu arba raštu. Esama įvairių samprotaujamųjų intelekto nustatymo testų, pavyzdžiui:

– Sinonimų, kai žodžių sekoje reikia rasti tą patį požymį reiškiančius žodžius, pvz.: šuo – katė – skardinė – triušis – gaidys.

– Antonimų, kai žodžių sekoje reikia rasti priešingą požymį reiškiančius žodžius, pvz.: geras – malonus – juokingas – blogas – tingus.

– Žodžių sekų, kai tarp kažką bendro turinčių žodžių įsimaišo toks, kuris neturi ryšio su kitais, pvz.: tėvas – pusbrolis – brolis – draugas – senelis.

KVALIFIKACINIAI TESTAI

Šiais testais siekiama išmatuoti individo potencialą tam tikros kvalifikacijos užduotims atlikti ir kaip jam sekasi vykdyti duotas konkrečias užduotis:

– Žodinių gebėjimų testais siekiama įvertinti, kiek pakankama ir tinkama kandidato žodinė ar rašytinė kalba. Gali būti duodami sakytinio teksto suvokimo, sklandaus minčių dėstymo ar gramatikos pagrindų testai.

– Skaičiavimo gebėjimų testais vertinamas sugebėjimas atlikti sudėtingas pasikartojančias operacijas, pagrįstas matematinėmis sąvokomis.

– Erdvinių gebėjimų testai atskleidžia gebėjimą vizualizuoti paprastus objektus ir kurti ryšius tarp erdvėje išdėstytų objektų.

– Suvokimo ir dėmesio vertinimo testai skirti įvertinti kandidato atsparumą nuovargiui. Ši savybė itin svarbi kai kuriuose darbuose, pavyzdžiui, kokybės kontrolės, priežiūros ir pan. pozicijose.

– Administracinių gebėjimų testai parodo, ar kandidatas turi būtinų gebėjimų dirbti administracinį darbą.

Pratimai įvairiems klausimų modeliams išmokti

1. Pratęskite nurodytą skaičių seką:

   a) 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – …

   b) 0 – 3 – 3 – 6 – 9 – 15 – 24 – …

   c) 4 – 5 – 7 – 10 – 14 – 19 – …

2 Įrašykite trūkstamas sekos raides:

   a) m n ñ o p q r s…

   b) az by cx dw ev…

   c) ha fa hi jo…

3. Kiekvienoje žodžių sekoje pabraukite sinonimus (žodžius, turinčius tą pačią ar panašią reikšmę):

   a) Pagalbinis, užkandis, padėti, pasukti, pirkti, žandikaulis.

   b) Akivaizdus, smalsus, regėtojas, trišakis, teisingas, išganingas, brangus.

   c) Alyva, pameistrys, nosis, medis, lakas, lenta.

4. Kiekvienoje žodžių sekoje pabraukite antonimus (žodžius, turinčius priešingą reikšmę):

   a) Teisingas, sveiko proto, ribotas, klaidingas, piktas, susijaudinęs.

   b) Didinti, augti, maitinti, užkandžiauti, pasitikėti, mažėti.

5. Pabraukite žodį, kuris mažiausiai susijęs su kitais:

   a) Lėktuvas, dviratis, automobilis, mopedas, motociklas.

   b) Žalia, mėlyna, tamsiai mėlyna, geltona, tamsiai žalia, raudona, ruda.

   c) Madridas, Paryžius, Londonas, Roma, Kairas.